Zakład Prawa Rzymskiego | Wydział Prawa i Administracji