Dostęp do bazy Taylor & Francis w ramach współpracy uczelni FarU

Zachęcamy do korzystania z wielodziedzinowej bazy czasopism Taylor & Francis, a szczególnie z kolekcji Social Science & Humanities (SSH), która zawiera m.in. czasopisma z dziedziny prawa.  
 
Przykładowe tytuły czasopism:
 
 • Commonwealth Law Bulletin
 • International Journal of Water Resources Development
 • The Law Teacher
 • Criminal Justice Matters
 • Justice Quarterly
 • Police Practice and Research
 • Journal of Social Welfare and Family Law
 • Psychology, Crime & Law
 • Journal of Legal Medicine
 • Policing and Society
 • Journal of Energy & Natural Resources Law
 • Environmental Claims Journal
 • Journal of Offender Rehabilitation
 • Judicial Review
 • South African Journal on Human Rights
 • The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 
 • Ocean Development & International Law
 • Journal of Criminal Justice Education
 • International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. Czerwiec 2022 - 12:53; osoba wprowadzająca: Magdalena Ćwieląg Ostatnia zmiana: czwartek, 2. Czerwiec 2022 - 12:57; osoba wprowadzająca: Magdalena Ćwieląg