Konferencja Regionalna 2017

Konferencja Regionalna 2017 - Zbiorowe prawo zatrudnienia

konferencja

Uprzejmie informujemy, że tematem wiodącym tegorocznej Konferencji Regionalnej będzie “Zbiorowe prawo zatrudnienia”. Liczymy, że tak zakreślony temat umożliwi nam dyskusję nad węzłowymi problemami prawa regulującego funkcjonowanie zbiorowych przedstawiciela osób zatrudnionych. W szczególności chcielibyśmy poruszyć kwestie dotyczące prawa koalicji osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym, jak również zastanowić się nad rozwiązaniami, które ożywiłyby dialog społeczny w zakładach pracy, jak i na poziomie ponadzakładowym. 

Planowany termin konferencji to 12-14 czerwca 2017 r. Pierwszego dnia, tj. 12 czerwca planujemy obrady od godz. 10, z tego względu dla osób chętnych istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w pokojach gościnnych WPiA UG. Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 500 zł, która obejmie wszystkie koszty pobytu. Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany w terminie późniejszym. Opłatę konferencyjną należy uiścić dokonując przedpłaty na konto:

 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem K607 - ewentualnie można podać jeszcze tytuł konferencji.

 

„Zbiorowe prawo zatrudnienia”

Gdańsk 12-14 czerwca 2017 r.

(program ramowy)

Nocleg w pokojach gościnnych (wymagana uprzednia rezerwacja) Wydziału Prawa i Administracji UG przy ul. Jana Bażyńskiego 6. Pokoje gościnne znajdują się w wydzielonej części nowego gmachu Wydziału PiA w kompleksie budynków uniwersyteckich - Wydz. Humanistycznego oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki, PiA, Rektoratu. 

Klucze będą przygotowane do odbioru w portierni WPiA.

Wejście po godz. 22 jest od strony biblioteki (domofon przy bramie).

 

Dzień I – 12 czerwca 2017 r., Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6

SALA 2042

Godz. 10.00 – 13.00 Sesja I

Godz. 10.00 – 12.00 Referaty (po 20 minut)

Prof. Ł. Pisarczyk, prof. M. Skąpski, prof. J. Stelina: „W stronę zbiorowego prawa pracy – wybrane problemy w projekcie kodeksu zbiorowego prawa pracy”.

Prof. L. Florek:Zakres podmiotowy wolności związkowej”

Prof. Z. Hajn:Związki zawodowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/13”

Prof. T. Duraj:Prawo koalicji osób pracujących na własny rachunek”

Prof. B. Cudowski, mgr K. Sakowska:Strony porozumień zbiorowych”

Prof. I. Sierocka:Rokowania zbiorowe w celu zawarcia międzyzakładowej umowy emerytalnej”

Godz. 12.00-13.00 Dyskusja

Godz. 13.00 – 14.00 Lunch

Godz. 14 – 16.45 Sesja II

Godz. 14.00 – 16.00 Referaty (po 15 minut)

Dr P. Grzebyk:Pojęcie pracownika w prawie międzynarodowym - implikacje dla zbiorowego prawa pracy w Polsce”

Dr W. Witoszko:Prawa związkowe funkcjonariuszy służb mundurowych - wybrane problemy”

Dr D. Skupień: „Bierne i czynne prawo wyborcze do ponadnarodowych organów przedstawicielskich pracowników - potrzeba reformy?”

           Dr M. Raczkowski:Rola umowy zbiorowej w zatrudnieniu cywilnoprawnym”

Dr P. Nowik:Kilka uwag na temat pojęcia ‘zbiorowe prawo zatrudnienia’"

mgr N. Potocka-Sionek:Zakres podmiotowy wolności związkowej w Niemczech”

           Dr M. Kurzynoga:Ochrona przedstawicieli związkowych osób pracujących”

           mgr M. Brodecki:Porozumienie i regulamin w sprawie zwolnień grupowych”

           dr B. Rutkowska: „Przedstawicielstwo osób zatrudnionych - uwagi de lege lata i de lege ferenda (przyczynek do dyskusji)”

Godz. 16.00 – 16.45 Dyskusja

Godz. 17.00 – Przejazd autokarem do portu w Gdyni i zakwaterowanie na promie

Godz. 19.00 – Wypłynięcie promu z portu

Godz. 19 – 20.00 – Kolacja na promie (z przyczyn logistycznych nie jest planowana uroczysta kolacja)

Godz. 20.00 – 22.00 Sesja III – dyskusja

 

Dzień II – 13 czerwca 2017 r. – program turystyczny

 

Dzień III – 14 czerwca 2017 r. przypłynięcie o godz. 7.30  do portu w Gdyni i przejazd autokarem pod Wydział Prawa i Administracji UG 

 

PARTNERZY: 

http://www.lotos.pl

http://syndex.pl

https://weglokoks.com.pl/pl/

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Marzec 2017 - 12:57; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Czerwiec 2017 - 21:48; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski