Czytelnia

Namiejscu

Zasady korzystania z czytelni:

Prawo do korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany.

Korzystający z czytelni obowiązani są:

 • pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty,
 • zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
 • czytelnie wypełnić rewers na dzieła z księgozbioru podręcznego czytelni, bądź samodzielnie korzystać z wydzielonych zbiorów o wolnym dostępie,
 • składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone dokumenty na 15 minut przed zamknięciem czytelni.

Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

Charakterystyka księgozbioru:

Czytelnia ogólna dysponuje 76 miejscami do nauki, w tym wydzieloną czytelnią naukową dostępną wyłącznie dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
W czytelni udostępnia się wszystkie gromadzone przez bibliotekę tytuły czasopism polskich i zagranicznych z bieżącego roku oraz część czasopism retrospektywnych.
Podręczny księgozbiór czytelni stanowią słowniki językowe, encyklopedie powszechne, dziedzinowe, leksykony.

W czytelni dostępne są następujące prawnicze bazy danych:

 • polskie:
  - Lex Omega (Wydawnictwo Wolters Kluwer)
  - Legalis (Wydawnictwo C.H. Beck)
   
 • zagraniczne: 
   - Legal Source (EBSCO)
   - Hein Online
   
   
   
   
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27. luty 2014 - 13:31; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Lipiec 2021 - 09:42; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła