fbpx Uchwały RDNP | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Uchwały RDNP

Uchwały RDNP

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 kwietnia 2022 roku, 13:15 

ROK 2022
Numer uchwały Data uchwały Tytuł uchwały
28/2022 25/04/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2022 r.
27/2022 25/04/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2022 r.
26/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę Krzysztofa Woźniaka
25/2022 25/04/2022 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Rogoń-Pawlak
24/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Anny Ławickiej
23/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej
22/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej
21/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Ławickiej
20/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Szadok
19/2022 25/04/2022 w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok
18/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok
17/2022 25/04/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Szadok
16/2022 25/04/2022 w sprawie nadania mgr. Szymonowi Pawłowi Mosiowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
15/2022 25/04/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr Aleksandrze Nadolskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
14/2022 25/04/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Przemysławowi Panfilowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
13/2022 28/03/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Mariusza Brunki
12/2022 28/03/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Brunki
11/2022 28/03/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Brunki
10/2022 28/02/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.
9/2022 28/02/2022 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Anety Moniki Sieradzkiej wszczętego na zasadach dotychczasowych
8/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kosmola
7/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Jesiołowskiego
6/2022 28/02/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Bożeny Alicji Bator przeprowadzającej egzamin doktorski w zakresie dyscypliny podstawowej oraz do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator
5/2022 28/02/2022 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Bożeny Alicji Bator przeprowadzających egzaminy doktorskie w zakresie dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego
4/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator
3/2022 28/02/2022 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Alicji Bator
2/2022 28/02/2022 w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
1/2022 24/01/2022 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2021 r.
ROK 2021
Numer uchwały Data uchwały Tytuł uchwały
85/2021 20/12/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 listopada 2021 r.
84/2021 20/12/2021 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Sylwii Szadok
83/2021 20/12/2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Mai Sikorskiej
82/2021 20/12/2021 w sprawie nadania mgr. Maciejowi Józefowi Zejdzie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne 
81/2021 20/12/2021 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kielina za rozprawę wyróżniającą się
80/2021 20/12/2021 w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Kielinowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
79/2021 29/11/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne z dnia 25 października 2021 r.
78/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Piotra Uziębło, prof. UG na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Olzackiego -  doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
77/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Edvardasa Juchneviciusa, prof. UG na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kaźmierczaka -  doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
76/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Michała Gałędka, prof. UG na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Kamberov – doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
75/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby, prof. UG na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Damiana Mielewczyka - doktoranta w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
74/2021 29/11/2021
w sprawie wyznaczenia dr hab. Macieja Barczewskiego, prof. UG na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Górskiej-Jankowskiej - doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
73/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Kamila Zeidlera na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauli Chmielowskiej  - doktorantki w Szkole Doktorskiej Nauk Humianistycznych i Społecznych UG
72/2021 29/11/2021 w sprawie w sprawie wyznaczenia prof. K. Zeidlera na promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr A. Platy
71/2021 29/11/2021 w sprawie powolania komisji doktorskich mgr. Szymona Mosia
70/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia dr hab. Elżbiety Feret, prof. UR na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Mosia
69/2021 29/11/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Mosia
68/2021 29/11/2021 w sprawie nadania mgr Justynie Natalii Symber stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
67/2021 29/11/2021 w sprawie nadania mgr. Michałowi Piotrowi Ołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
66/2021 29/11/2021
 
65/2021 29/11/2021 w sprawie wykreślenia z treści § 6 projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki prawne „względów społecznych” jako przyczyny uzasadniającej odstąpienie od nierekomendowania dokonania oceny pozytywnej nauczyciela akademickiego 
64/2021 25/10/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 września 2021 r. 
63/2021 25/10/2021 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr K. Gregorczuka
62/2021 25/10/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Gregorczuka
61/2021 25/10/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr K. Gregorczuka
60/2021 25/10/2021  w sprawie powołania komisji doktorskich mgr A. Müllera
59/2021 25/10/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr A. Müllera
58/2021 25/10/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr A. Müllera
57/2021 25/10/2021 w sprawie nadania mgr. Łukaszowi Konradowi Kamińskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
56/2021 20/09/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.
55/2021 30/06/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 maja 2021 r.
54/2021 30/06/2021 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Łukasza Kielina
53/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kielina
52/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kielina
51/2021 30/06/2021 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Macieja Zejdy
50/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Zejdy
49/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Zejdy
48/2021 30/06/2021 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Roberta Mroczka
47/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Mroczka
46/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Mroczka
45/2021 30/06/2021 w sprawie nadania mgr Kai Zaleskiej-Korziuk stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
44/2021 30/06/2021 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej za rozprawę wyróżniającą się
43/2021 30/06/2021 w sprawie nadania mgr. Paulinie Wyszyńskiej-Ślufińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
42/2021 30/06/2021 w sprawie nadania mgr. Arturowi Andrzejowi Falowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
41/2021 30/06/2021 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
40/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
39/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
38/2021 30/06/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne
37/2021 24/05/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r.
36/2021 24/05/2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Chroł
35/2021 24/05/2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Rogoń-Pawlak (de domo Rogoń)
34/2021 24/05/2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Joanny Krystyny Radziszewskiej
33/2021 24/05/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Roberta Mroczka
32/2021 19/04/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2021 r.
31/2021 19/04/2021 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Julii Stepnowskiej
30/2021 19/04/2021 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Julii Stepnowskiej
29/2021 19/04/2021 w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. Karola Sylwestra Kloskowskiego
28/2021 19/04/2021 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Michała Ołowskiego
27/2021 19/04/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Michała Ołowskiego
26/2021 19/04/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Michała Ołowskiego
25/2021 19/04/2021 w sprawie nadania mgr. Piotrowi Sidorowiczowi stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
24/2021 19/04/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania dr. Jakubowi Szlachetce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
23/2021 22/03/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 lutego 2021 r.
22/2021 22/03/2021 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Laskowskiej (de domo Spiżewskiej) wszczętego na zasadach dotychczasowych
21/2021 22/03/2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Roberta Mroczka
20/2021 22/03/2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Małgorzaty Sierakowskiej
19/2021 22/03/2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Lucyny Kasperowicz
18/2021 22/03/2021 w sprawie powołania komisji doktorskiej do dokonywania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Paulinie Wyszyńskiej-Ślufińskiej
17/2021 22/03/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej
16/2021 22/03/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej
15/2021 22/03/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej
14/2021 22/03/2021 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie mgr Paulinie Wyszyńskiej-Ślufińskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
13/2021 22/03/2021 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Wojciecha Miklińskiego za rozprawę wyróżniającą się
12/2021 22/03/2021 w sprawie nadania mgr. Maciejowi Wojciechowi Miklińskiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
11/2021 22/02/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.
10/2021 22/02/2021 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Kai Zaleskiej-Korziuk
9/2021 22/02/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Kai Zaleskiej-Korziuk
8/2021 22/02/2021 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Kai Zaleskiej-Korziuk
7/2021 22/02/2021 w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr. T. Sowińskiego od uchwały nr 41/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego
6/2021 22/02/2021 w sprawie nadania dr. Pawłowi Sutowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
5/2021 18/01/2021 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 listopada 2020 r.
4/2021 18/01/2021 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr. Karola Sylwestra Kloskowskiego
3/2021 18/01/2021 w sprawie nadania mgr Annie Marii Przytule-Pieniążek stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
2/2021 18/01/2021 w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Joanny Kierzkowskiej od uchwały nr 26/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego
1/2021 18/01/2021 w sprawie nadania dr. Wojciechowi Wiewiórowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
ROK 2020 
Numer uchwały Data uchwały Tytuł
60/2020 23/11/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 r.
59/2020 23/11/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2020 r.
58/2020 23/11/2020 w sprawie wyznaczenia prof. A. Powałowskiego na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Plebańskiego - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
57/2020 23/11/2020 w sprawie wyznaczenia prof. J. Kruczalak-Jankowskiej na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Moniki Maśnickiej - doktorantki w Szkole Doktorskiej UG
56/2020 23/11/2020 w sprawie wyznaczenia prof. J. Potulskiego na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Oskara Kwasińskiego - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
55/2020 23/11/2020 w sprawie wyznaczenia prof. K. Zeidlera na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Guss - doktorantki w Szkole Doktorskiej UG
54/2020 23/11/2020 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr Moniki Maśnickiej wszczętego za zasadach dotychczasowych
53/2020 23/11/2020 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Artura Fala
52/2020 23/11/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskirj mgr. Artura Fala
51/2020 23/11/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskirj mgr. Artura Fala
50/2020 23/11/2020 w sprawie nadania mgr Hannie Banaszek stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
49/2020 26/10/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 października 2020 r.
48/2020 26/10/2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Tymińskiej-Marynowskiej
47/2020 26/10/2020 w sprawie powołania komisji doktorskich mgr. Łukasza Kamińskiego
46/2020 26/10/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kamińskiego
45/2020 26/10/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kamińskiego
44/2020 26/10/2020 w sprawie nadania mgr Paulinie Topolskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
43/2020 26/10/2020
w sprawie nadania mgr. Andrzejowi Mosiowi stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
42/2020 26/10/2020 w sprawie nadania dr. Tomaszowi Bojar-Fijałkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
41/2020 26/10/2020 w sprawie odmowy nadania dr. Tomaszowi Sowińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
40/2020 12/10/2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Wyszyńskiej-Ślufińskiej
39/2020 12/10/2020 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kiragi
38/2020 12/10/2020 w sprawie wyznaczenia promotora sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kiragi
37/2020 12/10/2020 w sprawie nadania dr. Maciejowi Wojciechowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
36/2020 28/09/2020
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.
35/2020 28/09/2020
34/2020 28/09/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Piotra Sidorowicza
33/2020 28/09/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sidorowicza
32/2020 28/09/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Sidorowicza
31/2020 28/09/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Miklińskiego
30/2020 28/09/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Miklińskiego
29/2020 28/09/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Miklińskiego
28/2020 28/09/2020
w sprawie nadania mgr. Szymonowi Kosatce stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
27/2020 28/09/2020
w sprawie nadania mgr. Adrianowi Jarosławowi Bartha stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
26/2020 28/09/2020
w sprawie odmowy nadania dr Joannie Kierzkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
25/2020 22/06/2020
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.
24/2020 22/06/2020
w sprawie uzupełnienia treści protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
23/2020 22/06/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich mgr Anny Przytuła-Pieniążek
22/2020 22/06/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Przytuła-Pieniążek
21/2020 22/06/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Przytuła-Pieniążek
20/2020 22/06/2020
w sprawie nadania mgr. Elżbiecie Żelechowskiej-Litce stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
19/2020 22/06/2020
w sprawie nadania dr. Arkadiuszowi Wowerce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
18/2020 22/06/2020

w sprawie odmowy nadania dr Justynie Nawrot stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

Uchwała uchylona decyzją Rady Doskonałości Naukowej z dnia 31 maja 2021 roku (BCK-I-O-634/20).

Sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia do Uniwersytetu Warszawskiego.

UCHWAŁA NR 132 RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY NAUKI PRAWNE z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr Justynie Nawrot w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne:
 
17/2020 20/04/2020
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2020 r.
16/2020 20/04/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Topolskiej
15/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Topolskiej
14/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Topolskiej
13/2020 20/04/2020
w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Hanny Banaszek
12/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Hanny Banaszek
11/2020 20/04/2020
w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Hanny Banaszek
10/2020 20/04/2020 w sprawie nadania mgr. Bartoszowi Augustynowi Kędzierskiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
9/2020 24/02/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. 
8/2020 24/02/2020 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Mosia
7/2020 24/02/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mosia
6/2020 24/02/2020 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mosia
5/2020 24/02/2020 w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Piotrowi Dubickiemu stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
4/2020 24/02/2020 w sprawie nadania mgr Emilii Marii Szynwelskiej-Żołnowskiej stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w dziedzinie nauk społecznych
3/2020 27/01/2020 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. 
2/2020 27/01/2020 w sprawie zaopiniowania wniosku dr Małgorzaty Węgrzak o dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego
1/2020 27/01/2020 w sprawie nadania mgr. Marcinowi Pieńczykowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych 

 

 

ROK 2019  
Numer uchwały Data uchwały Tytuł
40/2019 16/12/2019 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne UG z dnia 18.11.2019 r.
39/2019 16/12/2019 w sprawie zaopiniowania wniosku dr Hanny Misiak o dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie UG
38/2019 16/12/2019 w sprawie zaopiniowania projektu kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich UG
37/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Adriana Barthy
36/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr. Adriana Barthy
35/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr. Adriana Barthy
34/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki
33/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki
32/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr Elżbiety Żelechowskiej-Litki
31/2019 16/12/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Szymona Kosatki
30/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta ropzrawy doktorskiej mgr. Szymona Kosatki
29/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. T. Bąkowskiego na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Szatkowskiego - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
28/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. M. Balwickiej-Szczyrby na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Madeja - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
27/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. E. Juchneviciusa na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Marcina Gajewskiego - doktoranta w Szkole Doktorskiej UG
26/2019 16/12/2019 w sprawie wyznaczenia prof. K. Woźniewskiego na promotora sprawującego opiekę nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Czyżewskiej-Skalskiej- doktorantki w Szkole Doktorskiej UG
25/2019 16/12/2019 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej mgr Anny Przytuły-Pieniążek
24/2019 16/12/2019 w sprawie uznania rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Wrocławskiego za rozprawę wyróżniającą się
23/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr. Adrianowi Wrocławskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
22/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr Agnieszce Trzcińskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
21/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr. Dawidowi  Michalskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
20/2019 16/12/2019 w sprawie nadania mgr. Rafałowi Wądołowskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
19/2019 18/11/2019 w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Wydziały z dnia 23.09.2019 r. w zakresie zaopiniowania zatrudnienia pracowników badawczo-dydaktycznych
18/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
17/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
16/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
15/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
14/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
13/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
12/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
11/2019 18/11/2019 jawność uchwały wyłączona na podstawie § 169 ust. 2 Statutu UG
10/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr Justyny Symber
9/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Kędzierskiego
8/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Dubickiego
7/2019 18/11/2019 w sprawie powołania komisji doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Michalskiego
6/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Kosatki
5/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Kosatki
4/2019 18/11/2019 w sprawie nadania mgr. Michałowi Znanieckiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych
3/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Wiewiórowskiego
2/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Wiewiórowskiego
1/2019 18/11/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Wojciecha Wiewiórowskiego