fbpx Uchwały Rady Wydziału | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Uchwały Rady Wydziału

Uchwały Rady Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 lutego 2020 roku, 12:55
2019
Data uchwały Numer aktu Tytuł
23/09/2019 260/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 24 czerwca 2019 r.
23/09/2019 259/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 10 czerwca 2019 r.
23/09/2019 258/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 27 maja 2019 r.
23/09/2019 257/2019 w sprawie zgłoszenia wniosku Mateusza Burki o przyznanie stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 
23/09/2019 256/2019
23/09/2019 255/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 254/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 253/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 252/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 251/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 250/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 249/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 248/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 247/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 246/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 245/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 244/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 243/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 242/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
23/09/2019 240.241/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Justyny Natalii Symber
23/09/2019 238.239/2019
23/09/2019 236.237/2019
23/09/2019 234.235/2019
23/09/2019 233/2019 zmiany tematu rozprawy doktorskiej  mgr. Adriana Barthy
23/09/2019 232/2019 zmiany tematu rozprawy doktorskiej  mgr. Dawida Michalskiego
23/09/2019 231/2019
23/09/2019 230a/2019
23/09/2019 230/2019
23/09/2019 229/2019
23/09/2019 228/2019 w sprawie nadania mgr Alinie Ciurze stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzienie nauk społecznych
23/09/2019 227/2019
23/09/2019 226/2019
23/09/2019 225/2019
23/09/2019 224/2019
23/09/2019 223/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Pawła Suta
23/09/2019 222/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Pawła Suta
23/09/2019 221/2019
23/09/2019 220/2019
23/09/2019 219/2019
23/09/2019 218/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Tomasza Sowińskiego
23/09/2019 217/2019
23/09/2019 216/2019 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr. hab. Kamilowi Zeidlerowi, prof. UG 
24/06/2019 214/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/06/2019 213/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/06/2019 212/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/06/2019 211/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/06/2019 210/2019 w sprawie zmiany składu komisji doktorskich ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji UG
24/06/2019 209/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Emilii Szynwelskiej-Żołnowskiej
24/06/2019 207/208/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Emilii Szynwelskiej-Żołnowskiej
24/06/2019 206/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina  Piotra Pieńczykowskiego
24/06/2019 204/205/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina  Piotra Pieńczykowskiego
24/06/2019 203/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Marcina Wrocławskiego
24/06/2019 201/202/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Marcina Wrocławskiego
24/06/2019 200/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Znanieckiego
24/06/2019 198/199/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Znanieckiego
24/06/2019 197/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Trzcińskiej
24/06/2019 195/196/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Trzcińskiej
24/06/2019 194/2019 zmiany tematu rozprawy doktorskiej  mgr. Piotra Sidorowicza
24/06/2019 193/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Bojara-Fijałkowskiego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 192/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Bojara-Fijałkowskiego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 191/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Bojara-Fijałkowskiego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 190/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Bojara – Fijałkowskiego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 189/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza Wowerki w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 188/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza Wowerki w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 187/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Arkadiusza Wowerki w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo 
24/06/2019 186/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Widłakowi w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
24/06/2019 185a/2019 w sprawie uznania rozprawy habilitacyjnej dr Anny Rytel-Warzochy za rozprawę wyróżniającą się
24/06/2019 185/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Annie Rytel-Warzosze w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
24/06/2019 184/2019 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Bartłomiejowi Glinieckiemu w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
24/06/2019 183/2019 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Mateuszowi Bieczyńskiemu w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
10/06/2019 182/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Justyny Nawrot
10/06/2019 181/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Justyny Nawrot
10/06/2019 180/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Justyny Nawrot
27/05/2019 179/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 15 kwietnia 2019 r.
27/05/2019 178/2019

w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych

załącznik

27/05/2019 177/2019

w sprawie zatwierdzenia specjalizacji dodatkowych na kierunku Prawo od roku akademickiego 2019/2020

załącznik

27/05/2019 176/2019

w sprawie zatwierdzenia listy wykładów do wyboru w roku akademickim 2019/2020

załącznik

27/05/2019 175/2019

w sprawie zatwierdzenia listy seminariów licencjackich i magisterskich na w roku akademickim 2019/2020

załącznik

27/05/2019 174/2019 w sprawie zmian w programie studiów kierunku Kryminologia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim od roku ademickiego 2019/2020
27/05/2019 173/2019 w sprawie zmian w programie studiów kierunku Prawo na poziomie studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2019/2020
27/05/2019 172/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 171/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 170/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 169/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 168/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 167/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 166/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 165/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 164/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 163/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 162/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
27/05/2019 161/2019 zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Marcina Wrocławskiego
27/05/2019 160/2019 w sprawie nadania mgr. Jackowi Alanowi Markowskiemu  stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
27/05/2019 159/2019 w sprawie nadania mgr Małgorzacie Joannie Węgrzak stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
27/05/2019 158/2019 w sprawie nadania mgr. Maciejowi Kasprzykowi stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
29/04/2019 157/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Hanny Misiak
29/04/2019 155/156/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Hanny Misiak
29/04/2019 154/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Brunke i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 153/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Cecylii Sikorskiej-Bednarczyk i wyznaczenie promotora
29/04/2019 152/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marzeny Madrak i wyznaczenie promotora
29/04/2019 151/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wysokińskiej i wyznaczenie promotora
29/04/2019 150/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wysokińskiej i wyznaczenie promotora
29/04/2019 149/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Puszkarskiego i wyznaczenie promotora
29/04/2019 148/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Hanny Banaszek i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 147/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Koska-Legieć i wyznaczenie promotora
29/04/2019 146/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Wiery Kupczanki-Gołębiowskiej  i wyznaczenie promotora
29/04/2019 145/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Malwiny Katarzyny Dębickiej i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 144/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Marcinkowskiej i wyznaczenie promotora
29/04/2019 143/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Martyny Natalii Kulińskiej i wyznaczenie promotora
29/04/2019 142/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Julii Marii Szwiec  i wyznaczenie promotora
29/04/2019 141/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Macieja Włodzimierza Siewierta i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 140/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Leszka Tomasza Olszewskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 139/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jarosława Andrzeja Smulskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 138/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Lucyny Kasperowicz i wyznaczenie promotora
29/04/2019 137/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Małgorzaty Sierakowskiej i wyznaczenie promotora
29/04/2019 136/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Karola Sylwestra Kloskowskiego i wyznaczenie promotora
29/04/2019 135/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Grzegorza Chmielewskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 134/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Leszka Wiśniewskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 133/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Sztandura i wyznaczenie promotora
29/04/2019 132/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Moniki Klimuszko i wyznaczenie promotora
29/04/2019 131/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Głódkowskiej i wyznaczenie promotora
29/04/2019 130/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawła Rasmusa  i wyznaczenie promotora
29/04/2019 129/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Doriana Piotra Masłowskiego i wyznaczenie promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 128/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Dagmary Anny Uhryn i wyznaczenia promotora
29/04/2019 127/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Brzezińskiej i wyznaczenia promotora
29/04/2019 126/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Diany Pszczółki i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
29/04/2019 125/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Kierzkowskiej
29/04/2019 124/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Kierzkowskiej
29/04/2019 123/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Kierzkowskiej
29/04/2019 122/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Kierzkowskiej
29/04/2019 121/2019 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 25 marca 2019 r.
29/04/2019 120/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
29/04/2019 119/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
29/04/2019 118/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
29/04/2019 117/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/04/2019 116/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Grzegorza Wądołowskiego
15/04/2019 114/115/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Grzegorza Wądołowskiego
15/04/2019 113/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Łucji Kostrzewy
15/04/2019 111/112/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Łucji Kostrzewy
15/04/2019 110/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Leszka Władysława Jantowskiego
15/04/2019 108/109/2019 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Leszka Władysława Jantowskiego
15/04/2019 107/2019 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej  mgr. Szymona Mosia, zmiany promotora i zmiany dyscypliny podstawowej
15/04/2019 106/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Puto i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
15/04/2019 105/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Bożeny Alicji Bator i wyznaczenia promotora
15/04/2019 104/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anety Moniki Sieradzkiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
15/04/2019 103/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Danuty Grajewskiej-Bartosz i wyznaczenia promotora
15/04/2019 102/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jacka Hajdukiewicza  i wyznaczenia promotora
15/04/2019 101/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Biernackiej i wyznaczenia promotora
15/04/2019 100/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Piotra Głogowskiego i wyznaczenia promotora
15/04/2019 99/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Karola Gregorczuka i wyznaczenia promotora
15/04/2019 98/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Stramskiego i wyznaczenia promotora
15/04/2019 97/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Darii Bieńkowskiej i wyznaczenia promotora
15/04/2019 96/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Marii Bielawskiej-Srock i wyznaczenia promotora
15/04/2019 95/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Piotra Ołowskiego i wyznaczenia promotora
15/04/2019 94/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Miłosławy Aleksandry Zagłoby i wyznaczenia promotora
15/04/2019 93/2019
15/04/2019 92/2019
15/04/2019 91/2019
15/04/2019 90/2019
15/04/2019 89/2019
15/04/2019 88/2019
15/04/2019 87/2019
15/04/2019 86/2019
15/04/2019 85/2019
15/04/2019 84/2019
15/04/2019 83/2019
15/04/2019 82/2019
15/04/2019 81/2019
15/04/2019 80/2019
15/04/2019 79/2019
15/04/2019 78/2019
15/04/2019 77/2019
15/04/2019 76/2019
15/04/2019 75/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Ewy Małgorzaty Haratym i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego
15/04/2019 74/2019
15/04/2019 73/2019
15/04/2019 72/2019
15/04/2019 71/2019
15/04/2019 70/2019
15/04/2019 69/2019
15/04/2019 68/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/04/2019 67/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/04/2019 66/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/04/2019 65/2019
25/03/2019 64/2019 w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki  2020/2021
Załącznik
25/03/2019 63/2019
 
25/03/2019 62/2019
25/03/2019 61/2019
25/03/2019 60/2019
 
25/03/2019 59/2019
 
załącznik do uchwały          
25/03/2019 58/2019
 
25/03/2019 57/2019
 
25/03/2019 56/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/03/2019 55/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/03/2019 54/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/03/2019 53/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/03/2019 52/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Pauliny Glejt-Uziębło
25/03/2019 51/2019
25/03/2019 50/2019
25/03/2019 49/2019
25/03/2019 48/2019
25/03/2019 47/2019
25/03/2019 46/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Jana Buławskiego
25/03/2019 45/2019
25/03/2019 44/2019
25/03/2019 43/2019
25/03/2019 42/2019
25/03/2019 41/2019
25/03/2019 40/2019
25/03/2019 39/2019
25/03/2019 38/2019
 
25/03/2019 37/2019
25/03/2019 36/2019
25/03/2019 35/2019
25/02/2019 34/2019
25/02/2019 33/2019
25/02/2019 32/2019
 
25/02/2019 31/2019
 
25/02/2019 30/2019
 
25/02/2019 29/2019
 
25/02/2019 28/2019
 
25/02/2019 27/2019
 
25/02/2019 26/2019
 
25/02/2019 25/2019

w sprawie zatwierdzenia programu studiów kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym oraz wystąpienia do Senatu UG w sprawie jego uruchomienia od roku akademickiego 2019/2020

załącznik do uchwały wraz z planem studiów

25/02/2019 24/2019
25/02/2019 23/2019
25/02/2019 22/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/02/2019 21/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/02/2019 20/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/02/2019 19/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
25/02/2019 18/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Łukasza Kamińskiego
25/02/2019 17/2019
25/02/2019 16/2019
25/02/2019 15/2019
25/02/2019 14/2019
25/02/2019 13/2019
25/02/2019 12/2019
14/01/2019 11/2019
14/01/2019 10/2019
14/01/2019 9/2019
14/01/2019 8/2109
14/01/2019 7/2019
14/01/2019 6/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/01/2019 5/2019
14/01/2019 4/2019
14/01/2019 3/2019
14/01/2019 2/2019 w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr hab. Kamilowi Zeidlerowi, prof. UG
14/01/2019 1/2019
2018
Data uchwały Numer aktu Tytuł
17/12/2018 235/2018
17/12/2018 234/2018
 
17/12/2018 233/2018
 
17/12/2018 232/2018
 
załącznik do uchwały (jawność załącznika wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG)
17/12/2018 231/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 230/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 229/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 228/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 227/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 226/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 225/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
17/12/2018 224/2018
17/12/2018 222/223/2018
17/12/2018 221/2018
17/12/2018 219/220/2018
17/12/2018 218/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Roberta Obrzuda
17/12/2018 217/2018
17/12/2018 216/2018
17/12/2018 215/2018
17/12/2018 214a/2018
17/12/2018 214/2018
17/12/2018 213/2018
26/11/2018 212/2018
26/11/2018 211/2018
26/11/2018 210/2018
26/11/2018 209/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 207/208/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 206/2018
26/11/2018 205/2018
26/11/2018
204/2018
26/11/2018 203/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 202/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 201/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 200/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 199/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
26/11/2018 198/2018
26/11/2018 196/197/2018
26/11/2018 195/2018
26/11/2018 193/194/2018
26/11/2018 192/2018
26/11/2018 190/191/2018
26/11/2018 189/2018
26/11/2018 188/2018
26/11/2018 187/2018
26/11/2018 186/2018
26/11/2018 185/2018
26/11/2018 184/2018
26/11/2018 183/2018
26/11/2018 182/2018
26/11/2018 181/2018
26/11/2018 180/2018
8/11/2018 179/2018
8/11/2018 178/2018
22/10/2018 177/2018 w sprawie przyjęcia protokołu z dnia 24 września 2018r.
22/10/2018 176/2018
22/10/2018 175/2018 w sprawie utworzenia Centrum Prawa Ubezpieczeniowego
22/10/2018 174/2018
22/10/2018 173/2018
22/10/2018 172/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
22/10/2018 171/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
22/10/2018 170/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Marty Flis - Świeczkowskiej
22/10/2018 168/169/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Flis - Świeczkowskiej
22/10/2018 167/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Joanny Kostrzewskiej
22/10/2018 165/166/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kostrzewskiej
22/10/2018 164/2018 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr hab. Tomaszowi Bąkowskiemu, prof. UG
24/09/2018 163/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 11 czerwca 2018r.
24/09/2018 162/2018 w sprawie zgłoszenia wniosku Aleksandry Szydzik o przyznanie stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018/2019
24/09/2018 161/2018 w sprawie zgłoszenia wniosku Adriana Szydlika o przyznanie stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018/2019
24/09/2018 160/2018 w sprawie zgłoszenia wniosku Tomasza Grzegórskiego o przyznanie stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018/2019
24/09/2018 159/2018 w sprawie zgłoszenia wniosku Łukasza Zienatala o przyznanie stypendium MNiSW dla studentów za wybitne osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018/2019
24/09/2018 158/2018
24/09/2018 157/2018 w sprawie powierzenia funkcji promotora studentów przygotowujących pracę magisterską na kierunku Kryminologia II stopnia nauczycielom akademickim Wydziału Biologii UG posiadającym stopień doktora
24/09/2018 156/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 155/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 154/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 153/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 152/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 151/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 150/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 149/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 148/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 147/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 146/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 145/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 144/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 143/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 142/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 141/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 140/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
24/09/2018 139/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marka Horodniczego
24/09/2018 137/138/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marka Horodniczego
24/09/2018 136/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Kasprzyka
24/09/2018 134/135/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kasprzyka
24/09/2018 133/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Patryka Zielińskiego
24/09/2018 132/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Karola Ważnego
24/09/2018 131/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Wioletcie Niemiec
24/09/2018 130/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Jackowi Wałdochowi
24/09/2018 129/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr. Adamowi Bochentynowi
24/09/2018 128/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
24/09/2018 127/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Mateusza Bieczyńskiego
24/09/2018 126/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Mateusza Bieczyńskiego
24/09/2018 125/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Mateusza Bieczyńskiego
24/09/2018 124/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Mateusza Bieczyńskiego
24/09/2018 123/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Diany Trzcińskiej
24/09/2018 122/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Diany Trzcińskiej
24/09/2018 121/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Diany Trzcińskiej
24/09/2018 120/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Jacka Potulskiego
24/09/2018 119/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Jacka Potulskiego
24/09/2018 118/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Jacka Potulskiego
24/09/2018 117/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Moniki Adamczak - Reteckiej
24/09/2018 116/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Moniki Adamczak - Reteckiej
24/09/2018 115/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Moniki Adamczak - Reteckiej
24/09/2018 114/2018 w sprawie powołania Zespołu w celu przygotowania projektów uchwał w sprawie czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr hab. Tomaszowi Bąkowskiemu, prof. UG
24/09/2018 113/2018 w sprawie wszęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych dr hab. Tomaszowi Bąkowskiemu, prof. UG
11/06/2018 112/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 14 maja 2018r.
11/06/2018 111/2018

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego o nazwie "International Financial and Business Law"

załącznik do uchwały

11/06/2018 110/2018

w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych "Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"

załącznik do uchwały

11/06/2018 109/2018

w sprawie zmiany planu studiów na kierunku Kryminologia I stopnia od roku akademickiego 2018/2019

załącznik do uchwały Kryminologia stacjonarna

załącznik do uchwały Kryminologia niestacjonarna

11/06/2018 108/2018

w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów na studiach I i II stopnia na kierunkach Administracja i Kryminlogia w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

11/06/2018 107/2018

w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów magisterskich na kierunku Prawo w administracji i gospodarce w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

11/06/2018 106/2018 w sprawie upoważnienia Pani dr Anety Lewkowicz do prowadzenia seminarium magisterskiego na kierunku Kryminologia II stopnia w roku akademickim 2018/2019
11/06/2018 105/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 104/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 103/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 102/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 101/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 100/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 99/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 98/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 97/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 96/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 95/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 94/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 93/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 92/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 91/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 90/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szypniewskiego
11/06/2018 88/89/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szypniewskiego
11/06/2018 87/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Glanc
11/06/2018 85/86/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Glanc
11/06/2018 84/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Dembickiego
11/06/2018 82/83/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dembickiego
11/06/2018 81/2018 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Michalskiego
11/06/2018 80/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Pauliny Topolskiej
11/06/2018 79/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora mgr. Marcina Pieńczykowskiego
11/06/2018 78/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Joanny Kostrzewskiej
11/06/2018 77/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawo mgr. Marianowi Józefowi Glembinowi
11/06/2018 76/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Michałowi Gąłędkowi w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo
14/05/2018 75/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 16 kwietnia 2018r.
14/05/2018 74/2018

w sprawie zatwierdzenie listy wykładów do wyboru w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

14/05/2018 73/2018

w sprawie zatwierdzenia listy seminariów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

14/05/2018 72/2018 w sprawie zmiany liczby miejsc na kierunku European Business Administration na rok akademicki 2018/2019
14/05/2018 71/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 70/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 69/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 68/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 67/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Lidzbarskiego
14/05/2018 65/66/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Lidzbarskiego
14/05/2018 64/2018
16/04/2018 63/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 19 marca 2018r.
16/04/2018 62/2018

w sprawie zatwierdzenia specjalizacji głównych i dodatkowych na kierunku Prawo od roku akademickiego 2018/2019

załączanik do uchwały - specjalizacje główne                                  załącznik do uchwały - specjalizacje dodatkowe

16/04/2018 61/2018 w sprawie zmainy zasad rekrutacji na studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych" od roku akademickiego 2018/2019
16/04/2018 60/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 77/2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 22 września 2008r. w sprawie zniesienia obowiązku pisania i obrony pracy licencjackiej na studiach I stopnia kierunek Administracja od roku akademickiego 2008/2009
16/04/2018 59/2018 w sprawie zmiany wyliczenia średniej arytmetycznej ocen za wyniki w nauce przy ubieganiu się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
16/04/2018 58/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 57/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 56/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 55/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 54/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 53/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 52/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 51/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Wałdocha
16/04/2018 49/50/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Wałdocha
16/04/2018 48/2018 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Wałdocha
16/04/2018 47/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 46/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 45/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 44/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplnie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 43/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 42/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 41/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 40/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplnie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 39/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Macieja Nyki
16/04/2018 38/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Macieja Nyki
16/04/2018 37/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Macieja Nyki
19/03/2018 36/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2018r.
19/03/2018 35/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 34/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 33/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 32/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Bochentyna
19/03/2018 30/31/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama Bochentyna
19/03/2018 29/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Annie Danucie Patalon
19/03/2018 28/2018

w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych "Prawo medyczne"

załącznik do uchwały

19/02/2018 27/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2018r.
19/02/2018 26/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 25/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 24/2018

w sprawie zmiany liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019

załącznik do uchwały

19/02/2018 23/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 22/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 21/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 20/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 19/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Macieja Zejdy
19/02/2018 18/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Małgorzaty Węgrzak
19/02/2018 17/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora mgr Elżbiety Żelichowskiej - Litka
19/02/2018 16/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Rafała Wądołowskiego
15/01/2018 15/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2017r.
15/01/2018 14/2018 w sprawie upoważnienia dr. Marcina Michalaka do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2017/2018
15/01/2018 13/2018

w sprawie zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

załącznik do uchwały

15/01/2018 12/2018

w sprawie terminów rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019/2020

załącznik do uchwały

15/01/2018 11/2018

w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019

załącznik do uchwały

15/01/2018 10/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 9/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 8/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 7/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 6/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 5/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 4/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Agnieszki Trzcińskiej
15/01/2018 3/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Niemiec
15/01/2018 1/2/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Niemiec
2017
11/12/2017 145/2017 w sprawie przedstawienia prac habilitacyjnych i doktorskich na LIII Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa”
11/12/2017 144/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
11/12/2017 143/2017 w sprawie sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2016/2017 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
11/12/2017 142/2017 w sprawie zmiany programu studiów na wszystkich kierunkach i trybach w związku z wprowadzeniem wykładów ogólnouczelnianych od cyklu dydaktycznego 2018/2019
11/12/2017 141/2017 w sprawie zmiany programu studiów na kierunku prawo w zakresie seminariów
11/12/2017 140/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Michała Znanieckiego
11/12/2017 139/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Kai Zaleskiej-Korziuk
11/12/2017 137/138/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mikulskiego
11/12/2017 136/2017
 
w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Katarzynie Borówce za wyróżniającą się
11/12/2017 135/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Katarzynie Borówce
11/12/2017 134/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Pawłowi Bafii
11/12/2017 133/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Ziemowitowi Witkowskiemu
11/12/2017 132/2017 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michałowi Gałędkowi
11/12/2017 131/2017 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michała Gałędka
11/12/2017 130/2017 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michała Gałędka
11/12/2017 129/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówki
11/12/2017

128/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bafii
01/12/2017 127/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Witkowskiego
01/12/2017 126/2017 Uchwała  Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Pawła Bafii
23/11/2017 125/2017 w sprawie przyjęcia na jednolite studia stacjonarne na kieurnku Prawo i na studia I stopnia kierunek Administracja laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021
20/11/2017 124/2017 w sprawie likwidacji międzywydziałowych interdyscyplinarnych niestacjonarnych studiów doktoranckich III stopnia - Europeistyka
20/11/2017 123/2017 w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów magisterskich na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Kryminologia - specjalność kryminalistyczna w roku akad.2017/2018
20/11/2017 122/2017 w sprawie zmiany programu studiów na wszystkich kierunkach i trybach dotyczące wprowadzenia wykładu ogólnouczelnianego od roku akademickiego 2018/2019
20/11/2017 121/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotota mgr. Bartoszowi Kędzierskiemu
20/11/2017 120/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i kopromotora mgr Hannie Misiak
20/11/2017 119/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Szymonowi Obuchowskiemu
20/11/2017 118/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr.Maciejowi Kasprzykowi
20/11/2017 117/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Wolskiej-Bagińskiej
20/11/2017 116/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Marcinowi Michalakowi
20/11/2017

115/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówka
20/11/2017 114/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy dokotrskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
20/11/2017

113/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej pbrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
08/11/2017

112/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
23/10/2017

111/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
23/10/2017 110/2017 w sprawie ptwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Przytuły-Pieniążek
23/10/2017 109/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Maciejowi Miklińskiemu
23/10/2017 108/2017 w sprawie nieprzyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
25/09/2017 107/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo pracy"
25/09/2017 106/2017 w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów
25/09/2017 105/2017 w sprawie określenia terminu złożenia pracy dyplomowej dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunek Prawo
25/09/2017 104/2017 w sprawie organizacji procesu kształcenia
25/09/2017 103/2017 w sprawie zatwierdzenia wykładów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku European Business Administration na II semestrze I roku
25/09/2017 101/102/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Patalon
25/09/2017 99/100/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.Mariana Glembina
25/09/2017 98/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Szymonowi Kosatce
25/09/2017 97/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Markowi Horodniczemu
25/09/201 96/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Łągiewskiej
25/09/2017 95/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej za wyróżniającą się
25/09/2017 94/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Podolskiej
25/09/2017 93/2017

w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017 92/2017

w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017 91/2017

w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawanych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017

90/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Witkowskiego
26/06/2017

89/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
19/06/2017

88/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktoroskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ngr Anny Podolskiej
19/06/2017 87/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Doradztwo finansowe"/"Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"
19/06/2017 86/2017 w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów dyplomowych w roku akad.2017/2018
19/06/2017 85/2017 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 dziesiątego semestru jednolitych studiów prawniczych
19/06/2017 84/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr.Filipa Czuchwickiego
19/06/2017 83/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Krystymy Warylewskiej
19/06/2017 82/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Dominice Mróz-Szarmach
19/06/2017 81/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marianowi Glembinowi
19/06/2017 79/80/2017 w sprawie wyznaczenia recenznentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
19/06/2017 77/78/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówki
19/06/2017 75/76/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bafii
19/06/2017 73/74/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcona Michalaka
19/06/2017 72/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
19/06/2017 71/2017 Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
14/06/2017

70/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
05/06/2017

69/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej
05/06/2017

68/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wysockiego
22/05/2017 67/2017 w sprawie zgłoszenia nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
22/05/2017 66/2017 w sprawie zmiany programu kształcenia Studiów Podyplomowych "Prawo spółek"
22/05/2017 65/2017 w sprawie zmiany programu kształcenia oraz nazwy Studiów Podyplomowych "Doradztwo finansowe" na "Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"
22/05/2017 64/2017 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2017/2018
22/05/2017 63/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczeania promotora  mgr Annie Patalon
22/05/2017 62/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Piotrowi Dembickiemu
22/05/2017 61/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak za wyróżniającą się
22/05/2017 60/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Jwonie Jacko-Szcześniak
22/05/2017

59/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
10/05/2017

58/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
24/04/2017 57/2017 w sprawie utworzenia i uchwalenia programu kształcenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne"
24/04/2017 56/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Administracja" i "Prawo w administracji i gospodarce" na studiach niestacjonarnych II stopnia"
24/04/2017 55/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe"
24/04/2017 54/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Kryminologia"
24/04/2017 53/2017 w sprawie zmiany programu i trybu studiów II stopnia na kierunku European and International Business Law
24/04/2017 52/2017 w sprawie zatwierdzenia specjalizacji głównych i dodatkowych
24/04/2017 51/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Kończyk
24/04/2017 50/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Michałowi Szypniewskiemu
24/04/2017 49/2017 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych Panu dr. hab. Jakubowi Stelinie
24/04/2017

48/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
11/04/2017

47/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
27/03/2017 46/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Piotra Kitowskiego o przyznanie stypednium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/03/2017 45/2017 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Podatki w przedsiebiorstwie"
27/03/2017 44/2017 w sprawie upoważnienia dr Karoliny Jagiełło, dr Elżbiety Kaczorowskiej, dr Anety Lewkowicz do prowadzenia seminarium na studiach II stopnia na kierunku Kryminologia w r.akad.2016/2017
27/03/2017 43/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marcinowi Lidzbarskiemu
27/03/2017 42/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Stasiakowi
27/03/2017 41/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Hannie Wolskiej
27/03/2017 39/40/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej
27/03/2017 37/38/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wysockiego
27/03/2017 35/36/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
27/03/2017 34/2017 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Władysławowi Wojciechowi  Mogilskiemu w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
27/03/2017 33/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Stasiaka
22/03/2017

32/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Wolskiej
15/03/2017

31/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Stasiaka
09/03/2017

30/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Wolskiej
27/02/2017 29/2017 w sprawie upoważnienia dr. Tomasza Snarskiego do prowadzenia wykładów w r.akad.2016/2017
27/02/2017 28/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Tomasza Widłaka o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/02/2017 27/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr Beaty Kowalczyk o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/02/2017 26/2017 w sprawie zasad rekrutacji i terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019
27/02/2017 25/2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
27/02/2017 24/2017 w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Chińskiego
27/02/2017 23/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
27/02/2017 22/2017 w sprawie zmian w składach Komisji nr 1, 2, 3 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznych obron rozpraw doktorskich
27/02/2017 21/2017 w sprawie zmiany trybu studiów II stopnia na kierunku European and International Business Law
27/02/2017 19/20/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Witkowskiego
27/02/2017 18/2017 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tadeusza Stępnia
27/02/2017 17/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr.Tomasza Snarskiego za wyróżniającą się
27/02/2017 16/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Snarskiemu
27/02/2017 15/2017 w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o nadanie Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa
14/02/2017

14/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego
30/01/2017 13/2017 w sprawie zgłoszenia nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
30/01/2017 12/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo spółek"
30/01/2017 11/2017 w sprawie zmiany składu Komisji ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozpraw doktorskich
30/01/2017 10/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Jackowi Markowskiemu
30/01/2017 9/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Zienowiczowi
30/01/2017 8/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Wilk
30/01/2017 7/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Knepce
30/01/2017 4/5/6/2017 w sprawie wyznaczenia recenznentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Prof. zw. dr. hab. Lechowi Garlickiemu
13/01/2017

3/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Zienowicza
09//01/2017

2/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wilk
09/01/2017

1/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozpraw doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego