Badania

Tematy badawcze pracowników Katedry Prawa Finansowego:

 

 

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG

 

Kierownik Katedry Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Prawo rynku finansowego (Financial Market Law)
 2. Międzynarodowe i europejskie prawo bankowe (International and European Banking Law)
 3. Bezpieczeństwo i stabilność finansowa (Financial Safety and Stability)
 4. Sieć bezpieczeństwa finansowego (Financial Safety Net)
 5. Kryzysy finansowe (Financial Crises)

 

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Prawo bankowe (Banking Law)
 2. Prawo daninowe (Taxation law)
 3. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego (The financing of local authorities)

 

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

 

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Międzynarodowe i europejskiej prawo podatkowe (International and European Tax Law)
 2. Międzynarodowe Prawo Finansowe (International Tax Law)
 3. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania (Tax Avoidance and Tax Evasion)
 4. Sztuczna Inteligencja i prawo podatkowe (AI & Tax Law)
 5. Opodatkowanie robotów (Taxation of robots)

 

dr Damian Cyman

 

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Rynki finansowe (financial markets)
 2. Ochrona konsumenta (consumer protection)
 3. Usługi finansowe (financial services)
 4. Prawo podatkowe (tax law)

 

dr Anna Drywa

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Prawo podatnika do prywatności (Taxpayer’s right to privacy)
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza związana z wydaniem wadliwych decyzji podatkowych (compensation for faulty tax decisions), 
 3. Sytuacja prawna podatnika (taxpayer’s legal situation),
 4. Postępowanie podatkowe (tax procedure)

 

 

dr Łukasz Karczyński

 

 

Tematy badawcze (research subjects)

 1. Teoria stosunku podatkowoprawnego (theory of legal relationship in tax law)
 2. Wykładnia prawa podatkowego (tax law interpretation)
 3. Opodatkowanie rynku nieruchomości (real property taxation)

 

dr Maciej Mikliński

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Prawo bankowe (Banking Law)
 2. Ochrona konsumenta na rynku finansowym (Consumer protection in the financial market)
 3. Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego (The financing of local authorities)

 

dr Rafał Mroczkowski

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Bankowość spółdzielcza (cooperative banking)
 2. Współczesne tendencje na rynkach finansowych (contemporary trends in financial markets)
 3. Stabilność systemu finansowego (financial system stability)
 4. Walutowe kredyty hipoteczne (foreign currency mortgages)

 

 

dr Szymon Obuchowski

 

Tematy badawcze (research subjects)

 

 1. Zasady prawa w ujęciu teorii prawa; zasady prawa i postępowania podatkowego (The principles of law from the perspective of the theory of law; the principles of tax law and tax procedures)
 2. Metodologia nauki prawa z perspektywy teorii prawa, filozofii języka i pragmatyki (Methodology of jurisprudence from the perspective of the theory of law, philosophy of language and pragmatics)
 3. Zasada zaufania z perspektywy systemu prawa i systemu prawa podatkowego (The principle of trust from the perspective of the system of law and tax law system)
 4. Ogólne prawo podatkowe (General tax law)

 

dr Przemysław Panfil

Tematy badawcze (research subjects)

 1. Reguły fiskalne (fiscal rules)
 2. Iluzje fiskalne (fiscal illusions)
 3. Obligacje skarbowe (treasury bonds)
 4. Agencje ratingowe (rating agencies)
 5. Sępie fundusze (vulture funds)
 6. Pożyczkodawca ostatniej instancji (lender of last resort)

 

dr Tomasz Sowiński

 

Tematy badawcze (research subjects)

 1. Finanse ubezpieczeń emerytalnych (Pension insurance finance)
 2. Finansowanie i ustrój jednostek samorządu terytorialnego (Financing and system of local government units)
 3. Finanse publiczne i prawo finansowe (Public finance and financial law)
 4. Prawo daninowe (Taxation law)
 5. Polityka regionalna UE /ustrój UE/ (EU regional policy / EU system)
 6. Fundusze strukturalne UE (EU structural funds)
 7. Gospodarka wodna (Water management)

 

mgr Szymon Moś

Tematy badawcze (research subjects)

 1. Prawo finansowe, (financial law)
 2. Prawo finansowe samorządu terytorialnego, (financial law of local self-government)
 3. Finansowanie opieki zdrowotnej ze środków publicznych, (public financing of health care)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:20; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Styczeń 2022 - 16:02; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła