Lista recenzentów

Lista recenzentów

w „Z zagadnień zabezpieczenia społecznego”

  • prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • prof. UE dr hab. Wiesław Koczur (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • prof. UE dr hab. Radosław Pacud (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
  • prof. UO dr hab. Kamil Antonów (Uniwersytet Opolski).