Publikacje

 

 

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG

 

Kierownik Katedry Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wybrane publikacje

 

 1. Kredyty frankowe, czyli zemsta templariuszy, W: Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2 / Zajadło Jerzy, Zeidler Kamil (red.), 2021, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8223-761-0, s. 273-285
 2. The Financial Stability Mandate of the Narodowy Bank Polski: a constitutional perspective, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (57), 2020, s. 213-225, DOI:10.15804/ppk.2020.05.16
 3. Instytucje ochrony konsumentów na rynku finansowym, W: Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym: perspektywa konsumenta: wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie / Jurkowska-Zeidler Anna[i in.](red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21391-6, s. 347-362
 4. Jurkowska-Zeidler Anna, Zeidler Kamil: Medyceusze jako bankierzy oraz mecenasi i kolekcjonerzy sztuki, W: Miasto i państwo na przestrzeni dziejów: studium historyczno-prawne: księga jubileuszowa z okazji czterdziestopięciolecia pracy naukowej oraz 70. urodzin Profesora Tadeusza Maciejewskiego / Gałędek Michał (red.), 2020, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN 978-83-8198-214-6, s. 25-34
 5. Nowa globalna architektura finansowa, W: Nauka prawa w Gdańsku w XX i XXI wieku: księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / Zalewski Wojciech[i in.](red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-103-1, s. 1051-1063
 6. Stabilność fiskalna i stabilność monetarna jako wartości konstytucyjne, W: Konstytucjonalizm polski: refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta / Gajda Agnieszka[i in.](red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-969-3, s. 173-181
 7. Jurkowska-Zeidler Anna, Cyman Damian, Juchnevicius Edvardas: Welcome to the Titanic: the global financial market! , W: Sea-see perspective on law / Jurkowska-Zeidler Anna (red.), 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-8206-117-8, s. 73-82
 8. Jurkowska-Zeidler Anna, Monkiewicz Jan: Wprowadzenie, W: Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym: perspektywa konsumenta: wykrywanie, przeciwdziałanie, zapobieganie / Jurkowska-Zeidler Anna[i in.](red.), 2020, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-21391-6, s. 15-27
 9. Spór Komisji Nadzoru Finansowego Abris Capital Partners: międzynarodowe umowy o ochronie inwestycji (BIT) pomiędzy państwami członkowskimi v. prawo Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, nr 2, 2019, s. 355-370
 10. Janovec Michal, Jurkowska-Zeidler Anna: The EU bank resolution framework: institutional changes of the financial safety net in Poland and the Czech Republic, W: European financial law in times of crisis of the European Union / Hulkó Gábor, Vybíral Roman (red.), 2019, Dialóg Campus, ISBN 978-615-6020-41-3, s. 201-214, DOI:10.36250/00749.19
 11. Financial market law, W: Polish financial law / Dobaczewska Anna, Drwiłło Andrzej (red.), Law: The Basic Concepts, 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7865-898-6, s. 53-73
 12. Aktualne problemy ochrony klienta na rynku bankowym z perspektywy działalności rzecznika finansowego, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 39, 2018, s. 29-44
 13. Bank tax in Poland: efficiency and impact on financial stability, W: Tax sovereignty and the concept of fiscal rule-making in the countries of central and Eastern Europe: conference proceedings / Sentsova Marina[i in.](red.), 2018, Voronezh State University, ISBN 978-5-9273-2665-5, s. 253-265
 14. Jurkowska-Zeidler Anna, Maśniak Dorota, Mroczkowski Rafał, Cyman Damian: Prawo rynku finansowego, W: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-426-8, s. 92-205
 15. Jurkowska-Zeidler Anna, Zeidler Kamil: Property tax exemption of monuments: how the conditional exemption tax scheme works in Poland and what may qualify for exemption, W: The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (conference proceedings)  / Mrkývka Petr[i in.](red.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, nr 636, 2018, Masaryk University, ISBN 978-80-210-9086-6, s. 399-412
 16. Rola państwa w rozwiązywaniu kolizji interesów na rynku usług finansowych, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 37, 2017, s. 187-201
 17. Rzecznik finansowy: nowa instytucja ochrony klienta na rynku usług finansowych, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 38, 2017, s. 351-366
 18. Drwiłło Andrzej, Jurkowska-Zeidler Anna: (red.)System prawnofinansowy Unii Europejskiej, 2017, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8092-888-6, 481 s.
 19. Jurkowska-Zeidler Anna, Nadolska Aleksandra: (red.)Wykład prawa rynku finansowego, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-563-3, 152 s.
 20. Rynek bankowy Unii Europejskiej, W: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / Drwiłło Andrzej, Jurkowska-Zeidler Anna (red.), 2017, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8092-888-6, s. 220-266
 21. Wprowadzenie, W: Wykład prawa rynku finansowego / Jurkowska-Zeidler Anna, Nadolska Aleksandra (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-563-3, s. 9-11
 22. EU financial market law : from minimal harmonization to federalization, W: The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings) / Radvan Michal[i in.](red.), 2017, Masaryk University, ISBN 978-80-210-8516-9, s. 379-393
 23. Asymetria ryzyka a zasada sprawiedliwości społecznej na tle problemu kredytów we frankach szwajcarskich, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 35, 2016, s. 131-153
 24. Europejski System Gwarantowania Depozytów : trzeci brakujący filar do dokończenia Unii Bankowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 50, nr 4, 2016, s. 171-181, DOI:10.17951/h.2016.50.3.171
 25. Konsekwencje zmian w systemie ochrony konsumenta usług finansowych, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 36, 2016, s. 193-209
 26. The architecture of the European financial market: legal foundations, 2016, Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, ISBN 978-83-7865-508-4, 168 s.
 27. Jurkowska-Zeidler Anna, Olszak Marcin: (red.) Prawo rynku finansowego: doktryna, instytucje, praktyka, Zagadnienia Prawne, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9531-1, 236 s.
 28. European banking regulation and supervision, W: Financial law / Gliniecka Jolanta (red.), Law: The Basic Concepts, 2016, Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, ISBN 978-83-7865-460-5, s. 155-180
 29. Jurkowska-Zeidler Anna, Olszak Marcin: Podsumowanie, W: Prawo rynku finansowego: doktryna, instytucje, praktyka / Jurkowska-Zeidler Anna, Olszak Marcin (red.), Zagadnienia Prawne, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9531-1, s. 205-208
 30. Prawo unii bankowej, W: Prawo rynku finansowego: doktryna, instytucje, praktyka / Jurkowska-Zeidler Anna, Olszak Marcin (red.), Zagadnienia Prawne, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9531-1, s. 74-93
 31. The use of tax instruments for financial market regulation. The European integration context, W: Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe / Smoleń Paweł (red.), 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-336-2, s. 279-294
 32. Jurkowska-Zeidler Anna, Olszak Marcin: Wprowadzenie, W: Prawo rynku finansowego: doktryna, instytucje, praktyka / Jurkowska-Zeidler Anna, Olszak Marcin (red.), Zagadnienia Prawne, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-9531-1, s. 11-15
 33. Charakter prawny dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w świetle orzecznictwa, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 34, 2015, s. 289-301
 34. Fundamentalne zmiany regulacji i nadzoru jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej w ramach unii bankowej, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 33, 2015, s. 177-193
 35. Bank, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 34-40
 36. Bezpieczeństwo finansowe, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 48-55
 37. Common system of financial transaction tax as a complement to the EU single financial market regulation, W: Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion: non-conference proceedings of scientific papers, vol. 1 / Babčák Vladimír, Románová Anna, Vojníková Ivana (red.), 2015, Pavol Jozef Šafárik University, ISBN 978-80-8152-303-8, s. 237-251
 38. Czynności bankowe, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 68-73
 39. Europejska Unia Bankowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 112-120
 40. Europejska Unia Walutowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 120-128
 41. Instytucja kredytowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 176-181
 42. Instytucja parabankowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 181-189
 43. Nadzór finansowy, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 236-245
 44. Rynek finansowy, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3, s. 394-401
 45. Stabilność finansowa i integracja prawna rynku finansowego UE jako przedmiot rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości, W: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century / Gliniecka Jolanta[i in.](red.), 2015, CeDeWu, ISBN 978-83-7556-738-0, s. 511-521
 46. Banking union: European Union's impact on system of financial law, W: System of financial law: financial markets: conference proceedings / Blažek Jiří (red.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, nr 516, 2015, Masaryk University, ISBN 978-80-210-7828-4, s. 130-147
 47. Jurkowska-Zeidler Anna, Zeidler Kamil: Co łączy piątek 13 z kredytem we frankach?, Utworzone 13 marca 2015 , 2015, witryna
 48. Morska kultura prawna jako podstawa koncepcji jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 32, 2014, s. 137-151
 49. Wybrane aspekty konstytucyjnej regulacji problematyki Narodowego Banku Polskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 31, 2014, s. 811-826
 50. Bezpieczeństwo finansowe, W: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / Hołyst Brunon, Hauser Roman, Brodecki Zdzisław (red.), 2014, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", ISBN 978-83-64556-02-9, s. 30-32
 51. Europejska unia bankowa. Architektura instytucjonalna, W: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / Miemiec Wiesława, Sawicka Krystyna (red.), Monografie, 2014, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-3231-6, s. 593-606
 52. Jurkowska-Zeidler Anna, Maśniak Dorota, Mroczkowski Rafał, Cyman Damian: Prawo rynku finansowego, W: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9, s. 82-168
 53. Zmiany w otoczeniu regulacyjnym rynku finansowego Unii Europejskiej, W: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym: ocena dokonań i wnioski na przyszłość / Ofiarski Zbigniew (red.), 2014, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, ISBN 978-83-933087-5-0, s. 711-724
 54. Definicja parabanku, Monitor Prawa Bankowego, nr 6 (31), 2013, s. 22-35
 55. Jednolity nadzór bankowy w strefie euro jako element unii bankowej, W: System prawnofinansowy: prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku / Gliniecka Jolanta[i in.](red.), 2013, CeDeWu, ISBN 978-83-7556-568-3, s. 271-279
 56. Nowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej, W: Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego: praca zbiorowa / Kosikowski Cezary (red.), 2013, Temida 2, ISBN 978-83-62813-48-3, s. 283-325
 57. Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego jako organu administracji publicznej w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 roku, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 28, 2012, s. 143-153
 58. Rozważania o prawie rynku finansowego w wymiarze europejskim, W: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, 2012, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-7571-252-0, s. 187-196
 59. Zmiany w prawie bankowym w celu utrzymania bezpieczeństwa polskiego rynku finansowego, W: Finanse publiczne i prawo finansowe : realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, 2012, Temida 2, ISBN 978-83-62813-23-0, s. 601-608
 60. Nowa globalna architektura finansowa, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 25, 2011, s. 535-547
 61. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego rynku finansowego Unii Europejskiej, W: Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej : księga jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-059-7, s. 169-176
 62. Jurkowska-Zeidler Anna, Maśniak Dorota, Mroczkowski Rafał, Cyman Damian: Prawo rynku finansowego, W: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2011, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1298-1, s. 82-138
 63. Integracja systemów gwarancyjnych na jednolitym rynku finansowym Unii Europejskiej w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, nr 105, 2010, s. 95-101
 64. Nowe ramy instytucjonalne nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 24, 2010, s. 261-273
 65. Creating integrated Financial Supervision System for the European Union Single Financial Market. A key lesson from the global financial crisis, W: Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, 2010, Temida 2, ISBN 978-83-89620-85-9, s. 315-324
 66. Działania Narodowego Banku Polskiego na rzecz stabilności systemu finansowego w świetle konstytucji RP i ustawy o NBP, W: Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, 2010, Temida 2, ISBN 978-83-89620-84-2, s. 589-603
 67. Europejski Nadzór Finansowy. Nowa architektura, W: Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie, 2010, CeDeWu : Wyższa Szkoła Bankowa, ISBN 978-83-7556-287-3, s. 27-43
 68. Finansowanie opieki nad zabytkami, W: Leksykon prawa ochrony zabytków : 100 podstawowych pojęć, 2010, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0824-1, s. 67-82
 69. Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego, W: System finansów publicznych / Dobaczewska Anna, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz (red.), Prawo Finansowe Wobec Wyzwań XXI Wieku, 2010, CeDeWu : Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-7556-326-9, s. 195-204
 70. Publicznoprawne formy oddziaływania państwa i Unii Europejskiej na instytucje kredytowe i finansowe, W: System prawa finansowego : prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego, T. 4, 2010, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-923-9, s. 251-297
 71. System gwarancji dla depozytów w świetle obecnej i nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Opinia prawna, W: Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, Biblioteka Kwartalnika Naukowego "Pieniądze i Więź", nr 13, 2010, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, ISBN 978-83-928860-0-6, s. 113-117
 72. The new legal framework for crisis management in the EU internal financial market, W: Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 : soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference, 2010, Leges, ISBN 978-80-87212-57-8, s. 264-276
 73. Brodecki Zdzisław, Jurkowska-Zeidler Anna: Bezpieczeństwo prawne a rynek finansowy, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, nr 127, 2009, s. 281-289
 74. Działania regulacyjne na rzecz wzmocnienia stabilności polskiego systemu bankowego wobec kryzysu finansowego jako przejaw interwencjonalizmu państwowego, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 22, 2009, s. 11-25
 75. Jednolita regulacja kredytu konsumenckiego w prawie usług finansowych Unii Europejskiej (nowa Dyrektywa 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki), Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 21, 2009, s. 243-259
 76. The Regulation of the Single Financial Market in the European Union. A new dimension, Białostockie Studia Prawnicze, nr 5, 2009, s. 115-123
 77. Bank, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 26-32
 78. Bezpieczeństwo finansowe, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 39-46
 79. Czynności bankowe, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 59-65
 80. Europejska unia walutowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 109-116
 81. Europejska unia walutowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 109-116
 82. Europejski obszar płatniczy, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 116-123
 83. Globalny kryzys finansowy. Geneza, znaczenie, skutki, W: Związki zawodowe a kryzys gospodarczy, 2009, Drukarnia MISIURO, ISBN 978-83-85610-70-0, s. 11-26
 84. Instytucja kredytowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 166-171
 85. Jednolity rynek finansowy Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo w czasie kryzysu, W: Wybrane problemy integracji europejskiej / Stępniak Andrzej, Umiński Stanisław, Zabłocka Adriana (red.), 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-018-4, s. 347-357
 86. Nadzór finansowy, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 87. Parabank, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 88. Prawo rynku finansowego jako nowy dział prawa finansowego, W: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, 2009, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7363-792-4, s. 121-130
 89. Rynek finansowy, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2, s. 385-391
 90. Ujednolicenie systemów gwarancji depozytów bankowych Unii Europejskiej w reakcji na światowy kryzys finansowy, W: Rynki finansowe, mikrofinanse / Ostrowska Elżbieta, Ossowski Janusz (red.), 2009, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, ISBN 978-83-920173-9-4, s. 59-85
 91. Wspólne zasady zarządzania transgranicznymi kryzysami finansowymi w Unii Europejskiej, W: Rynki finansowe w warunkach kryzysu, 2009, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe : Wyższa Szkoła Bankowa, ISBN 978-83-7556-200-2, s. 29-46
 92. Penalizacja zachowań stanowiących naruszenie tajemnicy bankowej, Gdańskie Studia Prawnicze, vol. 19, 2008, s. 289-304
 93. Gospodarka finansowa muzeów jako jednostek sektora finansów publicznych, W: Prawo muzeów / Włodarski Józef Arno, Zeidler Kamil (red.), 2008, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-002-1, s. 35-58

 

 

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

Wybrane publikacje

 

 1. Gliniecka Jolanta, Artemenko Dmitry, Porollo Yelena: Public fees in Poland and Russia: comparative analysis, 2021, Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 345 s., ISBN 978-83-8206-251-9 
 2. Gliniecka Jolanta, Obuchowski Szymon, Sowiński Tomasz ( red. ): Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2021, Warszawa, CeDeWu, 252 s., ISBN 978-83-8102-466-2
 3. Mrkývka Petr, Gliniecka Jolanta, Tomášková Eva [i in.] ( red. ): The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings), 2020, Brno , Masaryk University, 1064 s., ISBN 978-80-210-9597-7
 4. Podstawowe założenia prawa bankowego chroniące interesy banków i ich klientów, W: Nauka prawa w Gdańsku w XX i XXI wieku: księga 50- lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego / Zalewski Wojciech [i in.] ( red. ), 2020, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.1033-1050, ISBN 978-83-8206-103-1
 5. The rule of rational management of public funds, Financial Law Review, 2019, nr 16 (4), s.1-16. DOI:10.4467/22996834FLR.19.019.11275
 6. Gliniecka Jolanta, Mironova Svetlana: The sources of financing local government in Poland and Russia: comparative analysis, 2019, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 170 s., ISBN 978-83-7865-819-1 
 7. Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas [i in.] ( red. ): Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, 2018, Warszawa, CeDeWu, 276 s., ISBN 978-83-8102-096-1
 8.  Mrkývka Petr, Gliniecka Jolanta, Tomášková Eva [i in.] ( red. ): The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (conference proceedings) , Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, nr 636, 2018, Brno, Masaryk University, 642 s., ISBN 978-80-210- 9086-6. DOI:10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018
 9. Functional aspects of the legal structure of tax on means of transport in the Polish system of public levies, W: The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (conference proceedings) / Mrkývka Petr [i in.] ( red. ), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, 2018, nr 636, Brno, Masaryk University, s.386- 398, ISBN 978-80-210-9086-6
 10. Podstawowe założenia prawa bankowego chroniące interesy banków i ich klientów, Gdańskie Studia Prawnicze, 2017, vol. 37, s.259-277
 11. Prawno-finansowe instrumenty równoważenia samorządowej gospodarki finansowej, Gdańskie Studia Prawnicze, 2017, vol. 38, s.337-350
 12. Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas [i in.] ( red. ): Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, 2017, Warszawa , CeDeWu, 562 s., ISBN 978-83-7556-960-5
 13. Radvan Michal, Gliniecka Jolanta, Sowiński Tomasz [i in.] ( red. ): The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings), 2017, Brno , Masaryk University, 530 s., ISBN 978-80-210-8516-9. DOI:10.5817/CZ.MUNI. P210-8516-2017
 14. Axiological aspects of the structure of the legal institution of financial secrecy, W: The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings) / Radvan Michal [i in.] ( red. ), 2017, Brno , Masaryk University, s.20-41, ISBN 978-80-210-8516-9
 15. System bankowości centralnej w Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, 2016, vol. 36, s.161-175
 16. Gliniecka Jolanta ( red. ): Financial law, Law: The Basic Concepts, 2016, Gdańsk ; Warszawa, Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, 214 s., ISBN 978-83-7865- 460-5
 17. Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas [i in.] ( red. ): Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne, 2016, Warszawa, CeDeWu, 460 s., ISBN 978-83-7556-843-1
 18. Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas [i in.] ( red. ): Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, 2016, Warszawa, CeDeWu, 443 s., ISBN 978-83-7556-847-9
 19. Kilka uwag o nadzorze i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, W: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne / Gliniecka Jolanta [i in.] ( red. ), 2016, Warszawa, CeDeWu, s.377-387, ISBN 978-83-7556-843-1
 20. On the issues in the public fees theory, W: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Gliniecka Jolanta [i in.] ( red. ), 2016, Warszawa, CeDeWu, s.331-350, ISBN 978-83- 7556-847-9
 21. The European system of central banks, W: Financial law / Gliniecka Jolanta ( red. ), Law: The Basic Concepts, 2016, Gdańsk ; Warszawa, Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, s.135-154, ISBN 978-83-7865-460-5
 22. Prawna ewolucja konstrukcji przedmiotu opłaty skarbowej w polskim systemie dochodów samorządowych, Gdańskie Studia Prawnicze, 2015, vol. 34, s.275-287
 23. Przejrzystość i jawność jako reguły gospodarowania publicznymi środkami pieniężnymi, Gdańskie Studia Prawnicze, 2015, vol. 33, s.155-175
 24. Gliniecka Jolanta, Drywa Anna, Juchnevicius Edvardas [i in.] ( red. ): Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century, 2015, Warszawa, CeDeWu, 601 s., ISBN 978-83-7556-738-0
 25. Opłaty za usługi gospodarcze jako kategoria opłat publicznych, W: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century / Gliniecka Jolanta [i in.] ( red. ), 2015, Warszawa, CeDeWu, s. 261-273, ISBN 978-83-7556-738-0
 26.  Gliniecka Jolanta, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz ( red. ): Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego: źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych, 2014, Warszawa, [Uniwersytet Gdański] : CeDeWu.pl, 357 s., ISBN 978-83-7556-700-7
 27. Kwestie prawne i funkcjonalne wyłączeń i zwolnień w opłatach publicznych, W: Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego: źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych / Gliniecka Jolanta, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz ( red. ), 2014, Warszawa, [Uniwersytet Gdański] : CeDeWu.pl, s.121-132, ISBN 978-83-7556-700- 7
 28. Przepisy karne: art. 306, W: Ordynacja podatkowa: komentarz / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podatkowe Komentarze Becka, 2014, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.1239-1240, ISBN 978-83-255-6170-3
 29. Gliniecka Jolanta, Dzwonkowski Henryk, Kondratowska Jagoda: Tajemnica skarbowa: art. 293-299a, W: Ordynacja podatkowa: komentarz / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podatkowe Komentarze Becka, 2014, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.1208-1222, ISBN 978-83-255-6170-3
 30. Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami: [art. 305b-305c, 305f-305h, 305j, 305l, 305m, 305n-305o], W: Ordynacja podatkowa: komentarz / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podatkowe Komentarze Becka, 2014, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.1226-1233, 1235-1238, ISBN 978-83-255- 6170-3
 31. Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta ( red. ): Prawo finansowe, Podręczniki Prawnicze, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 248 s., ISBN 978-83-255- 5021-9
 32. Gliniecka Jolanta, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz [i in.] ( red. ): Prawo finansowe samorządu terytorialnego: "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku", 2013, Warszawa, CeDeWu, 326 s., ISBN 978-83-7556-573-7
 33. Gliniecka Jolanta, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz [i in.] ( red. ): System prawnofinansowy: prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, 2013, Warszawa, CeDeWu, 469 s., ISBN 978-83-7556-568-3
 34. Wysokość opłaty publicznej jako desygnat jej funkcji, W: Prawo finansowe samorządu terytorialnego: "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" / Gliniecka Jolanta [i in.] ( red. ), 2013, Warszawa, CeDeWu, s.11-18, ISBN 978-83- 7556-573-7
 35. Publiczne prawo bankowe, W: Prawo finansowe / Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta ( red. ), Podręczniki Prawnicze, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.177-206, ISBN 978-83-255-5021-9
 36. Opłaty, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podręczniki Prawnicze , 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.363-372, ISBN 978-83-255-5421-7
 37. Opodatkowanie rolnictwa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podręczniki Prawnicze , 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.302-311, ISBN 978-83-255-5421-7
 38. Podatek leśny, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podręczniki Prawnicze , 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.311-314, ISBN 978-83-255-5421-7
 39. Podatek od czynności cywilnoprawnych, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), Podręczniki Prawnicze , 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.320-335, ISBN 978-83-255-5421-7
 40. Tajemnica skarbowa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red.), Podręczniki Prawnicze, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.78-86, ISBN 978-83-255-5421-7
 41. Instrumentalny charakter opłat sądowych w postępowaniu administracyjnym, Gdańskie Studia Prawnicze, 2012, vol. 28, s.129-142
 42. Zasada racjonalnego wydatkowania środków publicznych, Gdańskie Studia Prawnicze, 2012, vol. 27, s.93-104
 43. Konstrukcja prawna instytucji tajemnicy zawodowej jako rodzaju tajemnicy finansowej, W: Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, 2012, Kraków, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s.137-151, ISBN 978-83-7571-252-0
 44. Podatki i opłaty, Opłaty, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.356-366, ISBN 978- 83-255-3674-9
 45. Podatki i opłaty, Opodatkowanie rolnictwa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.293- 302, ISBN 978-83-255-3674-9
 46. Podatki i opłaty, Podatek leśny, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.302- 306, ISBN 978-83-255-3674-9
 47. Podatki i opłaty, Podatek od czynności cywilnoprawnych, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.312-329, ISBN 978-83-255-3674-9
 48. Podatki, opłaty i dopłaty, Opłata skarbowa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.268- 274, ISBN 978-83-255-3429-5
 49. Podatki, opłaty i dopłaty, Podatek leśny, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.247- 248, ISBN 978-83-255-3429-5
 50. Podatki, opłaty i dopłaty, Podatek rolny, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.246- 247, ISBN 978-83-255-3429-5
 51. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego, Pojęcie opłaty publicznej, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.3-4, ISBN 978-83-255-3429-5
 52. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego, Opłaty, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.5-10, ISBN 978-83-255-3674-9
 53. Podstawowe pojęcia i instytucje podatków oraz prawa podatkowego, Tajemnica skarbowa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.73-82, ISBN 978-83-255-3674- 9
 54. Prawo podatkowe, Tajemnica skarbowa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2012, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.65-68, ISBN 978-83-255-3429-5
 55. Miejsce opłat publicznych w sądowym postępowaniu cywilnym, Gdańskie Studia Prawnicze, 2011, vol. 26, s.113-128
 56. Zasady prawne funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego i banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Gdańskie Studia Prawnicze, 2011, vol. 25, s.137-147
 57. Polskie prawo bankowe, W: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej ( red. ), Seria Akademicka, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.237-272, ISBN 978-83-264-1298-1
 58. Aspekty funkcjonalne opłat w polskim systemie danin publicznych - stan obecny i perspektywy (tezy wystąpienia), Finanse Komunalne, 2010, vol. 17, nr 1-2, s.45-51
 59. Organizacyjno-prawne zagadnienia unijnej bankowości centralnej, Gdańskie Studia Prawnicze, 2010, vol. 24, s.245-259
 60. W sprawie skutków prawnych wygaśnięcia kadencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przegląd Sejmowy, 2010, vol. 18, nr 4, s.169-176
 61. Europejski system banków centralnych, W: System prawa finansowego : prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego, T. 4, 2010, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.155-194, ISBN 978-83-7601-923-9
 62. Opłaty publiczne, W: System prawa finansowego, T. 3, Prawo daninowe, 2010, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s.883-898, ISBN 978-83-264-0175-6
 63. Podatki, opłaty i dopłaty, Opłata skarbowa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.255- 262, ISBN 978-83-255-1169-2
 64. Podatki, opłaty i dopłaty, Podatek leśny, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.236- 236, ISBN 978-83-255-1169-2
 65. Podatki, opłaty i dopłaty, Podatek rolny, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.235- 236, ISBN 978-83-255-1169-2
 66. Podstawowe pojęcia i instytucje ogólne prawa podatkowego, Pojęcie opłaty publicznej, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.3-4, ISBN 978-83-255-1169-2
 67. Prawo podatkowe, Tajemnica skarbowa, W: Prawo podatkowe / Dzwonkowski Henryk ( red. ), 2010, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.62-65, ISBN 978-83-255-1169-2
 68. Przeobrażenia w polskim prawie dochodów samorządu terytorialnego, W: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995-2010 : księga jubileuszowa, 2010, Szczecin, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, s. 241-257, ISBN 978-83-8804-493-9
 69. Fiskalizm czy interwencjonizm a opodatkowanie siłowni wiatrowych (studium przypadku), Gdańskie Studia Prawnicze, 2009, vol. 22, s.191- 203
 70. Odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy finansowej, Gdańskie Studia Prawnicze, 2009, vol. 21, s.167- 186
 71. Fiskalna i pozafiskalne funkcje opłat jako władczej formy dochodów publicznych, W: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, 2009, Wrocław, Oficyna Wydawnicza "Unimex", s.163-169, ISBN 978-83-61792-04-8
 72. Granice opodatkowania, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota ( red. ), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.149-151, ISBN 978-83-255-0348-2
 73. Opłata publiczna, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota ( red. ), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.257-264, ISBN 978-83-255-0348-2
 74. Podwójne opodatkowanie, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota ( red. ), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.316-321, ISBN 978-83-255-0348-2
 75. Tajemnica bankowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota ( red. ), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.446-451, ISBN 978-83-255-0348-2
 76. Tajemnica skarbowa, W: Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota ( red. ), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.452-459, ISBN 978-83-255-0348-2
 77. Represyjna funkcja opłat publicznych w sądowym postępowaniu karnym, Gdańskie Studia Prawnicze, 2008, vol. 19, s.113-129

 

 

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

 

Wybrane publikacje

 

 1. Katedra Prawa Finansowego [w:] Nauka prawa w Gdańsku. Księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdansk 2020, s. 995-1008, nr wyd. 1
 2. Money: Evolution of Money [w:] SEA - SEE Perspective on Law, Wyd. Gdansk University Press, Gdansk 2020, ISBN 978-83-8206-118-5, nr wyd. 1
 3. Stosunek prawnopodatkowy a handel elektroniczny [w:] Nauka prawa w Gdańsku. Księga 50-lecia Wydziału Prawa i Administracji, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2020, s. 1065-1077, nr wyd. 1
 4. THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY [red:] J. GlinieckaT. Sowiński, Wyd. Masaryk University Press, Brno, Gdansk 2020, s. 1063, ISBN 978-80-210-9597-7, nr wyd. 1
 5. Jadwiga Jaśkiewiczowa [w:] Nasi Mistrzowie w nauce o finansach [współautor:] J. Głuchowski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2020, s. 75-79, ISBN 9788381020916, nr wyd. 1
 6. Zbigniew Jaśkiewicz [w:] Nasi Mistrzowie w nauce o finansach [współautor:] J. Głuchowski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2020, s. 69-75, ISBN 9788381020916, nr wyd. 1
 7. Public funds [w:] Polish Financial Law [współautor:] M. Stwoł, Wyd. Gdansk University Press, Gdansk - Warszawa 2019, s. 239-247, ISBN 978-83-7865-898-6, nr wyd. 1
 8. The Elements of the Monetary System [w:] Polish Financial Law [współautor:] M. Stwoł, Wyd. Gdansk University Press, Gdansk - Warszawa 2019, nr wyd. 1
 9. Налоговая оптимизация [w:] 111 терминов налогового права, Москва 2019, nr wyd. 1
 10. Certainty of Taxation in the Light of Russian Real Estate Tax [w:] The Challenges of Local Government Financing in The Light of European Union Regional Policy [współautor:] A. Demin, Brno 2018, s. 337-350, ISBN 978-80-210-9086-6 (printed version), 978-80-210-9087-3 (online : pdf). , nr wyd. 1
 11. Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [red:] A. Drwiłło, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
 12. Podatki bezpośrednie [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [red:] A. Drwiłło, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
 13. Prawo budżetowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [współautor:] D. Cyman, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
 14. Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa [red:] A. DrywaJ. GlinieckaE. JuchnevičiusT. Sowiński [współautor:] T. Sowiński, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8102-096-1, nr wyd. 1
 15. System pieniężny [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego [współautor:] M. Stwoł, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-426-8, nr wyd. 3
 16. The Challenges of Local Government Financing in The Light of European Union Regional Policy [współautor:] D. CymanJ. GlinieckaT. Sowiński, P. Mrkývka, M. Radvan, E. Tomaskova, Brno 2018, s. 640, ISBN 978-80-210-9086-6 (printed version), 978-80-210-9087-3 (online : pdf). , nr wyd. 1
 17. налог [w:] 111 терминов налогового права. Науч.-практ. издание. Гриф МУМЦ "профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки., Москва 2018, s. 575, ISBN 978-5-238-03201-6, nr wyd. 1
 18. Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku [red:] A. DrywaJ. GlinieckaE. JuchnevičiusT. Sowiński, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2017, s. 562, ISBN 978-83-7556-960-5, nr wyd. 1
 19. Polish Constitutional Court Describes Frames of the Principle of tax Justice [w:] THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY [współautor:] M. Stwoł, Brno 2017, s. s. 42-53, ISBN 978-80-210-8516-9, nr wyd. 1
 20. Prawo podatkowe Unii Europejskiej [w:] System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 185-220, ISBN 978-83-8092-888-6, nr wyd. 1
 21. The Principle of Resolving Doubts in Favour of Taxpayers in the Light of Polish Tax Law [w:] THE FINANCIAL LAW TOWARDS CHALLENGES OF THE XXI CENTURY [współautor:] M. Stwoł, Brno 2017, s. s. 305-314, ISBN 978-80-210-8516-9, nr wyd. 1
 22. Międzynarodowe prawo podatkowe [w:] Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 23-53, ISBN 978-83-7865-513-8, nr wyd. 1
 23. European Investment Law [w:] Financial Law. Law: The Basic Concepts, Gdańsk 2016, s. 92-109, ISBN 978-83-7865-460-5, nr wyd. 1
 24. Tax Planning in the EU [w:] Financial Law. Law: The Basic Concepts, Gdańsk 2016, s. 71-74, ISBN 978-83-7865-460-5, nr wyd. 1
 25. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego [red:] A. DrywaJ. GlinieckaE. JuchnevičiusT. Sowiński, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2016, s. 443, ISBN 978-83-7556-847-9, nr wyd. 1
 26. Outsourcing jako forma zarządzania finansami lokalnymi w świetle prawa polskiego [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2016, s. 199 - 209, ISBN 978-83-7556-843-1, nr wyd. 1
 27. The Principle of Fiscal Local Autonomy in the Light of Polish Constitution [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2016, s. 145 - 153, ISBN 978-83-7556-847-9, nr wyd. 1
 28. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy Praktyczne [red:] A. DrywaJ. GlinieckaE. JuchnevičiusT. Sowiński, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2016, s. 440, ISBN 978-83-7556-843-1, nr wyd. 1
 29. Can We Achieve Tax Law Certainty through Codification of Tax Law? [w:] Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe [red:] L. Etel, M. Popławski [współautor:] M. Stwoł, Wyd. Temida 2, Białystok 2016, s. 477-489, ISBN 978-83-62813-88-9, nr wyd. I
 30. Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu elektronicznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. ss.298, ISBN 978-83-7865-441-4, nr wyd. 1
 31. Принцип in dubio pro tributario в польском налоговом праве [w:] Налоговый суверенитет и зашита прав налогоплательщиков: опыт Евразийского Экономического Союза и Европейского Союза [współautor:] M. Stwoł, Воронеж 2016, s. 375-382, ISBN 978-5-9273-2367-8 , nr wyd. 1
 32. Новая категория границ налогообложения в виртуальном пространстве на примере польского налогового права [w:] Prawo finansowe wobec wyzwan XXI wieku, Wyd. CEDEWU, Warszawa 2015, s. 301-311, ISBN 978-83-7556-738-0, nr wyd. 1
 33. Общие принципы противодействия уклонению от уплаты налогов на примере Польши [w:] Prawo finansowe wobec wyzwan XXI wieku [red:] A. DrywaJ. GlinieckaT. Sowiński, Warszawa 2015 ISBN 978-83-7556-738-0, nr wyd. 1
 34. Środowisko handlu elektronicznego jako raj podatkowy? [w:] Międzynarodowe unikanie opodatkowania [red:] D. Gajewski, Wyd. Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2015, s. 91-101, ISBN 978-83-918926-4-0, nr wyd. 1
 35. Налог [w:] 101 термин налогового права: краткое законодательное и доктринальное толкование [współautor:]. Балюк, Замулко, Красюков, Кудрявцева, Пастушкова, Пауль, Реут, Соловьева. Яговкина, Москва 2015, nr wyd. 1
 36. Налоговая оптимизация [w:] 101 термин налогового права: краткое законодательное и доктринальное толкование [współautor:]. Балюк, Замулко, Красюков, Кудрявцева, Пастушкова, Пауль, Реут, Соловьева, Яговкина, Москва 2015, nr wyd. 1
 37. Новые общие правила противодействия уклонению от уплаты налогов в Польше [w:] Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion [współautor:] M. Stwoł, Kosice 2015, s. 225-237, ISBN 978-80-8152-303-8, nr wyd. 1
 38. Islamic bonds as an alternative form of local government financing [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego [red:] J. GlinieckaE. JuchnevičiusT. Sowiński [współautor:] M. Stwoł, Wyd. CEDEWU.PL, Warszawa 2014, s. 241-249, ISBN 978-83-7556-676-5, nr wyd. 1
 39. Regulation of Artificial Intelligence in BRICS and the European Union, Brics law Journal 2 [współautor:] D. Cyman, E. Gromova, Tumen 2021, s. http://dx.doi.org/10.21684/2412-2343-2021-8-1-86-115
 40. Price Algorithms as a Threat to Competition Under the Conditions of Digital Economy: Approaches to Antimonopoly Legislation of BRICS Countries, Brics Law Journal 2 [współautor:] A. Spiridonova, Tiumen 2020, s. https://www.bricslawjournal.com/jour/article/view/334
 41. Stosunek Prawnopodatkowy a Handel Elektroniczny, Gdańskie Studia Prawnicze 2, Gdańsk 2019, s. https://wyd.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/publikacja/88564/files/gsp_2_2019_-_spis.pdf
 42. NEW LIMITS OF TAX LAW IN THE LIGHT OF E-COMMERCE TAXATION , Law Enforcement Review Tom 2 nr 4, Omsk 2018, s. https://enforcement.omsu.ru/jour/article/view/194/289
 43. Принцип in dubio pro tributario в польском налоговом праве, Налоговед 8 [współautor:] M. Stwoł, Москва 2017
 44. Письменные разъяснения (интерпретации) налогового законодательства на примере налогового законодательства Польши, Финансовое право 9, Москва 2016, s. 23-27

 

dr Damian Cyman

 

Wbrane publikacje

 1. Elektroniczne instrumenty płatnicze a bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego, Monografie, 2013, Warszawa, Wolters Kluwer, 307 s., ISBN 978-83-264-4523-1
 2. Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (współautor).
 3. Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, C.H. Beck, Warszawa 2015 (współautor).
 4. Nauczanie zdalne w: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych / Balwicka-Szczyrba Małgorzata, Kruczalak-Jankowska Joanna (red.), 2021, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.249-254, ISBN 978-83-8206-260-1
 5. Welcome to the Titanic: the global financial market! w: Sea-see perspective on law / Jurkowska-Zeidler Anna (red.), 2020, Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s.73-82, ISBN 978-83-8206-117-8
 6. General budget characteristics w: Polish financial law / Dobaczewska Anna, Drwiłło Andrzej (red.), Law: The Basic Concepts, 2019, Gdańsk ; Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer Polska, s.137-160, ISBN 978-83-7865-898-6
 7. System ochrony klienta na rynku finansowym w Polsce w: Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym / Monkiewicz Jan, Rutkowska-Tomaszewska Edyta (red.), Zagadnienia Prawne, 2019, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.101-123, ISBN 978-83-8160-117-7
 8. Prawo budżetowe w: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.406-482, ISBN 978-83-8124-426-8
 9. Regional complementary currencies as an element of regional policy w: The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (conference proceedings) / Mrkývka Petr [i in.] (red.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, 2018, nr 636, Brno, Masaryk University, s.510-522, ISBN 978-80-210-9086-6
 10. Prawo rynku finansowego w: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.92-205, ISBN 978-83-8124-426-8
 11. Polskie prawo bankowe w: Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.351-364, ISBN 978-83-8124-426-8
 12. Charakter prawny stanowiska Prezesa UOKiK stanowiącego istotny pogląd dla sprawy na przykładzie kredytów indeksowanych do walut obcych w: Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2017, Warszawa , CeDeWu, s.395-404, ISBN 978-83-7556-960-5
 13. Ochrona konsumenta na rynku usług finansowych Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / Drwiłło Andrzej, Jurkowska-Zeidler Anna (red.), 2017, Warszawa , Wolters Kluwer Polska, s.350-368, ISBN 978-83-8092-888-6
 14. Rynek usług płatniczych Unii Europejskiej w: System prawnofinansowy Unii Europejskiej / Drwiłło Andrzej, Jurkowska-Zeidler Anna (red.), 2017, Warszawa , Wolters Kluwer Polska, s.326-349, ISBN 978-83-8092-888-6
 15. Consumers protection in the area of loans indexed to foreign currency w: The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings) / Radvan Michal [i in.] (red.), 2017, Brno, Masaryk University, s.454-465, ISBN 978-80-210-8516-9
 16. Payment services in the European Union w: Financial law / Gliniecka Jolanta (red.), Law: The Basic Concepts, 2016, Gdańsk ; Warszawa, Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, s.199-214, ISBN 978-83-7865-460-5
 17. Pieniądz lokalny - regulacje prawne w: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2016, Warszawa, CeDeWu, s.187-197, ISBN 978-83-7556-843-1
 18. Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2016, Warszawa, CeDeWu, s.243-261, ISBN 978-83-7556-847-9
 19. Charakter prawny współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w: Finanse samorządowe po 25 latach samorządności: diagnoza i perspektywy / Miemiec Wiesława Maria (red.), Monografie, 2015, Warszawa, Wolters Kluwer, s.276-283, ISBN 978-83-264-9330-0
 20. The impact of cryptocurriences on financial market: the bitcoin case w: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2015, Warszawa, CeDeWu, s.501-509, ISBN 978-83-7556-738-0
 21. Regulation of artificial intelligence in BRICS and the European Union BRICS Law Journal, 2021, vol. 8, nr 1, s.86-115. DOI:10.21684/2412-2343-2021-8-1-86-115
 22. Wygaśnięcie zobowiązania wynikającego z bankowego papieru wartościowego na skutek nieprzedstawienia go do wykupu w oznaczonym terminie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 października 2016 r., II CSK 549/15, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa, 2017, nr 3, s.39-46
 23. Zarys systemu instytucjonalnej ochrony praw konsumentów na rynku finansowym, Gdańskie Studia Prawnicze, 2017, vol. 38, s.325-336
 24. Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, 2016, vol. 50, nr 4, s.39-48. DOI:10.17951/h.2016.50.3.39
 25. Regulations on interchange fee in the European Union and the United States: an overview, International Business and Global Economy, 2016, nr 35/2, s.212-221. DOI:10.4467/23539496IB.16.058.5639
 26. Implementacja Dyrektywy 2009/110/WE dotyczącej instytucji pieniądza elektronicznego, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, vol. 32, s.231-242

 

dr Anna Drywa

Wybrane publikacje

 

 1. A. Drywa, A. Reut, Tax culture: Polish and Russian approach, Gdańsk, 2020.
 2. A. Drywa, A. Reut, Vievs on quality of tax regulations on real property: Polish and Russian experiences, Gdańsk, 2020.
 3. Polish tax culture. An attempt of identification [w:] The financial law towards challenges of the XXI century, P. Mrkyvka [i in.], Brno 2020.
 4. Uszczelnianie systemu podatkowego a problemy, których nie możemy tracić z pola widzenia. Rozważania na przykładzie prawa podatnika do prywatności [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, Warszawa 2020.
 5. The taxpayer's legal situation in real estate tax - the Polish perspective [w:] The Challenges of local government financing in the light of European Union regional policy : (conference proceedings),  P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan (eds.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 636, Brno 2018.
 6. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, Warszawa 2018.
 7. The quality of the tax law as a factor shaping the taxpayer's legal position [w:] The financial law towards challenges of the XXI century : (conference proceedings), M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka (eds.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 580, Brno 2017.
 8. Minimalizowanie obciążeń podatkowych - głos w obronie interesu publicznego,  Przegląd Prawa Publicznego. - 2017, nr 5.
 9. Stosowanie zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatnika (art. 2a o.p.) w orzecznictwie [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, J. Gliniecka i in. (red.), Warszawa, 2017.
 10. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2017.
 11. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako element budowania zaufania podatnika do państwa [w:] Ordynacja podatkowa: zmiany w ogólnym prawie podatkowym, R.  Dowgier, M. Popławski (red.), Białystok 2016.
 12. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w zakresie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego a zasady Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, J. Gliniecka i in. (red.), Warszawa 2016.
 13. Kilka uwag na temat intensyfikacji zjawiska legalnego minimalizowania ciężarów podatkowych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - 2016, Vol. 50, z. 1.
 14. Drywa A., Juchniewicz E., Karczyński Ł, Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe, Gdańsk 2016.
 15. Introduction to the tax law of the EU [w:] Finacial law ed. by J. Gliniecka, Gdańsk - Warszawa 2016.
 16. Harmonisation of indirect taxes [w:] Finacial law ed. by J. Gliniecka, Gdańsk - Warszawa 2016.
 17. Selected problems of the phenomenon of minimizing tax burdens,  Financial Law Review, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 1, no. 3.
 18. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w zakresie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego a zasady Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, red. nauk. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
 19. Minimalizowanie ciężarów podatkowych. Perspektywa lokalna [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne red. nauk. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
 20. Odszkodowania wypłacane podatnikom z tytułu wydania niezgodnej z prawem decyzji podatkowej - wydatki publiczne, których można uniknąć, Financial Law Review, [dokument elektroniczny]. - 2016, Vol. 1, no. 1.
 21. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, red. nauk. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
 22. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne red. nauk. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
 23. Glosa do wyroku NSA z dnia 1 października 2014 r., II FSK 2399/12, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa, 2015, nr 1.
 24. Prawotwórcza rola sądu administracyjnego: sposób na eliminowanie niedoskonałości prawa podatkowego [w:] Prawotwórstwo sądów administracyjnych pod red. J.P. Tarno, T. Bąkowski, Warszawa 2015.
 25. O efektywności procedury dochodzenia przez podatnika odszkodowania za niezgodne z prawem decyzje podatkowe [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku pod red. J. Glinieckiej, A. Drywy, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Warszawa 2015.
 26. Opodatkowanie garażu podatkiem od nieruchomości – potrzeba ujednolicenia sytuacji podatkowej właścicieli [w:] Finanse Publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych pod red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2014.
 27. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 28. Procedura dochodzenia odszkodowania z tytułu wydania niezgodnej z prawem decyzji podatkowej – niezbędna pomoc specjalisty [w:] Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa pod red. J. Glumińskiej-Pawlic, Katowice 2013.
 29. „Względy techniczne” czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu gruntów, budynków i budowli jako związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej [w:] Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2013.
 30. Kilka uwag na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie błędnej decyzji podatkowej [w:] System Prawa Finansowego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2013.
 31. Świadczenia pozapłacowe – kontrowersje związane z kwalifikacją przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych [w:] Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka pod red. J. Glumińskiej-Pawlic, Katowice 2012.

 

dr Łukasz Karczyński

                                                                                                      

Wybrane publikacje

 

 1. glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 czerwca 2018 r., II FSK 1525/16, dotycząca polecenia darczyńcy a podatku od spadków i darowizn, „Studia Prawnoustrojowe” nr 53 (2021)
 2. rozdział E-learning na studiach prawniczych w praktyce w: M. Balwicka-Szczyrba, J. Kruczalak-Jankowska (red.), Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, Gdańsk 2021
 3. artykuł Judiciary Law-Making and Tax Imposition in a Statutory Law System. A Polish Example w: P. Mrkývka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan (red.),  The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, Gdańsk-Brno 2020
 4. artykuł Culture-Oriented Tax Incentives in Income Taxation – Polish Example, „Financial Law Review” nr 3/2019
 5. glosa Połączenie spółek zagranicznych oraz bieg terminów materialnoprawnych a następstwo prawne w Ordynacji podatkowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.03.2013 r., II FSK 1675/11, „Glosa” nr 1/2019
 6. artykuł Właściwość miejscowa podmiotu aktywnego opłaty skarbowej w świetle jej charakteru prawnego w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.),  Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, Warszawa 2018
 7. artykuł Podatek – ograniczenie czy granica prawa własności? w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2017
 8. podręcznik Zarys teorii danin publicznych i prawa daninowego, Gdańsk 2016 (ebook)
 9. artykuł Przedterminowe rozwiązanie instrumentów pochodnych a podatek dochodowy od osób prawnych, „Financial Law Review” nr 3/2016
 10. artykuł Strata osoby prawnej na nierzeczywistych opcjach walutowych i kontraktach terminowych forward a pojęcie wydatku związanego z nabyciem instrumentu pochodnego, „Financial Law Review” nr 2/2016
 11. artykuł Strata na „toksycznych” opcjach walutowych i kontraktach terminowych forward jako koszt uzyskania przychodu osoby prawnej – ujęcie ogólne, „Financial Law Review” nr 1/2016
 12. monografia Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe (współautorzy: A. Drywa, E. Juchniewicz), Gdańsk 2016
 13. artykuł Ewolucja zasad odliczenia podatku naliczonego od wydatków na nabycie nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszanych jako przykład pośredniego naruszenia swobody tworzenia struktur organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 6 EKST w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Warszawa 2016
 14. artykuł Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych w świetle prawa podatkowego w: J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego: problemy praktyczne, Warszawa 2016
 15. rozdział Direct taxes w: J. Gliniecka (red.), Financial Law, Gdańsk-Warszawa 2016
 16. rozdział Case law of the EU w: J. Gliniecka (red.), Financial Law, Gdańsk-Warszawa 2016
 17. glosa do wyroku NSA z dnia 14 października 2014 r., II FSK 2537/12 (prawo do udziału w zysku spółki osobowej a podatek dochodowy od osób fizycznych), „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” nr 1/2015
 18. artykuł Instrumenty pośredniego wsparcia kultury w prawie podatkowym w: J. Gliniecka et al. (red.), Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2015
 19. glosa do wyroku NSA z 14 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2537/12, niepubl. (prawo do udziału w zysku spółki osobowej a podatek dochodowy od osób fizycznych), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 1/2015
 20. artykuł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a spółdzielnie mieszkaniowe, „Finanse Komunalne” nr 9/2014
 21. glosa do uchwały NSA z 24 stycznia 2011 r., II FPS 6/10 (związek przychodów z kosztami ich uzyskania), „Państwo i Prawo” nr 4/2014
 22. artykuł Wykładnia operatywna sądu administracyjnego w roli gwaranta ochrony praw podatnika (wybrane uwagi) w: I. Mirek, T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Łódź 2013
 23. artykuł Regulacje prawa wtórnego Unii Europejskiej jako przepisy prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej w: J. Glumińska-Pawlic (red.), Rola doradcy podatkowego w warunkach braku pewności prawa, Katowice 2013
 24. rozdział Zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych w: H. Dzwonkowski, J. Gliniecka (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013
 25. artykuł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa w: J. Gliniecka et al. (red.), Prawo finansowe samorządu terytorialnego: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Warszawa 2013
 26. glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 6 listopada 2012 r., I SA/GI 412/12, niepubl. (wypłacone odszkodowanie za zawiniony wypadek przy pracy a koszty uzyskania przychodu), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 2/2013
 27. glosa do wyroku NSA z 11 stycznia 2011 r., II FSK 1531/09 (opodatkowanie imprez integracyjnych), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” nr 2/2013
 28. glosa do uchwały NSA z 27 lutego 2012 r., II FPS 4/11, „Orzecznictwo NSA i WSA” nr 3/2012 poz. 36 (opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości), „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” nr 4/2012
 29. artykuł O absurdach spółki cywilnej i jej pozycji podatkowoprawnej w: J. Glumińska-Pawlic (red.), Absurdy polskiego prawa podatkowego. Teoria i praktyka, Katowice 2012
 30. monografia Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011
 31. artykuł Transgraniczne przekształcenie spółki, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 12/2011
 32. glosa do wyroku NSA z 10 marca 2010 r., II FSK 1765/08 (zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli nowo wybudowanych), „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” nr 5/2011
 33. artykuł Podatkowoprawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa w: A. Uziębło (red.), Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe możliwości, „Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, tom 10 (2011)
 34. glosa do wyroku NSA z 14 października 2009 r., II FSK 747/08 (przesłanka względów technicznych a opodatkowanie budynków podatkiem od nieruchomości), „Jurysdykcja Podatkowa” nr 5/2010
 35. artykuł Kilka uwag o interpretacji terminów „ustawa podatkowa” i „przepisy prawa podatkowego” na gruncie Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” nr 7/2009
 36. artykuł Opodatkowanie przekształceń spółek a zasada zaufania do państwa i prawa, „Prawo i Podatki” nr 3/2009
 37. artykuł Podstawowe rodzaje dochodów z funduszy inwestycyjnych i zasady ich opodatkowania, cz. II, „Prawo i Podatki” nr 1/2009
 38. artykuł Podstawowe rodzaje dochodów z funduszy inwestycyjnych i zasady ich opodatkowania, cz. I, „Prawo i Podatki” nr 12/2008
 39. artykuł Krótki leksykon prawa podatkowego, „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku”, rok 2008
 40. artykuł Fundusz inwestycyjny w świetle regulacji podatkowych. Wybrane konsekwencje nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych, „Prawo i Podatki” nr 9/2008
 41. artykuł Podstawowe zasady materialnego prawa podatkowego, „Przegląd Naukowy Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku”, rok 2007
 42. artykuł Spółka komandytowa jako narzędzie optymalizacji opodatkowania, „Prawo i Podatki” nr 10/2007
 43. artykuł Przekształcenia spółki kapitałowej w osobową – opodatkowanie wspólników, „Prawo i Podatki” nr 7/2007
 44. artykuł Orzekanie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres sprzed 1.5.2004 r., „Monitor Podatkowy” nr 7/2007
 45. glosa do uchwały SN z 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03 (bankowy tytuł egzekucyjny a bieg przedawnienia), „Monitor Prawniczy” nr 8/2006
 46. glosa do wyroku NSA z 9 marca 1995 r., SA/Po 3015/94 (reguły intertemporalne w prawie podatkowym), „Edukacja Prawnicza” nr 10/2005

 

dr Maciej Mikliński

Wybrane publikacje

 

 1. Prawo a ryzyko depozytu bankowego, 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 394 s., ISBN 978-83-8206-305-9
 2. The origins and evolution of deposit banking activities - analysis of the literature Financial Law Review, 2021, nr 22 (3), s.128-145
 3. Rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle ryzyka W: Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Gliniecka Jolanta, Obuchowski Szymon, Sowiński Tomasz (red.), 2021, Warszawa, CeDeWu, s.155-164, ISBN 978-83-8102-466-2
 4. The competences of the Polish Financial Supervision Authority in light of abusive clauses in bank consumer contracts w: The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings) / Mrkývka Petr [i in.] (red.), 2020, Brno, Masaryk University, s.618-634, ISBN 978-80-210-9597-7
 5. Problematyka zapłaty podatku przez osoby trzecie w: Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2017, Warszawa , CeDeWu, s.373-381, ISBN 978-83-7556-960-5
 6. Kilka uwag na temat banku jako instytucji zaufania publicznego, Financial Law Review, 2016, vol. 1, nr 2, s.83-103. DOI:10.1515/flr-2016-0012
 7. Klauzule niedozwolone w praktyce banków - wybrane zagadnienia, Financial Law Review, 2016, vol. 1, nr 1, s.67-86. DOI:10.1515/flr-2016-0006
 8. Legal aspects of selected modern methods of payment, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, 2016, nr 13, s.171-181
 9. Kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego w: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego: problemy praktyczne / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2016, Warszawa, CeDeWu, s.405-415, ISBN 978-83-7556-843-1
 10. Konstytucyjne aspekty pieniądza a zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w walutach obcych w: Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2016, Warszawa, CeDeWu, s.263-275, ISBN 978-83-7556-847-9
 11. Wybrane dzieje pieniądza jako źródło refleksji na przyszłość w: Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2015, Warszawa, CeDeWu, s.49-60, ISBN 978-83-7556-738-0
 12. Koszty finansowania deficytu jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot opinii regionalnej izby obrachunkowej w: Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego: źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych / Gliniecka Jolanta, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz (red.), 2014, Warszawa, [Uniwersytet Gdański]: CeDeWu.pl, s.111-118, ISBN 978-83-7556-700-7

 

dr Rafał Mroczkowski

 

Wybrane publikacje

 

 1. Legal effects of unenforceability or invalidity of an agreement for a denominated in or indexed to a foreign currency mortgage loan in the light of judicial decisions , Financial Law Review, 2021, nr online first
 2. Financial Law Review [w:] Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gliniecka Jolanta, Obuchowski Szymon, Sowiński Tomasz (red.), 2021, Warszawa, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-466-2
 3. Regulatory and supervisory policy towards the cooperative banking sector in Poland in the years 2014-2019  Prawo i Więź, 2019, vol. 8, nr 3 (29)
 4. Banking law  [w:] Polish financial law / Dobaczewska Anna, Drwiłło Andrzej (red.), Law: The Basic Concepts, 2019, Gdańsk ; Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7865-898-6
 5. Prawo budżetowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-426-8
 6. Prawo podatkowe [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-426-8
 7. Prawo rynku finansowego  [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-426-8
 8. Bank-depositary‘s liability towards the investment fund participants for the impairment of its assets  [w:] The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (conference proceedings) / Mrkývka Petr [i in.] (red.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, 2018, nr 636, Brno, Masaryk University, ISBN 978-80-210-9086-6
 9. Polskie prawo bankowe  [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-426-8
 10. Prawo finansowe samorządu terytorialnego  [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego, Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2018, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8124-426-8
 11. Abuzywność klauzul walutowych w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w walucie obcej  Gdańskie Studia Prawnicze, 2017, vol. 38
 12. Rynek kapitałowy Unii Europejskiej  [w:] System prawnofinansowy Unii Europejskiej Drwiłło Andrzej, Jurkowska-Zeidler Anna (red.), 2017, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8092-888-6
 13. Abusiveness of conversion clauses in foreign currency mortgage loan contracts (Polish case)  [w:] The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings) / Radvan Michal [i in.] (red.), 2017, Brno , Masaryk University, ISBN 978-80-210-8516-9
 14. Apex associating bank [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2016, Warszawa, CeDeWu, ISBN 978-83-7556-847-9
 15. Capital market law of the European Union [w:] Financial law / Gliniecka Jolanta (red.), Law: The Basic Concepts, 2016, Gdańsk ; Warszawa, Gdańsk University Press : Wolters Kluwer, ISBN 978-83-7865-460-5
 16. Rola banków spółdzielczych w finansowaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2016, Warszawa, CeDeWu, ISBN 978-83-7556-843-1
 17. System ochrony instytucjonalnej. Szanse i zagrożenia dla banków spółdzielczych w Polsce , Monitor Prawa Bankowego, 2015, nr 5 (54)
 18. Bank centralny [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 19. Giełda papierów wartościowych [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 20. Institutional protection system in Poland [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2015, Warszawa, CeDeWu, ISBN 978-83-7556-738-0
 21. Instrumenty finansowe  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 22. Kredyt refinansowy  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 23. Obowiązek podatkowy [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 24. Operacje otwartego rynku  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 25. Rezerwy obowiązkowe  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 26. Waluta  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 27. Wygasanie zobowiązań podatkowych [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-7649-3
 28. Zobowiązanie podatkowe  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2015, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck ISBN 978-83-255-7649-3
 29. Bail-in principle as the basic of the bank recovery and resolution mechanism in European Union  [w:] System of financial law: financial markets: conference proceedings / Blažek Jiří (red.), Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, 2015, nr 516, Brno, Masaryk University, ISBN 978-80-210-7828-4
 30. Nowe zrzeszenie z bankiem apeksowym - czwarta droga dla banków spółdzielczych Mroczkowski Rafał, Utworzone 17 września 2015, 2015, witryna
 31. Modele działalności banków spółdzielczych w Polsce w nowych ramach prawnych  Mroczkowski Rafał, Cioban Paweł, Monitor Prawa Bankowego, 2014, nr 9 (46)
 32. Unia fiskalna w Europie w świetle teorii integracji gospodarczej  Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, vol. 32
 33. Ustawa o funduszach inwestycyjnych  Mroczkowski Rafał (red.): Komentarz Lex, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, 1102 s., ISBN 978-83-264-4408-1
 34. Prawo budżetowe  Cyman Damian, Juchnevicius Edvardas, Mroczkowski Rafał  [w:]Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9
 35. Prawo podatkowe  Dobaczewska Anna, Mroczkowski Rafał, Juchnevicius Edvardas [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9
 36. Prawo rynku finansowego , Jurkowska-Zeidler Anna, Maśniak Dorota, Mroczkowski Rafał [i in.], [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9
 37. [Objaśnienia do art. 46-48 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi] [w:] Prawo rynku kapitałowego: komentarz / Wierzbowski Marek, Sobolewski Ludwik, Wajda Paweł (red.), Duże Komentarze Becka, 2014, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-6318-9
 38. Depozytariusz: art. 71-81a  [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych / Mroczkowski Rafał (red.), Komentarz Lex, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, s.334-355, ISBN 978-83-264-4408-1
 39. Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID  [w:] Regulacja MiFID: skutki prawne dla funkcjonowania rynku finansowego / Rutkowska-Tomaszewska Edyta (red.), Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014, Wrocław, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, s.59-73, ISBN 978-83-61370-62-8
 40. Emisja obligacji przychodowych jako źródło finansowania inwestycji komunalnych  [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego: źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych / Gliniecka Jolanta, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz (red.), 2014, Warszawa, [Uniwersytet Gdański] : CeDeWu.pl, s.193-205, ISBN 978-83-7556-700-7
 41. Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające stabilność fiskalną  [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego / Miemiec Wiesława, Sawicka Krystyna (red.), Monografie, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, s.319-330, ISBN 978-83-264-3231-6
 42. Polskie prawo bankowe  Mroczkowski Rafał, Cyman Damian, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9
 43. Prawne determinanty redukcji ryzyka systemowego na styku prywatnego i publicznego sektora finansowego w UE [w:] Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego: nadzór makrostabilnościowy, nadzór bankowy SKOK, instrumenty finansowe / Rogowski Wojciech (red.), 2014, Kraków; Warszawa, Oficyna Allerhanda, ISBN 978-83-63515-09-6
 44. Przedmowa  [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych / Mroczkowski Rafał (red.), Komentarz Lex, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4408-1
 45. System ochrony instytucjonalnej jako nowa forma zrzeszania banków w Polsce  Mroczkowski Rafał, Cioban Paweł, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym: ocena dokonań i wnioski na przyszłość / Ofiarski Zbigniew (red.), 2014, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, ISBN 978-83-933087-5-0
 46. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: art. 38-70 [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych / Mroczkowski Rafał (red.), Komentarz Lex, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, s.210-333, ISBN 978-83-264-4408-1
 47. Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych: art. 14-37 [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych / Mroczkowski Rafał (red.), Komentarz Lex, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4408-1
 48. Zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych: art. 209-218  [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych / Mroczkowski Rafał (red.), Komentarz Lex, 2014, Warszawa, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-264-4408-1
 49. Administracja finansów publicznych,  Sowiński Tomasz, Panfil Przemysław, Mroczkowski Rafał  [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9
 50. Prawo finansowe samorządu terytorialnego  Sowiński Tomasz, Wróblewska Małgorzata, Panfil Przemysław  [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), 2014, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-3298-9
 51. Kryzys Unii Gospodarczo-Walutowej jako przesłanka wydłużenia harmonogramu wypełniania przez Polskę kryteriów konwergencji  [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej: międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe: Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź, 5-6 czerwca 2012 r. / Mirek Ireneusz, Nowak Tomasz (red.), 2013, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7969-015-2
 52. Nadzór nad zakłóceniami równowagi makroekonomicznej w Unii Europejskiej  [w:] System prawnofinansowy: prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku / Gliniecka Jolanta [i in.] (red.), 2013, Warszawa, CeDeWu, ISBN 978-83-7556-568-3
 53. Prawo walutowe [w:] Prawo finansowe / Dzwonkowski Henryk, Gliniecka Jolanta (red.), Podręczniki Prawnicze, 2013, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-5021-9
 54. Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi,  Monografie, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1296-7
 55. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  2011, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ISBN 978-83-7426-722-9
 56. Prawo budżetowe  Cyman Damian, Juchnevicius Edvardas, Mroczkowski Rafał [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1298-1
 57. Prawo podatkowe Dobaczewska Anna, Mroczkowski Rafał, Juchnevicius Edvardas [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1298-1
 58. Prawo rynku finansowego  Jurkowska-Zeidler Anna, Maśniak Dorota, Mroczkowski Rafał [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1298-1
 59. Minitoring wierzytelności  [w:] Wierzytelności w firmie : zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja, 2011, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ISBN 978-83-7804-015-6
 60. Obrót wierzytelnościami  [w:] Wierzytelności w firmie : zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja, 2011, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ISBN 978-83-7804-015-6
 61. Zabezpieczenia wierzytelności  [w:] Wierzytelności w firmie : zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja, 2011, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ISBN 978-83-7804-015-6
 62. Administracja finansów publicznych  Sowiński Tomasz, Panfil Przemysław, Mroczkowski Rafał [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1298-1
 63. Prawo finansowe samorządu terytorialnego , Sowiński Tomasz, Mroczkowski Rafał, Panfil Przemysław, [w:] Podstawy finansów i prawa finansowego / Drwiłło Andrzej (red.), Seria Akademicka, 2011, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-264-1298-1
 64. Konstytucyjne podstawy nadzoru finansowego w Polsce - dylemat pomiędzy wolnością jednostki a bezpieczeństwem ogółu uczestników obrotu  [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, 2010, Białystok, Temida 2, ISBN 978-83-89620-84-2
 65. Nadzór nad rynkiem finansowym wobec wyzwań XXI w.  [w:] System finansów publicznych / Dobaczewska Anna, Juchnevicius Edvardas, Sowiński Tomasz (red.), Prawo Finansowe Wobec Wyzwań XXI Wieku, 2010, Warszawa ; Gdańsk, CeDeWu : Uniwersytet Gdański, ISBN 978-83-7556-326-9
 66. Prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego jako podstawowy cel i kryterium oceny skuteczności nadzoru nad tym rynkiem  [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego, 2010, Lwów ; Białystok, Temida 2, ISBN 978-83-89620-85-9
 67. Komentarz do ustawy o rachunkowości: KSR - MSSF - podatki / pr. zbior. pod red. Alicji Jarugowej, Teresy Martyniuk  Collaboration, Gierusz Barbara, Gierusz Jerzy, Martyniuk Teresa [i in.], 2009, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ISBN 978-83-7426-582-9
 68. Bank centralny  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.32-39, ISBN 978-83-255-0348-2
 69. Efektywność ekonomiczna jako kryterium oceny legislacji finansowej [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, 2009, Lublin, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-7363-792-4
 70. Giełda papierów wartościowych [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 71. Instrumenty finansowe  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 72. Kredyt refinansowy [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 73. Obowiązek podatkowy [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 74. Operacje otwartego rynku [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 75. Rezerwy obowiązkowe  [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 76. Waluta [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 77. Wygasanie zobowiązań podatkowych [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, ISBN 978-83-255-0348-2
 78. Zobowiązanie podatkowe [w:] Leksykon prawa finansowego: 100 podstawowych pojęć / Drwiłło Andrzej, Maśniak Dorota (red.), 2009, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, s.538-544, ISBN 978-83-255-0348-2

 

dr Szymon Obuchowski

 

Wybrane publikacje

 

 1. J. Gliniecka (red.), S. Obuchowski (red.), T. Sowiński (red.), Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych  i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2021
 2. Wpływ informacji sporządzanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na potrzeby przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów w tym podatku na wysokość ich dochodów z tego tytułu – uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: J. Gliniecka (red.), S. Obuchowski (red.), T. Sowiński (red.), Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2021
 3. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) a zaufanie do władzy publicznej, w: D. Gajewski (red.), Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce, Warszawa 2020, ss. 475-496
 4. O możliwościach badania prawa podatkowego oraz jego związków z innymi gałęziami prawa z pomocą pragmatyki, w: A. Kaźmierczyk (red.), A. Franczak (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym, Warszawa 2020
 5. Incompletely Theorized Agreements and their Significance for Tax Law-Making, Financial Law Review 2020, nr 2, doi: 10.4467/22996834FLR.20.010.12432
 6. Pewność a zaufanie w prawie podatkowym, w: A. Kaźmierczyk (red.), A. Franczak (red.), Zasada pewności w prawie podatkowym, Warszawa 2018
 7. On Some Assumptions in the Dogmatic Study of Tax Law, Financial Law Review 2018, nr 1, doi: 10.4467/22996834FLR.18.006.9046
 8. Zasada zaufania jednostek samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa, w: J. Gliniecka (red.), A. Drywa (red.), E. Juchniewicz (red.), T. Sowiński (red.), „Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość”, Warszawa 2018, ss. 73-89
 9. Pojęcie zasad prawa w świetle idei pojęć co do istoty kwestionowanych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolgiczny 2017, nr 4
 10. Dowody przejęte do postępowania podatkowego z innych postępowań - perspektywa teoretyczna, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2016, nr 2
 11. Pojęcie postępowania podatkowego w świetle kryteriów podziału norm prawa podatkowego na materialne i formalne, w: Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, wyd. CeDeWu, Warszawa 2017
 12. In dubio pro tributario jako zasada prawa podatkowego, Financial Law Review 2016, nr 4, doi: 10.1515/flr-2016-0023
 13. Opłata reklamowa jako przejaw zmian w systemie finansowym gmin, w: Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, wyd. CeDeWu, Warszawa 2016, ss. 341-365
 14. Postępowanie przyspieszone w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, opublikowany w: „Palestra” 2016, nr 11
 15. W druku: Zasada zaufania w polskim postępowaniu podatkowym – ujęcie modelowe, monografia opracowana na podstawie tekstu rozprawy doktorskiej

 

dr Przemysław Panfil

 

Wybrane publikacje

 

 1. Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 2. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, red. H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 (współautor).
 3. Podstawy finansów i prawa finansowego, red. A. Drwiłło, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 (współautor).
 4. Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Drwiłło, D. Maśniak, C.H. Beck, Warszawa 2015 (współautor).
 5. Prawo finansowe, red. Dzwonkowski H., Glinicka J., C. H. Beck, Warszawa 2013 (współautor).
 6. The Implementation of the Common Budgetary Timeline in the Member States in the Euro Area as Illustrated by the Example of Italy [w:] The Financial Law Toward Challenges of the XXI Century, ed. P. Mrkyvka, J. Gliniecka, E. Tomaskova, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, Masaryk University Press, Gdańsk-Brno 2020.
 7. Liability for Violation of Public Finance Discipline [w:] Polish Financial Law, red. A. Dobaczewska, A. Drwiłło, Warszawa 2019.
 8. Forecasting GDP Values as Part of the Budgetary Procedure – De Lege Lata and De Lege Ferenda Conclusions [w:] European Financial Law in Times of Crisis of the European Union, ed. G. Hulko, R. Vybiral, Dialog Campus, Budapest 2019.
 9. M. Mosionek-Schweda, P. Panfil, Principles of Incurring Financial Liabilities by Local Government Units for Tasks Carried out under the Regional Policy of the European Union [w:] The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy, ed. P. Mrkyvka, J. Gliniecka, E. Tomášková, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Radvan, “Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” vol. 636, Brno 2018.
 10. Fiscal Stability Protection in Poland in the Face of the Debt Crisis [w:] Finance and sustainability: proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Wroclaw 2017, ed. A. Bem, K. Daszyńska-Żygadło, T. Hajdíkowa. P. Juhász, „Springer Proceedings in Business and Economics”, Cham 2018.
 11. Lender of Last Resort for Euro Zone Countries [w:] The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century, ed. M. Radvan, J. Gliniecka, T. Sowiński, P. Mrkývka, “Acta Universitatis Brunesis. Iuridica” vol. 580, Brno 2017.\
 12. Program wieloletni jako tytuł dotacyjny dla państwowych instytucji kultury [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2017.
 13. Stabilność fiskalna państw Unii Europejskiej [w:] System prawnofinansowy Unii Europejskiej, red. A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler, Wolters Kluwer, Warszawa 2017
 14. Fiscal stability [w:] Financial Law, red. J. Gliniecka, Wolters Kluwer, Gdańsk – Warszawa 2016.
 15. Does Poland need a fiscal institutions? [w:] Days of Law 2015, ed. P. Mrkývka, D. Czudek, J. Valdhans, “Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” vol. 549, Brno 2016.
 16. Postępowanie absolutoryjne – wybrane problemy praktyczne [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Problemy praktyczne, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2016.
 17. Reguły fiskalne a rynek obligacji komunalnych [w:] Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, red. W. Miemiec, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 18. Istota i znaczenie stabilności fiskalnej [w:] Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2015.
 19. Financial Assistance of the European Stability Mechanism [w:] System of Financial Law. Financial Markets, ed. J. Blažek, “Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” vol 516, Brno 2015.
 20. Общая характеристика финансирования органов местного самоуправʌения [w:] ИЗБРАННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОЛЪШЕ, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2015.
 21. Kredyt i pożyczka jako tytuły dłużne zaliczane do długu jednostki samorządu terytorialnego [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2014.
 22. Wydatkowe reguły polityki fiskalnej w Polsce [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
 23. M. Mosionek-Schweda, P. Panfil, Klauzule wspólnego działania w strefie euro [w:] Instytucje prawno finansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 24. Finansowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Wolters Kluwer.
 25. Wsparcie instytucji finansowych przez Skarb Państwa w dobie kryzysu finansów publicznych [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie prawo podatkowe, red. I. Mirek, T. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 26. Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu [w:] Days of Law 2012, „Acta Universitatis Brunensis. Iuridica” vol. 442, Brno 2013.
 27. Uprawnienia posiadacza skarbowych papierów wartościowych [w:] System prawnofinansowy, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska, CeDeWu, Gdańsk 2013.
 28. Financial Crisis and Financial Independence of Local Self-government Units [w:] Public Finances- Administrative Autonomies, ed. G. Hulko, A. Patyi, Universitas-Győr, Győr 2012.
 29. Powołanie się przez podatnika na fakt nabycia lub dokonania czynności w trakcie kontroli realizacji zobowiązań podatkowych – wybrane problemy praktyczne [w:] Ordynacja podatkowa – kontrola realizacji zobowiązań podatkowych, red. R. Dowgier, Temida 2, Białystok 2012.
 30. Iluzje fiskalne a otwarte fundusze emerytalne [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 31. The risk of state bankruptcy in Central and Eastern Europe [w:] Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010, ed. R. Boháč, Leges, Praha 2010.
 32. Budżet środków europejskich – wnioski de lege lata [w:] System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchnevic, T. Sowiński, CeDeWu, Warszawa 2010.
 33. Ograniczenie działalności sępich funduszy w strefie euro – wnioski de lege lata i de lege ferenda, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, Nr 531, s. 349-356.
 34. Podatek od niektórych instytucji finansowych w świetle art. 124 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, Tom XXXVIII (pt. Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych, red. J. Stelina, A. Szmyt), s. 389-399.
 35. Protection and restoration of fiscal stability in the Euro-zone, “Научные труды Әділет” 2017 (“Scientific Works of Adilet” – czasopismo naukowe Caspian University), nr 4, s. 49-55.
 36. Wykorzystanie ratingów kredytowych do celów regulacyjnych w Unii Europejskiej, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia” 2016, Vol. L, 4, s. 373- 382.
 37. Obligacje komunalne w polskim prawie budżetowym w latach 1990-2015, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2015, Tom XXXIV (pt. 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce, red. T. Bąkowski), s. 303-315.
 38. Nabywanie skarbowych papierów wartościowych przez NBP, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia” 2014, Vol. XLVIII, 4, s. 177-184.
 39. M. Mosionek-Schweda, P. Panfil, Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia” 2014, Vol. XLVIII, 4, s. 153-163.
 40. Finansowanie programów pomocowych Europejskiego Mechanizmu Stabilności, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku” 2014, tom 32 (pt. Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koniunktury, red. M. Kalinowski, M. Pronobis), s. 63-74.
 41. Czy Polsce potrzebny jest pakt fiskalny?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 326 (pt. Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, A. Bem), s. 154-162.
 42. M. Mosionek-Schweda, P. Panfil, Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 802 (pt. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Zarzecki), s. 151- 166.
 43. Polityka monetarna a rynek rządowych papierów dłużnych w strefie euro, „Annales UMCS, Sectio H Oeconomia” 2013, Vol. XLVII, 3, s. 477-486.
 44. Nowy kształt procedur ostrożnościowych i sanacyjnych – wnioski de lege lata, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 2, cz. 3, s. 315-325.
 45. Przyjmowanie przez Ministra Finansów środków w depozyt lub w zarządzanie. Wnioski de lege lata, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 271, tom 2 (pt. Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska), s. 118-126.
 46. Integracja rynków dłużnych papierów wartościowych państw strefy euro w dobie kryzysu, „Ekonomia i Prawo” 2012, Tom IX, nr 2 (pt. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, s. 13-25.
 47. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dystrybutorów, agregatów oraz zbiorników na paliwa (Glosa do wyroku WSA z dnia 14 października 2010 r., III SA/Po 675/10), „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2011, nr 3, s. 119-124.
 48. Polityka fiskalna a integracja walutowa, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/4 (pt. Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu, red. J. Próchniak, J. Sadkowska), s. 43-52.

 

dr Tomasz Sowiński

 

Wybrane publikacje

 1. Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  J. Gliniecka, Sz. Obuchowski, T. Sowiński, [red.] CeDeWu, Warszawa 2021,    ISBN 978-83-8102-466-2, EAN 9788381024662 W/A red. nau.
 2. Sprawozdanie z edycji I-IV Projektów Badawczych „Samorząd21”, [w:] Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  J. Gliniecka, Sz. Obuchowski, T. Sowiński, [red.] CeDeWu, Warszawa 2021,       ISBN 978-83-8102-466-2, EAN 9788381024662
 3. Preface, [w:] „The financial law towards challenges of the XXI century,  Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan (eds.), Masaryk University Press Muni Law  ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA EDITIO SCIENTIA, Masaryk University Gdańsk – Brno 2020, [s. 19-25], ISBN 978-80-210-9597-7
 4. In Search for a Model of State Pension Insurance Financially Viable and Independent of the Central Budget,  [w:] „The financial law towards challenges of the XXI century”,  Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan (eds.), Masaryk University Press Muni Law  ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA EDITIO SCIENTIA, Masaryk University Gdańsk – Brno 2020, [71-92], ISBN 978-80-210-9597-7
 5. Report The V International Conference on Financial Law “The Financial Law towards Challenges of the XXI century” , [w:] „The financial law towards challenges of the XXI century”,  Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan (eds.), Masaryk University Press Muni Law  ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA EDITIO SCIENTIA, Masaryk University Gdańsk – Brno 2020,  [s. 1044 -1063], ISBN 978-80-210-9597-7
 6. Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego. Studium prawnofinansowe. CeDeWu, Warszawa 2019, [ISBN2019978-83-8102-194-4, EAN 9788381021944]
 7. W poszukiwaniu wydolnego finansowo modelu emerytalnego, [w:] Z zagadnień zabezpieczenia społecznego, Social Security Issues 8/2019, A. Wypych-Żywicka [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ISNN 2081-2310, e-ISSSN 2084-4387
 8. The law of local government finance [w:] Polish financial law, A. Dobaczewska, A Drwiłło [red.], Gdańsk University Press/Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2019, s. 201-226,  ISBN 978-83-7865-898-6
 9. Polish financial law, A. Dobaczewska, A Drwiłło [red.], Gdańsk University Press/Wolters Kluwer, Gdańsk-Warszawa 2019
 10. Preface, [w:] The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy, (Conference Proceedings),  Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan (eds.),  ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, Editio Scientia vol. 636,  Masaryk University, Brno 2018,  ISBN 978-80-210-9086-6.
 11. The Rules for the Implementation of the Budget of European Funds in Poland, [w:] The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy,   (Conference Proceedings),  Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan (eds.),  ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, Editio Scientia vol. 636,  Masaryk University, Brno 2018,  [s. 164-179], ISBN 978-80-210-9086-6.
 12. The Evolution of EU Regional Policy [w:] The Challenges of Local Government Financing in the Light of European Union Regional Policy,   (Conference Proceedings),  Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan (eds.),  ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, Editio Scientia vol. 636,  Masaryk University, Brno 2018, [s. 614-625], ISBN 978-80-210-9086-6.
 13. Aktualna problematyka prawno-finansowa dotycząca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce, [w:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postulaty na przyszłość. Local Government in 20 years after the administrative reform. Bolance of hope and postulates for future., J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński [red.], CeDeWu, Warszawa 2018, [ISBN 978-83-8102-096-1]
 14. Dochody jednostek samorządu terytorialnego – zarys konstrukcji, [w:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa. Bilans nadziei i postulaty na przyszłość. Local Government in 20 years after the administrative reform. Bolance of hope and postulates for future., J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński [red.], CeDeWu, Warszawa 2018, [ISBN 978-83-8102-096-1]
 15. Administracja finansów publicznych, Zagadnienia ogólne [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”, Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Maśniak D., Mroczkowski R., Nadolska A., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Wydanie 3, zaktualizowane, uzupełnione i poprawione, (ISBN: 978-83-8124-426-8)
 16. Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Maśniak D., Mroczkowski R., Nadolska A., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A.,  Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Wydanie 3, zaktualizowane, uzupełnione i poprawione, (ISBN: 978-83-8124-426-8)
 17. Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Zagadnienia ogólne; Nadzór i kontrola finansów samorządu terytorialnego [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Maśniak D., Mroczkowski R., Nadolska A., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A.,  Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Wydanie 3, zaktualizowane, uzupełnione i poprawione, (ISBN: 978-83-8124-426-8)
 18. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Maśniak D., Mroczkowski R., Nadolska A., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Wydanie 3, zaktualizowane, uzupełnione i poprawione, (ISBN: 978-83-8124-426-8)
 19. Dochody, dochody niepodatkowe, wydatki samorządu terytorialnego, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”, Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Maśniak D., Mroczkowski R., Nadolska A., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2018, Wydanie 3, zaktualizowane, uzupełnione i poprawione, (ISBN: 978-83-8124-426-8)
 20. The process of municipalization of the state in a spirit of the idea of subsidiarity and in accordance with the european charter of local self-government at the example of Poland from 1990 to 2015, University of Gdańsk Faculty Of Law And Administration, No. 2 (4)/2017, s. 22-44
 21. Wykonywanie budżetu środków europejskich, Gdańskie Studia Prawnicze, Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych, J. Stelina, A. Szmyt [ red.] t. XXXVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, (s. 401 - 412, ISSN 1734-5669). A
 22. Capital Funded Models of Pension Insurance on Selected Examples Part 1, Financial Law Review, University of Gdañsk L Faculty Of Law And Administration, No. 1 (4)/2016, s. 1- 14
 23. Capital Funded Models of Pension Insurance on Selected Examples Part 2, Financial Law Review, University of Gdañsk L Faculty Of Law And Administration, No. 1 (4)/2016, s. 15-26
 24. The pension system of the United States of America. Selected legal and financial aspects [w:] The financial law towards challenges of the XXI century, [red.:] Michal Radvan, Jolanta Gliniecka, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 580, Brno Masaryk University, 2017, ISBN: 978-80-210-8516-9
 25. Wstęp [z M.Radvan], [w:] The financial law towards challenges of the XXI century, [red.:] Michal Radvan, Jolanta Gliniecka, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia, file no. 580, Brno Masaryk University, 2017, ISBN: 978-80-210-8516-9.
 26. Podmiotowa koncepcja zabezpieczenia emerytalnego. Wybrane zagadnienia aksjologiczne – zasady konstytucyjne [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku. The Practical and Theoretical Problems of Financial Law towards Challenges of the XXI Century, red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Warszawa,  CeDeWu 2017, ISBN 978-83-7556-960-5, EAN 9788375569605,   s. 111-124.
 27. Wstęp [w:] Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku. The Practical and Theoretical Problems of Financial Law towards Challenges of the XXI Century, red. nauk. Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Warszawa, CeDeWu 2017, ISBN 978-83-7556-960-5, EAN 9788375569605, s. 11-12.
 28. Finansowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej, [w:] System prawnofinansowy Unii europejskiej, A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler, [red.], Cyman D., Drwiłło A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Masniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2017. ISBN: 978-83-8092-888-6 s. 145-184.
 29. Contemporary legal models of social insurance, [w:] Financial Law, J. Gliniecka [red.], Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Warszawa 2016, ISBN 978-83-78-65-460-5, s.110-132
 30. The evolution of eu regional policy and its funding, Financial Law Review, No. 1 (1)/2016
 31. Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań, a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government”, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016,  ISBN 978-83-7556-847-9; EAN 9788375568479
 32. The process of municipalization of the state in a spirit of the idea of subsidiarity and in accordance with the European Charter of Local Self-Government at the example of Poland from 1990 to 2015, [w:] „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government”, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-847-9; EAN 9788375568479
 33. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Problemy praktyczne; Local Government financing, Practical problems, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016,  ISBN 978-83-7556-843-1; EAN 9788375568431
 34. Praktyczne problemy interpretacyjne, wykonawcze i nadzorcze w procesie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Problemy praktyczne; Local Government financing, Practical problems, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-843-1; EAN 9788375568431, s.83-101
 35. Wstęp, [w:] „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government”, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-847-9; EAN 9788375568479, s. 9-11.
 36. Program dla Wisły i jej dorzecza 2020, T. Sowiński[redakcja], A. Bolesta, M. Gajda, K. Manios,  T. Sowiński, G. Zawistowski, Edycja IV, 2016., Związek Miast Nadwiślańskich
 37. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy, [w:] Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy. W. M. Miemiec [red.], Wolters Kluwer monografie, Warszawa 2015 (ISBN: 978-83-264-9330-0, ISSN 1897-4392) s.228-237
 38. Miasta Nadwiślańskie w Korytarzu Bałtyk – Adriatyk, [w:] I Forum korytarza Bałtyk-Adriatyk. materiały z konferencji, Łódź, 22-23 września 2014 roku, [red.:] Michał Graban, Gdańsk 2015, ISBN: 978-83-60823-85-9, s.74-88.
 39.  Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, The financial law towards challenges of the XXI century, Проблемы и задачи финансового права в XXI веке, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-738-0 (Uniwersytet Gdański); EAN 9788375567380, ISBN 978-83-7556-737-3 (CeDeWu); EAN 9788375567373
 40. Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej finansowanie, [w.:] „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, the financial law towards challenges of the XXI century, Проблемы и задачи финансового права в XXI веке, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-738-0 (Uniwersytet Gdański); EAN 9788375567380, ISBN 978-83-7556-737-3 (CeDeWu); EAN 9788375567373, s. 555-565
 41. Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 42. Administracja finansów publicznych, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 43. Agencja wykonawcza, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 44. Audyt wewnętrzny, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 45. Inkasent, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 46. Instytucja gospodarki budżetowej, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 47. Jednostka budżetowa, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 48. Płatnik, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 49. Podatnik, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9).
 50. Samorządowy zakład budżetowy, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9).
 51. Składka ubezpieczeniowa, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 52. Tajemnica skarbowa, [w:] Leksykon Prawa finansowego, 100 podstawowych pojęć, Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Dobaczewska A., Drwiłło A., Jurkowska-Zeidler A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydanie 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, (ISBN 978-83-255-7650-9)
 53. Kierunki przekształceń systemów emerytalnych, [w:] System ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem, M. Żukowski [red.], Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Warszawa – Lublin 2014, ISBN 978-83-919310-9-7.
 54. Administracja finansów publicznych, Zagadnienia ogólne [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”, Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Wydanie 2, (ISBN: 978-83-264-3298-9)
 55. Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”, Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Wydanie 2, (ISBN: 978-83-264-3298-9)
 56. Prawo finansowe samorządu terytorialnego, Zagadnienia ogólne; Nadzór i kontrola finansów samorządu terytorialnego [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”, Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Wydanie 2, (ISBN: 978-83-264-3298-9)
 57. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A.,  Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Wydanie 2, (ISBN: 978-83-264-3298-9)
 58. Dochody, dochody niepodatkowe, wydatki samorządu terytorialnego, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A.,  Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2014, Wydanie 2, (ISBN: 978-83-264-3298-9)
 59. Wykonywanie budżetu środków europejskich, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy, H. Dzwonkowski, G. Gołębiowski [red.], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7666-6, s. 431-443
 60. Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. „Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych”. Public Finance of Local Government „Sources of Local Government Financing in the Light of Modern Regulations”. Gliniecka J., Juchniewicz E., Sowiński T. [red.], CeDeWu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7556-700-7
 61. Problematyka prawno-finansowa jednostek samorządu terytorialnego i NGO’s, na przykładzie współpracy z samorządowymi i pozarządowymi partnerami społecznymi, [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. „Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych”. Public Finance of Local Government „Sources of Local Government Financing in the Light of Modern Regulations”. Gliniecka J., Juchniewicz E., Sowiński T. [red.], CeDeWu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7556-700-7
 62. Kontrowersje związane z wdrażaniem w Polsce programu Natura 2000, na przykładzie żeglugi śródlądowej i śródlądowych dróg wodnych. Wybrane aspekty prawne, społeczne i finansowe., [w:] Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego. „Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych”. Public Finance of Local Government „Sources of Local Government Financing in the Light of Modern Regulations”. Gliniecka J., Juchniewicz E., Sowiński T. [red.], CeDeWu, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7556-700-7
 63. Ubezpieczenia emerytalne w okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat przeobrażeń w prawie finansowym, [w:] XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Z. Ofiarski [red.], Wydawnictwo Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, ISBN 978-83-933087-5-0
 64. Program Partnerstwa Publicznego nową formą współpracy jednostek sektora finansów publicznych, [w:] Prawo finansowe po transformacji ustrojowej, Międzynarodowe i Europejskie prawo podatkowe, I. Mirek, T. Nowak {red. naukowa), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ISBN 978-83-7969-015-2
 65. Prawo finansowe i budżetowe gospodarki lokalnej, [rozdział w:] Prawo finansowe, H. Dzwonkowski, J.Gliniecka, [red.],Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013, ISBN 978-83-255-5021-9
 66. Praktyki przekazywania i określania zasad wykonywania zadań oraz środków finansowych na ich wykonanie jednostkom samorządu terytorialnego na wybranych przykładach, [w:] „Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku. Lokal finance law. The financial law towards challenges of the XXI century”, Gliniecka J., Juchniewicz E., Sowiński T., Wróblewska M.,[red.] CeDeWu, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7556-573-7
 67. Decentralizacja finansów publicznych warunkiem rzeczywistej decentralizacji państwa, [w:] Annales, Univesitatis Mariae Curie-Skłodowska, secto H Oeconomia, Lublin 2012, ISSN 0459-9586
 68. Janosikowe, Gazeta Wydziału Prawa i Administracji, Nr 02(13), 2013, ISSN 2082-2316
 69. Podmiotowa koncepcja ubezpieczeń emerytalnych, [w:] „Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, Księga pamiątkowa poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Seweryński M., Stelina J., [red.], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7326-885-2
 70.  Założenia do projektu ustawy o Gospodarce Wodnej oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych, Załącznik Nr 5, [w:] K. Dmochowska, M. Gajda, J. Gille, C. Gołębiowski, J. Harmsen, I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Mironowicz, M. Pluciński, J. Rekiel, T. Sowiński, T. Sturm, Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, cz. 2: Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Warszawa–Rotterdam, lipiec 2011
 71. Pięć lat doświadczeń prawa finansów publicznych w Polsce w dziedzinie prawa emerytalnego - przestrzeń niezagospodarowana, [w:] Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, H. Litwińczuk [red.], Oficyna Prawa Polskiego Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2011, ISBN 978-83-269-0931-3
 72. Wykonywanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. prawnofinansowe studium jednego przypadku, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego, red. A. Wypych-Żywicka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Pracy, 3/2011, Gdańsk 2011, ISNN 2081-2310
 73. Acquis communautaire, a problematyka bezpieczeństwa socjalnego obywateli Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo unii Europejskiej – wybrane aspekty, Miecznikowski S. [red.], Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-89277-18-3
 74. Zagadnienia ogólne administracji finansów publicznych, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Gliniecka J., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A., Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2011, (ISBN: 978-83-264-1298-1)
 75. Prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Gliniecka J., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A.,  Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2011, (ISBN: 978-83-264-1298-1)
 76. Prawo finansowe samorządu terytorialnego, [w:] „Podstawy finansów i prawa finansowego”,  Drwiłło A. [red.], Adamkiewicz-Drwiłło H., Gliniecka J., Cyman D., Dobaczewska A., Juchniewicz E., Jurkowska-Zeidler A., Lipowski T., Maśniak D., Mroczkowski R., Panfil P., Reiwer-Kaliszewska A.,  Sowiński T., Stwoł M., Wróblewska M., Wolters Kluwer, Warszawa 2011, (ISBN: 978-83-264-1298-1)
 77. Daniny publiczne, Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., [red.] CeDeWu, Warszawa 2010. (ISBN 978-83-7556-329-0
 78. Jednolite ubezpieczenia emerytalne w UE – wizja czy konieczność, [w:] „System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, Dobaczewska A., Juchniewicz E., Sowiński T., [red.] CeDeWu, Warszawa 2010
 79. Fundusze ubezpieczeń emerytalnych, Gdańskie Studia Prawnicze, Zagadnienia nauki prawa. W 40-lecie Wydziału prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, J. Warylewski [ red.] t. XXIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISSN 1734-5669
 80. Finanse publiczne i prawo finansowe, a kryzys finansowy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Po pierwsze - zasady!, [w:] Public Finance and Financial Law in the Context of financial Crisis in Central and Eastern Europe, E. Ruśkowski, I. Zawerucha [red.],  Temida 2, Białystok - Lwów 2010, ISBN 978-83-89620-85-9
 81. Zarządzanie kryzysowe i odbudowa wartości przedsiębiorstw na przykładzie próby restrukturyzacji ZOZ-ów, Finanse w warunkach kryzysu, wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3/2010, Sopot 2010 ISSN 1732-1565
 82. Finanse ubezpieczeń emerytalnych, Wolters Kluwer, monografie, Warszawa 2009 ISSN 1897-4392, ISBN 978-83-7601-627-6
 83. Kontrakt z przyszłością, Gdańskie Studia Prawnicze, Studia z prawa prywatnego,[ red.] J.Ciszewski, E. Bagińska,  t. XXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISSN 1734-5669
 84. Solidarność i pomocniczość w ubezpieczeniach emerytalnych, Z zagadnień zabezpieczenia społecznego, red. A. Wypych-Żywicka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Pracy, 1/2009, Gdańsk 2009
 85. Stosunek encykliki Leona XIII Rerum novarum do przemian społecznych w XIX - wiecznej Europie, Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość, T VI, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, ISSN 1731-8440, Gdańsk 2009
 86. Ile nas kosztują ubezpieczenia emerytalne ?, [rozdział w:] Antkiewicz S., Pronobis M., [red.] Gospodarka w warunkach kryzysu, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7556-201-9
 87. „Konstrukcje prawno-finansowe ubezpieczeń emerytalnych”, [w:] Ubezpieczenia Społeczne, Teoria i Praktyka, Miesięcznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nr 2-3 (56-57) 2008, ISSN 1731-0725
 88. Dorobek nauki finansów publicznych w dziedzinie finansów ubezpieczeń emerytalnych - potrzeby i perspektywy rozwoju, [w:] Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, pod redakcją J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ISBN 978-83-7363-792-4
 89. Administracja finansów publicznych [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 90. Audyt wewnętrzny [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 91. Gospodarstwo pomocnicze [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, (ISBN 978-83-255-0348-2)
 92. Inkasent [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 93. Jednostka budżetowa [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 94. Płatnik [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 95. Podatnik [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 96. Składka ubezpieczeniowa [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 97. Zakład budżetowy [w:] „Leksykon prawa finansowego”, 100 podstawowych pojęć. Drwiłło A., Maśniak D., [red.], Gliniecka J., Jurkowska-Zeidler A., Dobaczewska A., Stwoł M., Wróblewska M., Juchnievic E., Sowiński T., Reiwer-Kaliszewska A., Cyman D., Mroczkowski R., Panfil P., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN 978-83-255-0348-2
 98. Powszechne ubezpieczenia emerytalne na przełomie wieków, [w:] „Gospodarka i społeczeństwo w państwach UE. Wybrane problemy”, pod red. nauk. B. Możejko, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-89277-03-9
 99. Czy finanse ubezpieczeń emerytalnych spowodują zmianę obowiązującego w nich  paradygmatu?, [rozdział w:] Antkiewicz S., Kalinowski M., [red.]Tendencje i uwarunkowania  rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7556-118-0
 100. Podatek (w istocie) denny, Ekopartner 9 (203)/2008, ISSN 1230-2961
 101. Finanse ubezpieczeń emerytalnych w procesie naprawy finansów publicznych, [w:] „Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych”, J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, [red.] Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-633-0
 102. Państwowy Zarząd Gospodarki Wodnej, czy Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”? Rozstrzyga - nieistniejąca nowelizacja ustawy o finansach publicznych, Ekopartner 11 (192)/2007, ISSN 1230-2961
 103. „Zasady i cechy ubezpieczeń emerytalnych”, Gdańskie Studia Prawnicze, Studia prawno-finansowe, red. A. Drwiłło, t. XVI, Gdańsk 2007, (s. 635-659, ISSN 1734-5669)
 104. Program Wisła 2020-kwestie społeczne, inwestycje, finanse; Pismo społeczno-gospodarcze Profile 19/1840 3-18 listopada 2005.
 105. Wisła 2020 - program, inwestycje, pieniądze. Cz.1., Ekopartner 12(145)/2005
 106. Wisła 2020 - program, inwestycje, pieniądze. Cz.2., Ekopartner 5(163)/2005
 107. Prawne aspekty funkcjonowania Zakładów Opieki Zdrowotnej - Zarys wykładu, Skrypt UG 1996
 108. Ulgi na przejazdy środkami komunikacji, PO nr 9/61, Gdańsk1993
 109. .Podatek dochodowy od osób fizycznych, a stan nauczycielski - cykl artykułów: część I Zagadnienia ogólne, Przegląd Oświatowy nr 20/52, Gdańsk 1992; część II  Ulgi i zwolnienia, PO nr 1/53, Gdańsk 1993; część III Sposób obliczania podatku i słownik pojęć prawno -finansowych  zawartych w ustawie, PO nr 3/55, Gdańsk  1993; część IV Podatek dochodowy od osób fizycznych - uzupełnienie, PO nr 8/60, Gdańsk 1993
 110. Rozważania nad postępującą degradacją systemu emerytalnego w Polsce, Gdańskie Studia Prawnicze, Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego, red. Jakub Stelina t. XXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, ISSN 1234-4303
 111. Indywidualne konta emerytalne – siedem chudych lat, Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość T VIII, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011 ISSN 1731-8440
 112. Przepisy o charakterze represyjnym i karnym w ustawodawstwie emerytalnym, Gdańskie Studia Prawnicze, zagadnienia prawa karnego, red. Jarosław Warylewski, t. XIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISSN 1734-5669
 113. Quo vadis emerytalna Europo?, Gdańskie Studia Prawnicze, Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa., Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, Tom XVII, Gdańsk 2007, ISSN 1734-5669
 114. Stworzyć przestrzeń do działania i dialogu [w:] Godność i praca, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2004
 115. Genezy powstania ubezpieczeń społecznych część II, W Ruchu nr 8(25), Gdańsk 2002
 116. Geneza Ubezpieczeń Społecznych część I, W Ruchu nr 6(23), Gdańsk 2002
 117. Ubezpieczenia Społeczne, W Ruchu nr 2(19), Gdańsk 2002
 118. Wokół układu zbiorowego nauczycieli, PO nr 7/59, Gdańsk 1993
 119. Trudne układy, PO nr 3/55, Gdańsk 1993 (o pierwszym w Polsce układzie zbiorowym).
 120. Wybrane aspekty prawne w świetle planu przystąpienia Polski do porozumienia AGN, Żegluga Śródlądowa – Odra, Global Compact Raport. Inland Navigation. Żegluga śródlądowa – Wisła, realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ The Global Compact Network Poland, 2016, ISBN 978-83-940527-9-9
 121. Acquis communautaire, a problematyka bezpieczeństwa socjalnego obywateli Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo unii Europejskiej – wybrane aspekty, Miecznikowski S. [red.], Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-89277-18-3
 122. Ocena uwarunkowań międzynarodowych, [w:] „Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce”, Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, C. Gołębiowski, M. Mironowicz [red.] Rotterdam, Warszawa, 2011
 123. Zadania administracji cywilnej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa, Bezpieczeństwo Polski. Aspekty zewnętrzne i wewnętrzne, [w:] Cz. Ciesielski [red.], Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2007, ISBN 83-89277-30-1
 124. Polityka regionalna Unii Europejskiej Wybrane zagadnienia cz. 2-regiony, Studia Gdańskie Wizje i Rzeczywistość, T IV, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, ISSN 1731-8440, Gdańsk 2007
 125. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, T III, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2006
 126. Regiony w wybranych państwach członkowskich [w:] Regiony Acquis communautaire, pod redakcją Z. Brodeckiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 83-7334-422-5
 127. Regiony w wybranych relacjach funkcjonalnych [w:] Regiony Acquis communautaire,  pod redakcją Z. Brodeckiego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, ISBN 83-7334-422-5
 128. „Introduction”, Euroregion Baltic, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk, Elbląg 1999
 129. The process of municipalization of the state in a spirit of the idea of subsidiarity and in accordance with the European Charter of Local Self-Government at the example of Poland from 1990 to 2015, [w:] „Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government”, J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, [red.], CeDeWu, Warszawa 2016,  ISBN 978-83-7556-847-9
 130. Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk, Materiały z konferencji II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk, 8 września 2015 roku, Praca zbiorowa, redakcja - T. Sowiński, Wyd. Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7556-910-8
 131. Wstęp, [w:] „Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk”, Materiały z konferencji II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk, 8 września 2015 roku, Praca zbiorowa, redakcja - T. Sowiński, Wyd. Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7556-910-8
 132. „Związek Miast nadwiślańskich. Przywrócić Wisłę Życiu!”, „Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk”, Materiały z konferencji II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk, 8 września 2015 roku, Praca zbiorowa, redakcja - T. Sowiński, Wyd. Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7556-910-8
 133. „Między szczytem a kongresem, czyli – Gospodarka morska - głupcze!”, [w:] „Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk”, Materiały z konferencji II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk, 8 września 2015 roku, Praca zbiorowa, redakcja - T. Sowiński, Wyd. Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk, Gdańsk 2016, ISBN 978-83-7556-910-8
 134. „Problem rozdrobnienia kompetencyjnego w zarządzaniu gospodarką wodną w Polsce”, Global Compact Raport. Inland Navigation. Żegluga śródlądowa – Wisła, realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ The Global Compact Network Poland, ISBN 978-83-940572-3-7
 135. Gospodarka morska, czy morskie szaleństwo?, Gazeta Wydziału Prawa i Administracji, Nr 02(9), 2012, ISSN 2082-2316
 136. Problematyka prawna i kompetencyjna gospodarki wodnej w Polsce oraz jej konsekwencje dla Województwa Pomorskiego, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna na przykładzie Pomorza, regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk 2011
 137. Problematyka prawna i kompetencyjna gospodarki wodnej w Polsce, [w:] Stan gospodarki wodnej w Polsce, problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie dolnej Wisły), Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, Zeszyty Zespołów Senackich 8/2011
 138. Gospodarka morska - wizje i rzeczywistość, [w:] „Gospodarka i społeczeństwo w państwach UE. Wybrane problemy”, pod red. nauk. B. Możejko, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-89277-03-9
 139. Silne regiony, czy rachityczne województwa? Uwagi nad dokończeniem reform administracyjnych, Studia Gdańskie Wizje i rzeczywistość, T V, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Gdańsk 2008, ISSN 1731-8440
 140. Włocławek - czy musi dojść do tragedii ?!, Ekopartner 6 (182)/2007
 141. Program for the River and its Basin 2020, [w:] Polska leży nad Wisłą, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Bydgoszcz 2007.
 142. Program dla Wisły i jej dorzecza 2020, charakterystyka, [w:] Polska leży nad Wisłą, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Bydgoszcz 2007.
 143. Programm 2020 fur die Weichsel und ihr Flussgebiet, [w:] Polska leży nad Wisłą, Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Bydgoszcz 2007.
 144. Oczekiwania Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec środowiska naukowego”, [w:] „O harmonijny rozwój Pomorza Nadwiślańskiego”, Dyskusja okrągłego stołu, materiały pokonferencyjne: „Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim”, Gdańsk 9-10 czerwca 2000 r., pod redakcją J. Rachonia, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2000.
 145. Reforma administracyjna, [w:] Województwo Pomorskie, Panorama gospodarcza, Wydawnictwo Unitex, Bydgoszcz 2000.
 146. Problemy obronności w pracy administracji województwa pomorskiego, Biuletyn Informacyjny TOW, Rok V 2/18, Bydgoszcz 2000
 147. Wyrównywanie poziomów, Rzeczpospolita, 1.10.1998, dodatek-ABC regionów Polski.
 148. Rok królowej polskich rzek, 20 lecie Związku Miast Nadwiślańskich, VIP Magazyn, Nr 2 (53) kwiecień/czerwiec 2017
 149. Program dla Wisły i jej dorzecza 2020, A. Bolesta,  M. Gajda, K. Manios, T. Sowiński, G. Zawistowski,  Edycja IV, 2016., Związek Miast Nadwiślańskich http://www.zmn.org.pl/Program_dla_Wisly_i_jej_dorzecza.html  wejście 12.12.2016
 150. Wisłostrategia, [w:] Dolna Wisła – wspólna sprawa, Pomorski Przegląd Gospodarczy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2/2014 (61), ISSN 1506-6150, www.ppg.ibngr.pl,
 151. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, K. Dmochowska, J. Gille, C. Gołębiowski, M. Krakowiak, E. Marszałek, M. Mironowicz, E. Paluszkiewicz, M. Pluciński, J. Rekiel, T. Sowiński, St. Staniszewski, Rotterdam, Warszawa, 2011
 152. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Część 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, K. Dmochowska, M. Gajda, J. Gille, C. Gołębiowski, J. Harmsen, I. Kotowska, M. Mańkowska, M. Mironowicz, M. Pluciński, J. Rekiel, T. Sowiński, T. Sturm, Warszawa, Rotterdam, lipiec 2011
 153. Propozycje zmian legislacyjnych i organizacyjnych, [w:] Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Część 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, K. Dmochowska, C. Gołębiowski M. Mironowicz, J. Rekiel, [red.], Warszawa, Rotterdam, lipiec 2011
 154. Program wieloletni przywrócenia parametrów eksploatacyjnych na śródlądowych drogach wodnych w Polsce, do roku 2027, [w:] Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Część 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, K. Dmochowska, C. Gołębiowski M. Mironowicz, J. Rekiel, [red.], Warszawa, Rotterdam, lipiec 2011
 155. Analiza możliwości rozwoju i dostosowania polskich śródlądowych dróg wodnych do wymagań europejskiej sieci dróg wodnych do roku 2047, [w:] Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, Część 2. Propozycja wieloletniego programu rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce, K. Dmochowska, C. Gołębiowski M. Mironowicz, J. Rekiel, [red.], Warszawa, Rotterdam, lipiec 2011
 156. Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 podstawą realizacji programu rozwoju dróg wodnych, [w:] Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej, materiały pokonferencyjne Gniew 9 listopada 2007, Biuro Rozwoju Dróg Wodnych,  ISBN 83-88262-97-1, Gdańsk 2007.
 157. Zagospodarowanie dolnej Wisły szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz szansą poprawy czystości wód Morza Bałtyckiego w programie dla Wisły i jej dorzecza 2020 Związku Miast Nadwiślańskich, [w :] Zagospodarowanie dolnej Wisły szansa rozwoju  społeczno-gospodarczego regionów, pod redakcją Tomasza Sowińskiego, Tczew 2006.
 158. Zagospodarowanie dolnej Wisły szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w programie dla Wisły i jej dorzecza 2020 Związku Miast Nadwiślańskich, [w:] Zagospodarowanie dolnej Wisły szansa rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, pod redakcją T. Sowińskiego, Tczew 2006.
 159. Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego pobrzeża Bałtyku w Programie dla Wisły i Jej Dorzecza 2020, Ekopartner 1(159)/2005.
 160. Program Wisła 2020 Związku Miast Nadwiślańskich [w:] „Wisła dla wszystkich” (materiały pokonferencyjne), pod redakcją Tomasza Sowińskiego, Nieszawa 2005
 161. Bezpieczeństwo, ekosystem, rozwój (głos w dyskusji) [w:] „Wisła dla wszystkich”    (mat. konferencyjne), pod redakcją Tomasza Sowińskiego, Nieszawa 2005.
 162. „Sytuacja prawna ludności polskiej na Pomorzu pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej”, Zeszyty Naukowe GIT Universitas Gedanensis nr 2, Gdańsk 1989

 

mgr Szymon Moś

 

Wybrane publikacje

 

 1. Samodzielność wydatkowania środków publicznych a samorządowy program polityki zdrowotnej, Roczniki Nauk Prawnych t. XXXI nr 2, 2021
 2. The Principle of Efficient Public Spending, as Proclaimed by the Public Finance Act, Financial Law Review Issue 16(4), 2019
 3. The Principle of Efficient Public Spending, as Proclaimed by the Public Finance Act, Financial Law Review Issue 16(4), 2019
 4. Non-clinical Criteria in the Procedure of Assessing the Public Funded Health Care Policy Programs - Systematic and Financial Aspects [w:] The Financial Law Towards Challenges of XXI Century, red. P. Mrkyvka, J. Gliniecka, E. Tomaskova et. al., Gdańsk-Brno 2020
 5. Finansowanie ze środków publicznych samorządowych programów polityki zdrowotnej - wybrane aspekty systemowe [w:] Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa: bilans nadziei i postulaty na przyszłość, red. J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2018
 6. Podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemowym kontekście finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych, Financial Law Review Issue 2(3), 2017
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:20; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Styczeń 2022 - 15:41; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła