Z zagadnień zabezpieczenia społecznego

„Z zagadnień zabezpieczenia społecznego" jest rocznikiem wydawanym wysiłkiem Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł periodyka dość precyzyjnie określa zakres przedmiotowy publikowanych w nim opracowań. Celem zamieszczanych w "Z zagadnień..." opracowań jest rozwój badań prawnych w zakresie ubezpieczenia społecznego, zaopatrzenia społecznego, jak i zagadnień związanych z pomocą społeczną. Zabezpieczenie społeczne ciągle jest działem nauki z jednej strony nie w pełni docenianym, a z drugiej stwarzającym szerokie możliwości prowadzenia badań. Mimo upływu ponad 10 lat od reformy emerytalnej nadal budzą emocje rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę odnośnie emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy czy renty rodzinnej. Ciągle jeszcze w praktyce istnieją wątpliwości co do przyjętej przez ustawodawcę regulacji zasiłku chorobowego czy świadczeń związanych z rentą wypadkową. Istnieje wiele innych problemów prawnych.

Jednocześnie na rynku wydawniczym brakuje specjalistycznych opracowań traktujących o problemach zabezpieczenia społecznego. Żywimy nadzieję, że rocznik ten wypełni istniejącą w tej materii lukę. Pomysł na jej zapełnienie narodził się na spotkaniach Okręgu Gdańskiego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki staraniom redaktor naukowej dr. hab. Aliny Wypych-Żywickiej, prof. UG, członków Kolegium Redakcyjnego, pracowników Katedry a także całkowitemu finansowaniu przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy na Uniwersytecie Gdańskim, wkrótce opublikowany zostanie już 3. numer rocznika.

"Z Zagadnień..." od początku mają charakter i wymiar periodyka ogólnopolskiego. Od pierwszego numeru współpracują z nami przedstawiciele różnych ośrodków akademickich. Dążąc do popularyzacji "Z Zagadnień..." zdecydowaliśmy się nie tylko na własny koszt wysyłać rocznik do bibliotek prawniczych w całej Polsce, ale i publikować go na niniejszej stronie internetowej.

Czytelników zachęcamy do interesującej - mamy nadzieję - lektury, Autorów natomiast do nadsyłania opracowań.

 

Czasopismo indeksowane w:

 

Kolegium Redakcyjne

prof. UG dr hab. Alina Wypych-Żywicka (Redaktor Naczelny),

dr Waldemar Uziak,

prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki.

 

Rada Programowa

prof. UG dr hab. Alina Wypych-Żywicka (Przewodnicząca Rady),

prof. dr hab. Urszula Jackowiak,

prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska,

prof. UwB dr hab. Iwona Sierocka,

prof. dr hab. Gertruda Uścińska,

prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska.

 

Wydawca
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

 

ISSN 2081-2310

eISSN 2084-4387

 
Numery Rocznika On-Line:
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. luty 2014 - 11:28; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: piątek, 20. Kwiecień 2018 - 15:22; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła