fbpx Czytelnia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Czytelnia

Czytelnia

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 stycznia 2020 roku, 8:04
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-20.00
sobota 8.00-16.00
niedziela 10.00-14.00
Zasady korzystania z czytelni

Prawo do korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany.

Korzystający z czytelni obowiązani są:

  • pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty,
  • zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone książki,
  • czytelnie wypełnić rewers na dzieła z księgozbioru podręcznego czytelni, bądź samodzielnie korzystać z wydzielonych zbiorów o wolnym dostępie,
  • składać zamówienia najpóźniej na pół godziny, a zwracać wypożyczone dokumenty na 15 minut przed zamknięciem czytelni.

Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

Charakterystyka księgozbioru:

Czytelnia ogólna dysponuje 76 miejscami do nauki, w tym wydzieloną czytelnią naukową dostępną wyłącznie dla pracowników naukowo-dydaktycznych.
W czytelni udostępnia się wszystkie gromadzone przez bibliotekę tytuły czasopism polskich i zagranicznych z bieżącego roku oraz część czasopism retrospektywnych.
Podręczny księgozbiór czytelni stanowią słowniki językowe, encyklopedie powszechne, dziedzinowe, leksykony.

Zlokalizowane w czytelni komputery umożliwiają dostęp do:

  • baz pełnotekstowych - w tym czasopism elektronicznych

baz dziedzinowych:

  • "System Informacji Prawnej Lex Omega"
  • "Rzeczpospolita - archiwum"
  • "Legalis"
  • "Westlaw"