fbpx Badania | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Badania

Badania

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 marca 2014 roku, 19:08

Aspekty prawne i finansowe związane z działalnością NGO’s
dr Sowiński Tomasz

Bankowość elektroniczna
dr Cyman Damian

Bezpieczeństwo rynku finansowego
prof. UG, dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna Maria  

Elektroniczne instrumenty płatnicze
dr Cyman Damian

Europejskie prawo bankowe
prof. UG, dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna Maria  

Instytucja nadzoru nad rynkiem usług funduszy inwestycyjnych
dr Mroczkowski Rafał

Konsolidacja sektora finansów publicznych
dr Panfil Przemysław

Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej
dr Panfil Przemysław

Międzynarodowe prawo finansowe
dr Juchnevic Edvard
dr Wróblewska Małgorzata

Międzynarodowe prawo podatkowe
dr Juchnevic Edvard

Podatki i opłaty samorządowe
prof. zw. dr hab. Gliniecka Jolanta

Podatki lokalne
dr Panfil Przemysław

Polityka regionalna RP i UE
dr Sowiński Tomasz

Postępowanie podatkowe
dr Cyman Damian

Prawo bankowe
prof. zw. dr hab. Gliniecka Jolanta

Prawo celne
Prawo dewizowe
Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego

dr Sowiński Tomasz
dr Wróblewska Małgorzata

Prawo finansowe UE
dr Cyman Damian

Prawo pomocy publicznej
Prawo rynku finansowego

dr Cyman Damian
prof. UG, dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna Maria  

Prawo ubezpieczeniowe
dr Sowiński Tomasz

Skarbowe papiery wartościowe
dr Panfil Przemysław

Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego i bankowego
prof. zw. dr hab. Gliniecka Jolanta

Weksel in blanco jako instrument finansowy
dr Mroczkowski Rafał