fbpx Zakład Prawa Rzymskiego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zakład Prawa Rzymskiego

Zakład Prawa Rzymskiego

Dr Beata J. Kowalczyk z Zakładu Prawa Rzymskiego w okresie 25 – 28 listopada br. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu (drugiej najstarszej uczelni w Czechach).

26 listopada Dr Beata J. Kowalczyk wygłosiła 2 godzinny wykład nt. Possessio - achievement of Roman legal thought and its application in contemporary Polish law. Podczas spotkania z JuDr. Petrem Dostalikiem Ph.D. z Zakładu Teorii i Historii Prawa Uniwersytetu Palackiego omówiła przyszłe plany w ramach współpracy, w tym plany badań naukowych dotyczących romanistycznej tradycji possessio w prawie polskim w kontekście nowej regulacji posiadania w prawie czeskim. Ponadto w dniach 27-28 listopada odbyła kwerendę biblioteczną w bibliotece uniwersyteckiej, wydziałowej oraz Olomouc Research Library.

Staż zakończył się zaproszeniem gospodarzy do realizacji rewizyty na WPiA UG.

Sekretariat

Staż naukowy dr Beaty J. Kowalczyk na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu

dr Beata J. Kowalczyk, Zakład Prawa Rzymskiego
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 grudnia 2018 roku, 12:27

Dr Beata J. Kowalczyk z Zakładu Prawa Rzymskiego w okresie 25 – 28 listopada br. odbyła staż naukowy na Uniwersytecie im. Franciszka Palackiego w Ołomuńcu (drugiej najstarszej uczelni w Czechach).

26 listopada Dr Beata J. Kowalczyk wygłosiła 2 godzinny wykład nt. Possessio - achievement of Roman legal thought and its application in contemporary Polish law. Podczas spotkania z JuDr. Petrem Dostalikiem Ph.D. z Zakładu Teorii i Historii Prawa Uniwersytetu Palackiego omówiła przyszłe plany w ramach współpracy, w tym plany badań naukowych dotyczących romanistycznej tradycji possessio w prawie polskim w kontekście nowej regulacji posiadania w prawie czeskim. Ponadto w dniach 27-28 listopada odbyła kwerendę biblioteczną w bibliotece uniwersyteckiej, wydziałowej oraz Olomouc Research Library.

Staż zakończył się zaproszeniem gospodarzy do realizacji rewizyty na WPiA UG.

Strona WWW Zakładu

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lutego 2017 roku, 10:13

Aktualności

Brak aktualności.