Oferty dobrowolnych praktyk, stażu i wolontariatu

 

IV EDYCJA PROGRAMU PRAKTYK LETNICH KANCELARII DLA PIPER „TAKE A CHANCE ON LAW”

IV edycji programu praktyk letnich „Take a chance on law” organizowanych przez kancelarię DLA Piper. Studenci prawa , którzy ukończyli co najmniej 3 rok i posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2.

https://careers.dlapiper.com/job/861/

Najważniejsze informacje:

 

 • Praktyki odbywają się w biurze DLA Piper w Warszawie i trwają miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień).
 • Praktyki mają charakter odpłatny. 
 • Wymagana dostępność w okresie wakacyjnym 4 – 5 dni w tygodniu.
 • W trakcie wakacji kancelaria współpracuje z 45 osobami.
 • Wybrani kandydaci otrzymują możliwość zatrudnienia w ramach programu Ahead przez 12 miesięcy (od listopada 2023 do października 2024).
 • Praktyki można odbyć w jednym z 10 zespołów (Corporate, Employment, Energy, Finance, Projects & Restructuring, Intellectual Property & Technology, Litigation & Arbitration, Real Estate, Regulatory, Tax, White Collar Crimes & Investigations)
 • W trakcie programu Ahead możliwa jest praca zdalna.

 

Rekrutacja trwa do 21 kwietnia 2023 roku.

1. Informacje o firmie

2. Informacje o rekrutacji

3. Informacja o poprzednich edycjach

4. Informacje o praktyce

5. Program praktyk

 


OFERTA - DYPLOMACJA

 

1. Praca, wolontariat, staż, praktyka w dyplomacji.

 


OFERTA PRACY

 

Kancelaria BGST Radcowie Prawni Gajda Tołwiński Sp.p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

 

1. Prawnik – specjalista do spraw windykacji


PRAKTYKA W KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH

 

Kancelaria radców prawnych Burzak&Okoń i Wspólnicy KRP sp.k. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 252, zaprasza studentki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbywania płatnych praktyk w Kancelarii.

W zakres obowiązków wchodzą w szczególności:

- merytoryczne wsparcie pracowników Kancelarii w realizacji zadań;

- wsparcie w przygotowywaniu pism procesowych;

- przegląd orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w kontekście powierzonych zadań;

- monitorowanie zmian przepisów prawnych;

- prowadzenie kalendarza spotkań;

- weryfikacja wokand, terminów.

Kandydatka / kandydat powinien cechować się w szczególności otwartością i chęcią zdobywania wiedzy w zakresu prawa, dobrą organizacją pracy, umiejętnością pracy w zespole a także indywidualnie, dokładnością i sumiennością w wykonywaniu powierzonych czynności.

Kancelaria oferuje godziny odbywania praktyk dopasowane do harmonogramu zajęć na studiach, możliwość zdobycia cennego doświadczenia i poznania charakterystyki pracy pracowników Kancelarii oraz funkcjonowania Kancelarii, indywidualne szkolenie z obsługi systemów informacji prawnych (LEX), a wszystko w przyjaznej i otwartej atmosferze sprzyjającej rozwojowi zawodowemu.

 

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyk, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 573-146-704 lub e-mailem na adres: sekretariat@burzak-okon.pl przesyłając CV wraz z krótką informacją o sobie.


PRAKTYKI I STAŻE W MINISTERSTWIE FINANSÓW

 

Akcelerator Kariery MF to program współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansówa a środowiskiem akademickim. Dzięki niemu osoby uczące się jak i tuż po studiach będą mogły
sprawdzić się i rozwijać swoje umiejętności, angażując się w prowadzone projekty.

 

1. Praktykant d/s obsługi strony internetowej

2. Praktykant d/s administrowania systemami operacyjnymi

3. Praktykant d/s testów

4. Praktykant d/s analizy biznesowej

5. Praktyki d/s tworzenia dokumentacji

6. Praktykant d/s baz danych

7. Stażysta d/s baz danych


PRAKTYKA W KANCELARII KOMORNICZEJ NR XXII
 

 

Komornik Sądowy Marek Nowakowski oferuje praktyki studenckie w Kancelarii Komorniczej.

W trakcie praktyk studenci zapoznają się z :

1) organizacją pracy w kancelarii

2) systemem CURRENDA (wprowadzanie danych i obsługa systemu)

3) obiegiem dokumentów w kancelarii

4) aktami prawnymi niezbędnymi w pracy Komornika

5) obsługą sekretariatu kancelarii

 

Dane kontaktowe:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe
w Gdańsku Marek Nowakowski
Kancelaria Komornicza nr XXII w Gdańsku
80-753 Gdańsk, św. Barbary 12/36
tel. 518050238
e-mail: gdansk.nowakowski@komornik.pl


PRACA - KANCELARIA NOTARIALNA S.C

 

Kancelaria notarialna zatrudni studentów Wydziału Prawa i Administracji na umowę zlecenie.

Kancelaria mieści się w Gdyni przy Placu Kaszubskim 17 lokal 305.

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna s.c

not. Maciej Woźniak

not. Ewa Koperska- Woźniak

Plac Kaszubski nr 17 lok. 305

81-350 Gdynia

tel. 58 620 - 57- 02; 58 621 - 64 - 93

maciej.wozniak@gdin.pl


 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA - PŁATNE PRAKTYKI

 

 

 

Bank Ochrony Środowiska zaprasza studentów do nowego, wakacyjnego projektu płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

 

W BOŚ Banku wierzy w potencjał drzemiący w młodych ludziach! Dlatego specjalnie dla Studentów stworzył nowy projekt płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

Oferują:

 • zdobycie cennego doświadczenia z kapitalnym efektem
 • płatne 3-miesięczne praktyki (od lipca do września w Centrali BOŚ Banku w Warszawie)
 • hybrydowy i elastyczny wymiar pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wsparcie Mentora i współpracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju i realizacji różnorodnych projektów
 • pracę w otwartej atmosferze w zgranym zespole ludzi, którzy tworzą dobry klimat
 • onboarding i pakiety startowe

Poszukują studentów:

 • 4. i 5. roku (IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów uzupełniających magisterskich)
 • otwartych na ambitne zadania
 • chętnych do rozwijania swojego potencjału zawodowego
 • komunikatywnych i z inicjatywą

Praktyki  BOŚ to idealny start  kariery zawodowej. Studenci mogą zdobywać wiedzę w obszarze:

 • Zarządczym
 • Biznesowym
 • Finansów i Operacji
 • Ryzyka
 • Ekologii i Klimatu

 

Aplikuj: https://www.pracuj.pl/praca/praktykantka-praktykant-warszawa,oferta,1001751705?sort=3&s=e6fcbb42

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
www.bosbank.pl

Ulotka z ofertą

   


    

PRAKTYKA - KOMORNIK SĄDOWY

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski oferuje płatne praktyki studenckie w Kancelarii.

 

W zakres obowiązków wchodzą w szczególności:

- prace administracyjno - biurowe, obsługa urządzeń biurowych,

- obsługa korespondencji przychodzącej/wychodzącej,

- obsługa spraw egzekucyjnych: rejestracja wniosków egzekucyjnych, sporządzanie projektów pism i postanowień w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Oferta praktyk jest adresowana do studentów prawa, bądź administracji.

 

Kandydat powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, a także rzetelnością oraz dokładnością w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres e-mail:

kancelaria@komornik.pro

 

Dane kontaktowe:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku ul. Piekarnicza 12

80-126 Gdańsk

tel. 516-317-087

e-mail: gdansk.opalski@komornik.pl

www.komornik-gdansk.com

 


KOMORNIK SĄDOWY GDAŃSK POŁUDNIE

Płatne praktyki lub staże dla studentów 4 i 5 roku Prawa oraz 1 i 2 roku Administracji II stopnia.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk oferuje studentom oraz absolwentom studiów dziennych jak i studiów zaocznych (prawo i administracja) WPiA, możliwość odbycia odpłatnych praktyk lub stażu w kancelarii komorniczej z gwarancją zawarcia pierwszej umowy o pracę/umowy zlecenia.
• praca możliwa w niepełnym wymiarze czasu pracy/zadaniowym systemie czasu pracy;
• zakres obowiązków:
- przygotowywanie projektów pism,
- bieżąca obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej oraz weryfikacja dokumentów,
- rejestracja spraw,
- zakładanie i prowadzenie akt komorniczych,
- obsługa interesantów,
- praca w programie Komornik SQL.

Warunki odbycia płatnych praktyk przez studenta studiów stacjonarnych lub absolwenta WPiA, który nie podjął pracy zawodowej:
Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej z Komornikiem sądowym na okres od 1 do 3 miesięcy. Po odbyciu praktyk zawarta zostanie pierwsza umowa o pracę.
Warunki odbycia płatnego stażu przez studenta studiów niestacjonarnych oraz absolwenta WPiA, który nie podjął pracy zawodowej:

Staż zorganizowany zostanie we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy na okres:
• od 3 do 9 miesięcy – dla osób do 30 roku życia
• od 3 do 6 miesięcy – dla osób powyżej 30 roku życia.
Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Więcej informacji oraz Regulamin organizacji stażu dostępny jest na stronie
https://gdansk.praca.gov.pl/organizacja-stazy-w-gup

Osoby zainteresowane ofertą proszę o przesłanie swojego CV na adres:
andrzej.grabarczyk@komornik.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 517811324.
 


PRAKTYKI - KANCELARIA NOTARIALNA

 

 

 

Kancelaria notarialna zaprasza studentki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbycia praktyk w kancelarii.

Kancelaria mieści się w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 2.

W trakcie praktyk będzie możliwość zapoznania się z:

 1. organizacją pracy w kancelarii
 2. obsługą sekretariatu kancelarii
 3. systemem KANCELARIA NOTARIALNA (wprowadzanie danych i obsługa systemu)
 4. przygotowywaniem projektów aktów notarialnych i czynności poświadczeniowych

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna

Notariusz Martyna Kwiatkowska

Ul. Trzy Lipy 2 lok. 3/3

80-172 Gdańsk

tel. 606 937 760

notariuszkwiatkowska@gmail.com

 


PROJEKT STOWARZYSZENIA ROZWOJU ' INSPIRACJE'

 

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, z siedzibą w Słupsku, ul. Partyzantów 33 (KRS 0000363825) rozpoczyna projekt z prawa administracyjnego „Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk”

Projekt kierowany jest do studentów prawa administracyjnego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stworzą 30 zespołów mieszanych (uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz student).

Zespoły przebadają 2477 gmin w Polsce pod kątem występowania kąpielisk, następnie sprawdzą zapisy regulaminów pod kątem zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Zadaniem zespołów będzie wykrycie nieprawidłowości oraz doprowadzenie do podjęcia stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego.

Ostatnim etapem będzie monitoring regulaminów po zmianach oraz sporządzenie raportu z monitoringu.

W raporcie zostaną wymienione wszystkie osoby biorące udział w projekcie oraz jednostki szkolne i uczelnie, do których uczęszczają.

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport zostanie rozesłany do wszystkich gmin, uczelni i szkół biorących udział w projekcie, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodów wszystkich województw.

 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty projektowe.

Spotkania w projekcie planowane są on-line na platformie ZOOM, zaś praca zespołów jest zdalna.

 

Nabór trwa do 10 listopada. Stowarzyszenie zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości chętnych.

Ogólnopolski monitoring kąpielisk

--

Dane kontaktowe:

Robert Chomicki 

Stowarzyszenie Rozwoju  

„INSPIRACJE” 

Tel. 59 723 51 20, 693 004 101 

robert@inspiruj.org                   inspiracje@inspiruj.org

http://inspiruj.org       https://facebook.com/inspiruj


KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH – WSPÓŁPRACA

 

 

 

Oferta dla studentów administracji oraz doradztwa podatkowego.

 

Kancelaria poszukuje do współpracy (staż, po którym istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę) studenta/studentki.

 

Oczekiwania Kancelarii: punktualności, chęci uczenia się i rozwoju, otwartości na nowe zadania, sumienności i staranności.  Wymogi merytoryczne : znajomość języka angielskiego i umiejętność prawidłowego sporządzania prostych pism/maili (obsługa word).

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie CV na adres: office@hklegal.pl albo  mmikusinska@hklegal.pl

Kancelaria Radców Prawnych
"Hałoń i Kucharski" S.K.A.

ul. Kartuska 314

80-125 Gdańsk

tel/faks: +48 58305 10 72-72


OFERTA PRACY POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poszukuje pracowników. Oferta skierowana do studentów ostatniego roku studiów lub studiów niestacjonarnych.

1. Pracownik obsługi punktu informacyjno-doradczego

2. Pracownik obsługi infolinii


OFERTA PRACY

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz poszukuje osoby na stanowisko Asystent/ka Administracyjny/a

1. Ogłoszenie


 PRAKTYKA  - KANCELARIA GALIŃSKI & KLEINA

 

 

 

 Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych to wspólne przedsięwzięcie prawników funkcjonujących na rynku usług prawniczych od 2007 roku, będące odpowiedzią na potrzeby Klientów oczekujących najwyższej jakości usług, wysokich standardów komunikacji, dostępności i efektywności połączonej z konkurencyjnymi warunkami współpracy.

Posiadają zespół profesjonalistów o bogatym doświadczeniu.

Oferują kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób indywidualnych.

 

Jeżeli jesteś studentem III  i IV roku Wydziału Prawa i Administracji i chcesz poznać praktyczną stronę pracy w Kancelarii to zapraszamy na bezpłatne praktyki studenckie.

 

 P: + 48 58-351-48-44 kontakt P. Monika Bilińska

Email: sekretariat@gklaw.pl 

www.galinski-kleina.pl 

 

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych 

ul. Gnilna 2 (Centrum Biurowe Madison), 80-847 Gdańsk

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Marzec 2016 - 12:31; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: środa, 5. Kwiecień 2023 - 08:46; osoba wprowadzająca: Iwona Grygiel