Badania

Charakter prawny statutu związku zawodowego
dr Szmit Jakub

Dyferencjacja statusu prawnego podmiotów prawa pracy wedle kryterium wielkości zatrudnienia
Ekspektatywa w prawie pracy
Emerytury pomostowe jako nowa instytucja prawna

prof. UG, dr hab. Zieleniecki Marcin  

Europejskie prawo umów
prof. UG, dr hab. Tomaszewska Monika Iwona  

Fakt zaginięcia ubezpieczonego i wpływ tego faktu na prawo do świadczeń ubezpieczeniowych
prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina  

Funkcje prawa zabezpieczenia społecznego w nowym uwarunkowaniu społeczno-gospodarczym
Klauzule generalne w prawie ubezpieczeniach społecznych

prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina  
prof. UG, dr hab. Zieleniecki Marcin  

Komparacja systemów prawnych państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw pracowników przy wielokrotnym podwykonawstwie
Kryteria doboru pracownika do zatrudnienia i zwolnienia

dr Uziak Waldemar
prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina  

Luki w prawie pracy i prawie socjalnym
Mechanizmy ponownego zatrudnienia pracownika
Nowe formy partycypacji pracowniczej

mgr Łaga Maciej
prof. UG, dr hab. Stelina Jakub  

Nowe instytucje w europejskim prawie socjalnym
Nowe prawo urzędnicze

prof. UG, dr hab. Stelina Jakub  
mgr Świątek-Rudoman Justyna

Nowe tendencje w zakresie uniformizacji pojęć i instytucji europejskiego prawa pracy
Nowy model ubezpieczenia zdrowotnego

prof. UG, dr hab. Zieleniecki Marcin  

Ochrona pracowników przy tzw. subkontraktowaniu (projekt: Protection of workers' rights in subcontracting processes in the European Union)
Ponowne zatrudnienie pracownika

prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina  

Prawa pierwotne i pochodne w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych
Problematyka ryzyk ubezpieczeniowych

mgr Łaga Maciej
prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina  
prof. UG, dr hab. Zieleniecki Marcin  

Problemy kodyfikacji prawa pracy
Regulacje antykryzysowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego
Status pracowników delegowanych
Stosunek służbowy
Stosunki prawne o skutkach transgranicznych, transgraniczny stosunek pracy, europeizacja prawa stosunku pracy

prof. UG, dr hab. Tomaszewska Monika Iwona  

Struktury honorariów sądowych
System reprezentacji zbiorowej pracowników

mgr Łaga Maciej
prof. UG, dr hab. Stelina Jakub  

Sytuacja prawna współmałżonka po śmierci ubezpieczonego
Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych
Tendencje rozwojowe prawa urzędniczego

prof. UG, dr hab. Stelina Jakub  

Trójstronne relacje w stosunkach pracy
Tymczasowe aresztowanie a stosunek pracy

mgr Świątek-Rudoman Justyna

Ustanie stosunku pracy
mgr Świątek-Rudoman Justyna
prof. UG, dr hab. Wypych-Żywicka Alina  

Węzłowe problemy współczesnych ubezpieczeń społecznych
Wykładnia prawa pracy

dr Piankowski Maciej Jarosław

Wykładnia prawa zabezpieczenia społecznego
Zagadnienie praw podmiotowych w prawie pracy

dr Uziak Waldemar

Zasady, reguły i idee ubezpieczeń społecznych

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 16:09; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 11. Marzec 2014 - 20:51; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła