Projekty Naukowe

Projekty realizowane przez pracowników Katedry Prawa Finansowego WPiA UG

 

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler prof. UG

 

Kierownik Katedry Prawa Finansowego

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

 1. Kierownik Projektu EUROPEAN UNIVERSITY OF THE SEAS finansowanego ze środków Programu Erasmus+. Termin realizacji 1.10.2019-30.09.2022 W ramach projektu UG tworzy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) z zagranicznymi partnerami, którymi są Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie(Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta). Realizowaną wizją jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy. https://sea-eu.ug.edu.pl
 2. Uczestnik projektu ECONOMY IN THE SYNERGY OF ECONOMIC, FINANCIAL AND ENVIRONMENTAL LAW Projekt dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki, Numer umowy DNK/SP/465771/2020 Termin realizacji projektu: 1.12.2020 r. - 30.11.2022 r. Celem projektu pt. „Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska” realizowanego w ramach programu „Doskonała nauka” jest zaprezentowanie najnowszych wyników badań z zakresu gospodarki w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska z pięciu krajów (Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry). Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez spójne przedsięwzięcia naukowe, na które składać́ się̨ będą̨: organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w której uczestniczyć́ będą̨ krajowi oraz zagraniczni badacze oraz publikacja pokonferencyjna podsumowująca rozważania podjęte przez przedstawicieli nauki prawa w ramach konferencji naukowej. Publikacja ta stanowić́ będzie także element trwałości korzyści z projektu. https://en.prawo.ug.edu.pl/media/aktualnosci/107583/international_scientific_conference_economy_synergy_economic_financial_and_environmental_law
 3. Uczestnik projektu WOLNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ KULTURZE PRAWNEJ – PERSPEKTYWA KOMPARATYSTYCZNA, dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki; Termin realizacji projektu: 1.11.2020 r. - 31.12.2021 r. Projekt ma na celu przeprowadzenie badań naukowych o prawnych uwarunkowaniach wolności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech oraz wpływu procesu integracji europejskiej na stosunki gospodarcze w tych krajach.   https://ug.edu.pl/news/sites/ug.edu.pl.news/files/attachments/node/files/Broszura%20informacyjna%20%28Infoblatt%20zum%20Projekt%29.pdf
 4. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 5. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

Prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

 

 1. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr hab. Edvardas Juchnevicius, prof. UG

 

 1. Uczestnik projektu: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa, zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Polsko-Czeskie Forum Akademickie i realizowane w okresie 01.09.2019-31.12.2019.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 3. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Damian Cyman

 

 1. Uczestnik projektu: Wspólność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna, projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki i realizowany w okresie 01.11.2020 – 31.12.2020, nr projektu 2020-03.
 2. Uczestnik projektu: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa, zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Polsko-Czeskie Forum Akademickie i realizowane w okresie 01.09.2019-31.12.2019.
 3. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 4. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Anna Drywa

 

 1. Uczestnik projektu badawczego pt. Prawo podatnika do prywatności, NCN, Sonata 14
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 3. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Łukasz Karczyński

                                                                                                     

 1. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Maciej Mikliński

 

 1. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Rafał Mroczkowski

 

 1. 2020-2022 r.: Projekt badawczy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, „The financial law towards challenges of the XXI century“, edycja 6, współorganizacja, recenzje.
 2. 2019-2021r.: Projekt badawczy Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, współorganizacja, recenzje.
 3. 2019 – 2021 r.: Współudział (idea, inicjatywa i koordynacja) w powołaniu i rozwinięciu działalności Sieci Naukowej Financial Law Review, w ramach której jest realizowany międzynarodowy projekt naukowy „Na pomoście łączącym Europę i Azję. Prawo finansowe wobec wyzwań wynikających z intensyfikacji współpracy gospodarczej na kontynencie Euroazjatyckim w XXI w.”; liderem Sieci Naukowej w ramach ww. programu jest Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego; dotychczas w ramach ww. projektu zorganizowano i sfinansowano 5 międzynarodowych seminariów na 3 kontynentach: w Europie, Azji i Afryce.

 

 

dr Szymon Obuchowski

 

 1. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Przemysław Panfil

 

 1. Uczestnik projektu: Wspólność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna, projekt naukowy finansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki i realizowany w okresie 01.11.2020 – 31.12.2020, nr projektu 2020-03.
 2. Uczestnik projektu: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa, zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Polsko-Czeskie Forum Akademickie i realizowane w okresie 01.09.2019-31.12.2019.
 3. Kierownik projektu: Iluzje fiskalne w Polsce, projekt badawczy nr 2015/19/D/HS5/03317 realizowany w latach 2016-2019 ze środków Narodowego Centrum Nauki.
 4. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 5. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

 

dr Tomasz Sowiński

 

 1. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”;„The financial law towards challenges of the XXI century“, edycja 6, 2020-2022.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „samorząd21”, edycja 4, 2019-2021.
 3. „Wsparcie dla czasopism naukowych”, grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji na lata 2019-2020.

 

 

mgr Szymon Moś

 

 1. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”; „The financial law towards challenges of the XXI century “, edycja 6, 2020-2022.
 2. Uczestnik projektu badawczego Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego pt.: „Samorząd 21”, edycja 4, 2019-2021.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Listopad 2019 - 18:00; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 31. Styczeń 2022 - 16:32; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski