Wypożyczalnia

Ksiazki

Zasady korzystania z wypożyczalni:

Warunkiem wypożyczania zbiorów jest posiadanie imiennego konta bibliotecznego w komputerowym systemie bibliotecznym wraz z przypisaną do niego kartą biblioteczną, którą jest:

 1. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) – dla studentów i doktorantów UG,
 2. karta biblioteczna wydawana w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytelnik zobowiązany jest okazywać kartę biblioteczną na prośbę pracownika Biblioteki. Karty bibliotecznej nie można odstępować innej osobie. O zmianie adresu, nazwiska lub o zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. Duplikat karty można otrzymać po wpłaceniu aktualnie obowiązującej kwoty. Posiadanie karty bibliotecznej zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Biblioteki.

Ze zbiorów Biblioteki można korzystać:

 • na miejscu w Bibliotece,
 • przez wypożyczanie do domu,
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne.

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

 • czasopism,
 • książek wydanych do 1950 r. (chyba że status książki wskazuje inaczej),
 • dzieł wchodzących w skład księgozbiorów czytelni i pracowni,
 • wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych i bibliograficznych,
 • rękopisów, starych druków, zbiorów graficznych i audiowizualnych,
 • dzieł rzadkich i kosztownych,
 • dzieł w złym stanie zachowania,
 • prac doktorskich (udostępnianych na odrębnych zasadach).

Okres i ilość wypożyczanych woluminów dla poszczególnych grup czytelników ustala szczegółowo Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego

Wypożyczenia i prolongaty:

 

wypozyczenia i prolongaty 3

Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu Gdańskiego § 19. ust. 2, pkt. 2 i 3:
„2. Student ma obowiązek:
2. odbycia szkolenia bibliotecznego – w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki UG;
3. rozliczenia się z Biblioteką UG i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia 30 września”.

Pracownicy rozwiązujący stosunek pracy, słuchacze studiów doktoranckich UG, słuchacze studiów podyplomowych UG oraz studenci odchodzący z uczelni zobowiązani są do uzyskania w wypożyczalni potwierdzenia (na karcie obiegowej) uregulowania wszystkich zaległości w stosunku do Biblioteki.

Opłata za karty biblioteczne:

 • za wystawienie karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 20 zł,
 • za prolongatę konta pobiera się opłatę w wysokości 5 zł,
 • za duplikat karty bibliotecznej – 10 zł.

Opłaty za przetrzymanie książki:

 • za przetrzymanie 1 woluminu z księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania pobiera się opłatę 0,50 zł dziennie,
 • za przetrzymanie 1 woluminu z księgozbioru udostępnianego na miejscu (wypożyczenie krótkoterminowe) pobiera się opłatę 5 zł dziennie.

Opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu egzemplarzy wypożyczonych w bibliotece oraz prolongaty ważności konta bibliotecznego można regulować przelewem. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Termin zwrotu książki może być prolongowany, o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika. Prolongaty dokonuje się przed upływem terminu zwrotu w wypożyczalni lub indywidualnie drogą elektroniczną.

Biblioteka reguluje termin zwrotu w wyjątkowych przypadkach, ze względu na wzmożone zapotrzebowanie na książkę.

Niedotrzymanie terminu zwrotu wypożyczonych egzemplarzy skutkuje następującymi konsekwencjami:

 • otrzymywaniem upomnień w postaci e-maili (tzw. monitów), przy czym ewentualne zakłócenia w ich wysyłaniu nie zwalniają czytelników z ponoszenia pozostałych konsekwencji, w tym naliczania opłat za niezwrócone w terminie egzemplarze,
 • wyświetleniem komunikatu o występujących zaległościach wobec BUG na Portalu Studenta w teleinformatycznym systemie obsługi studentów, doktorantów i pracowników UG,
 • naliczeniem opłaty pieniężnej zgodnie z obowiązującym Cennikiem,
 • blokadą konta bibliotecznego – w przypadku pracowników i studentów UG, a także zawieszeniem dostępu do zasobów elektronicznych UG,
 • skierowaniem sprawy na drogę prawną w przypadku uchylania się od zwrotu pozycji monitowanych lub od uregulowania zaległych opłat za nieterminowy zwrot.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 13:33; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 2. Grudzień 2022 - 14:43; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski