Uchwały Rady Wydziału | Wydział Prawa i Administracji

Uchwały Rady Wydziału

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 października 2018 roku, 10:28
2018
Data uchwały Numer aktu Tytuł
11/06/2018 112/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 14 maja 2018r.
11/06/2018 111/2018

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego o nazwie "International Financial and Business Law"

załącznik do uchwały

11/06/2018 110/2018

w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych "Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"

załącznik do uchwały

11/06/2018 109/2018

w sprawie zmiany planu studiów na kierunku Kryminologia I stopnia od roku akademickiego 2018/2019

załącznik do uchwały Kryminologia stacjonarna

załącznik do uchwały Kryminologia niestacjonarna

11/06/2018 108/2018

w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów na studiach I i II stopnia na kierunkach Administracja i Kryminlogia w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

11/06/2018 107/2018

w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów magisterskich na kierunku Prawo w administracji i gospodarce w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

11/06/2018 106/2018 w sprawie upoważnienia Pani dr Anety Lewkowicz do prowadzenia seminarium magisterskiego na kierunku Kryminologia II stopnia w roku akademickim 2018/2019
11/06/2018 105/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 104/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 103/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 102/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 101/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 100/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 99/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 98/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 97/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 96/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 95/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 94/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 93/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 92/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 91/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
11/06/2018 90/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Michała Szypniewskiego
11/06/2018 88/89/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Szypniewskiego
11/06/2018 87/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Glanc
11/06/2018 85/86/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Glanc
11/06/2018 84/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Dembickiego
11/06/2018 82/83/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Dembickiego
11/06/2018 81/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Dawida Michalskiego
11/06/2018 80/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Pauliny Topolskiej
11/06/2018 79/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora mgr. Marcina Pieńczykowskiego
11/06/2018 78/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Joanny Kostrzewskiej
11/06/2018 77/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawo mgr. Marianowi Józefowi Glembinowi
11/06/2018 76/2018 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Michałowi Gąłędkowi w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo
14/05/2018 75/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 16 kwietnia 2018r.
14/05/2018 74/2018

w sprawie zatwierdzenie listy wykładów do wyboru w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

14/05/2018 73/2018

w sprawie zatwierdzenia listy seminariów licencjackich i magisterskich w roku akademickim 2018/2019

załącznik do uchwały

14/05/2018 72/2018 w sprawie zmiany liczby miejsc na kierunku European Business Administration na rok akademicki 2018/2019
14/05/2018 71/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 70/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 69/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 68/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
14/05/2018 67/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Marcina Lidzbarskiego
14/05/2018 65/66/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Lidzbarskiego
14/05/2018 64/2018
16/04/2018 63/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 19 marca 2018r.
16/04/2018 62/2018

w sprawie zatwierdzenia specjalizacji głównych i dodatkowych na kierunku Prawo od roku akademickiego 2018/2019

załączanik do uchwały - specjalizacje główne                                  załącznik do uchwały - specjalizacje dodatkowe

16/04/2018 61/2018 w sprawie zmainy zasad rekrutacji na studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych" od roku akademickiego 2018/2019
16/04/2018 60/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 77/2008 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 22 września 2008r. w sprawie zniesienia obowiązku pisania i obrony pracy licencjackiej na studiach I stopnia kierunek Administracja od roku akademickiego 2008/2009
16/04/2018 59/2018 w sprawie zmiany wyliczenia średniej arytmetycznej ocen za wyniki w nauce przy ubieganiu się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
16/04/2018 58/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 57/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 56/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 55/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 54/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 53/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 52/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
16/04/2018 51/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jacka Wałdocha
16/04/2018 49/50/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Wałdocha
16/04/2018 48/2018 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Wałdocha
16/04/2018 47/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 46/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 45/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 44/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplnie prawo dr Joanny Osiejewicz
16/04/2018 43/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 42/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 41/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 40/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplnie prawo dr. Andrzeja Krasuskiego
16/04/2018 39/2018 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Macieja Nyki
16/04/2018 38/2018 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Macieja Nyki
16/04/2018 37/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo dr. Macieja Nyki
19/03/2018 36/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 19 lutego 2018r.
19/03/2018 35/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 34/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 33/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/03/2018 32/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adama Bochentyna
19/03/2018 30/31/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama Bochentyna
19/03/2018 29/2018 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa mgr Annie Danucie Patalon
19/03/2018 28/2018

w sprawie zmian w programie studiów podyplomowych "Prawo medyczne"

załącznik do uchwały

19/02/2018 27/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 15 stycznia 2018r.
19/02/2018 26/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 25/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 24/2018

w sprawie zmiany liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019

załącznik do uchwały

19/02/2018 23/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 22/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 21/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 20/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
19/02/2018 19/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Macieja Zejdy
19/02/2018 18/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Małgorzaty Węgrzak
19/02/2018 17/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora mgr Elżbiety Żelichowskiej - Litka
19/02/2018 16/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. inż. Rafała Wądołowskiego
15/01/2018 15/2018 w sprawie przyjęcia protokołu Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2017r.
15/01/2018 14/2018 w sprawie upoważnienia dr. Marcina Michalaka do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2017/2018
15/01/2018 13/2018

w sprawie zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

załącznik do uchwały

15/01/2018 12/2018

w sprawie terminów rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2019/2020

załącznik do uchwały

15/01/2018 11/2018

w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2018/2019

załącznik do uchwały

15/01/2018 10/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 9/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 8/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 7/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 6/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 5/2018 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 164 ust. 2 Statutu UG
15/01/2018 4/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Agnieszki Trzcińskiej
15/01/2018 3/2018 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Wioletty Niemiec
15/01/2018 1/2/2018 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Niemiec
2017
11/12/2017 145/2017 w sprawie przedstawienia prac habilitacyjnych i doktorskich na LIII Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa”
11/12/2017 144/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
11/12/2017 143/2017 w sprawie sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2016/2017 dla Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
11/12/2017 142/2017 w sprawie zmiany programu studiów na wszystkich kierunkach i trybach w związku z wprowadzeniem wykładów ogólnouczelnianych od cyklu dydaktycznego 2018/2019
11/12/2017 141/2017 w sprawie zmiany programu studiów na kierunku prawo w zakresie seminariów
11/12/2017 140/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Michała Znanieckiego
11/12/2017 139/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr Kai Zaleskiej-Korziuk
11/12/2017 137/138/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Mikulskiego
11/12/2017 136/2017
 
w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Katarzynie Borówce za wyróżniającą się
11/12/2017 135/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Katarzynie Borówce
11/12/2017 134/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Pawłowi Bafii
11/12/2017 133/2017
Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich
w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Ziemowitowi Witkowskiemu
11/12/2017 132/2017 w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michałowi Gałędkowi
11/12/2017 131/2017 w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michała Gałędka
11/12/2017 130/2017 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Michała Gałędka
11/12/2017 129/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówki
11/12/2017

128/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bafii
01/12/2017 127/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Witkowskiego
01/12/2017 126/2017 Uchwała  Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Pawła Bafii
23/11/2017 125/2017 w sprawie przyjęcia na jednolite studia stacjonarne na kieurnku Prawo i na studia I stopnia kierunek Administracja laureatów etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych"Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021
20/11/2017 124/2017 w sprawie likwidacji międzywydziałowych interdyscyplinarnych niestacjonarnych studiów doktoranckich III stopnia - Europeistyka
20/11/2017 123/2017 w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów magisterskich na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Kryminologia - specjalność kryminalistyczna w roku akad.2017/2018
20/11/2017 122/2017 w sprawie zmiany programu studiów na wszystkich kierunkach i trybach dotyczące wprowadzenia wykładu ogólnouczelnianego od roku akademickiego 2018/2019
20/11/2017 121/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotota mgr. Bartoszowi Kędzierskiemu
20/11/2017 120/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego, wyznaczenia promotora i kopromotora mgr Hannie Misiak
20/11/2017 119/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Szymonowi Obuchowskiemu
20/11/2017 118/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr.Maciejowi Kasprzykowi
20/11/2017 117/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Wolskiej-Bagińskiej
20/11/2017 116/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Marcinowi Michalakowi
20/11/2017

115/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówka
20/11/2017 114/2017 Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy dokotrskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
20/11/2017

113/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej pbrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
08/11/2017

112/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
23/10/2017

111/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
23/10/2017 110/2017 w sprawie ptwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Annie Przytuły-Pieniążek
23/10/2017 109/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Maciejowi Miklińskiemu
23/10/2017 108/2017 w sprawie nieprzyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
25/09/2017 107/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo pracy"
25/09/2017 106/2017 w sprawie Regulaminu studenckich praktyk zawodowych objętych programem studiów
25/09/2017 105/2017 w sprawie określenia terminu złożenia pracy dyplomowej dla studentów studiów niestacjonarnych II stopnia kierunek Prawo
25/09/2017 104/2017 w sprawie organizacji procesu kształcenia
25/09/2017 103/2017 w sprawie zatwierdzenia wykładów do wyboru na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku European Business Administration na II semestrze I roku
25/09/2017 101/102/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Patalon
25/09/2017 99/100/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr.Mariana Glembina
25/09/2017 98/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Szymonowi Kosatce
25/09/2017 97/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Markowi Horodniczemu
25/09/201 96/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Magdalenie Łągiewskiej
25/09/2017 95/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej za wyróżniającą się
25/09/2017 94/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Annie Podolskiej
25/09/2017 93/2017

w sprawie wyznaczenia członka w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017 92/2017

w sprawie wyznaczenia sekretarza w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017 91/2017

w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawanych dr. Edvardasa Juchnevičiusa

25/09/2017

90/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Witkowskiego
26/06/2017

89/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
19/06/2017

88/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktoroskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ngr Anny Podolskiej
19/06/2017 87/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Doradztwo finansowe"/"Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"
19/06/2017 86/2017 w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy seminariów dyplomowych w roku akad.2017/2018
19/06/2017 85/2017 w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 dziesiątego semestru jednolitych studiów prawniczych
19/06/2017 84/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr.Filipa Czuchwickiego
19/06/2017 83/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Krystymy Warylewskiej
19/06/2017 82/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr Dominice Mróz-Szarmach
19/06/2017 81/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marianowi Glembinowi
19/06/2017 79/80/2017 w sprawie wyznaczenia recenznentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Wolskiej-Bagińskiej
19/06/2017 77/78/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Borówki
19/06/2017 75/76/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bafii
19/06/2017 73/74/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcona Michalaka
19/06/2017 72/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Michalaka
19/06/2017 71/2017 Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
14/06/2017

70/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
05/06/2017

69/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej
05/06/2017

68/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wysockiego
22/05/2017 67/2017 w sprawie zgłoszenia nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
22/05/2017 66/2017 w sprawie zmiany programu kształcenia Studiów Podyplomowych "Prawo spółek"
22/05/2017 65/2017 w sprawie zmiany programu kształcenia oraz nazwy Studiów Podyplomowych "Doradztwo finansowe" na "Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach"
22/05/2017 64/2017 w sprawie zatwierdzenia listy seminariów magisterskich i licencjackich oraz wykładów do wyboru w roku akad.2017/2018
22/05/2017 63/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczeania promotora  mgr Annie Patalon
22/05/2017 62/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Piotrowi Dembickiemu
22/05/2017 61/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak za wyróżniającą się
22/05/2017 60/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Jwonie Jacko-Szcześniak
22/05/2017

59/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
10/05/2017

58/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Jacko-Szcześniak
24/04/2017 57/2017 w sprawie utworzenia i uchwalenia programu kształcenia Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne"
24/04/2017 56/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Administracja" i "Prawo w administracji i gospodarce" na studiach niestacjonarnych II stopnia"
24/04/2017 55/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Podatki i doradztwo podatkowe"
24/04/2017 54/2017 w sprawie korekty w planie studiów na kierunku "Kryminologia"
24/04/2017 53/2017 w sprawie zmiany programu i trybu studiów II stopnia na kierunku European and International Business Law
24/04/2017 52/2017 w sprawie zatwierdzenia specjalizacji głównych i dodatkowych
24/04/2017 51/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Kończyk
24/04/2017 50/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Michałowi Szypniewskiemu
24/04/2017 49/2017 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych Panu dr. hab. Jakubowi Stelinie
24/04/2017

48/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
11/04/2017

47/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kończyk
27/03/2017 46/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Piotra Kitowskiego o przyznanie stypednium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/03/2017 45/2017 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych "Podatki w przedsiebiorstwie"
27/03/2017 44/2017 w sprawie upoważnienia dr Karoliny Jagiełło, dr Elżbiety Kaczorowskiej, dr Anety Lewkowicz do prowadzenia seminarium na studiach II stopnia na kierunku Kryminologia w r.akad.2016/2017
27/03/2017 43/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. Marcinowi Lidzbarskiemu
27/03/2017 42/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr. Krzysztofowi Stasiakowi
27/03/2017 41/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Hannie Wolskiej
27/03/2017 39/40/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Podolskiej
27/03/2017 37/38/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Wysockiego
27/03/2017 35/36/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Łągiewskiej
27/03/2017 34/2017 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Władysławowi Wojciechowi  Mogilskiemu w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
27/03/2017 33/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Stasiaka
22/03/2017

32/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Wolskiej
15/03/2017

31/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Stasiaka
09/03/2017

30/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Hanny Wolskiej
27/02/2017 29/2017 w sprawie upoważnienia dr. Tomasza Snarskiego do prowadzenia wykładów w r.akad.2016/2017
27/02/2017 28/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr. Tomasza Widłaka o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/02/2017 27/2017 w sprawie zgłoszenia wniosku dr Beaty Kowalczyk o przyznanie stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
27/02/2017 26/2017 w sprawie zasad rekrutacji i terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2018/2019
27/02/2017 25/2017 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
27/02/2017 24/2017 w sprawie utworzenia Szkoły Prawa Chińskiego
27/02/2017 23/2017 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr.Bartosza Wysockiego
27/02/2017 22/2017 w sprawie zmian w składach Komisji nr 1, 2, 3 ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznych obron rozpraw doktorskich
27/02/2017 21/2017 w sprawie zmiany trybu studiów II stopnia na kierunku European and International Business Law
27/02/2017 19/20/2017 w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Ziemowita Witkowskiego
27/02/2017 18/2017 w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tadeusza Stępnia
27/02/2017 17/2017 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr.Tomasza Snarskiego za wyróżniającą się
27/02/2017 16/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Snarskiemu
27/02/2017 15/2017 w sprawie wystąpienia do Senatu z wnioskiem o nadanie Profesorowi Lechowi Garlickiemu tytułu doktora honoris causa
14/02/2017

14/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego
30/01/2017 13/2017 w sprawie zgłoszenia nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
30/01/2017 12/2017 w sprawie zmiany Kierownika Studiów Podyplomowych "Prawo spółek"
30/01/2017 11/2017 w sprawie zmiany składu Komisji ds. przyjmowania rozpraw doktorskich, dopuszczenia ich do publicznej obrony oraz przyjmowania publicznej obrony rozpraw doktorskich
30/01/2017 10/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego mgr. Jackowi Markowskiemu
30/01/2017 9/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Zienowiczowi
30/01/2017 8/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Monice Wilk
30/01/2017 7/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr.Tomaszowi Knepce
30/01/2017 4/5/6/2017 w sprawie wyznaczenia recenznentów w przewodzie o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Prof. zw. dr. hab. Lechowi Garlickiemu
13/01/2017

3/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Zienowicza
09//01/2017

2/2017

Uchwała Komisji ds. Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Moniki Wilk
09/01/2017

1/2017

Uchwała Komisji ds.Rozpraw Doktorskich

w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozpraw doktorskiej mgr. Tomasza Snarskiego