Oferty dobrowolnych praktyk, stażu i wolontariatu

KANCELARIA PRAWNA MIGRANT & GRIFFIN

Poszukuje osoby do pracy: absolwenta Administracji

Osoba będzie zajmowała się m.in.

 • zarządzaniem klientami,
 • analizą dokumentacji,
 • sporządzaniem prostych pism,
 • możliwość przyuczenia

1. Oferta

Adres: 81-395 Gdynia ul. Władysława IV 42/21


URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA

1. Summer Camp24

2. Praktyka

Adres: 00-950 Warszawa Pl. Powstańców Warszawy 1


ELŻBIETA KAMIŃSKA - Kancelaria Adwokacka

Poszukuje do współpracy studenta/tka piątego roku prawa, bądź osoby rozpoczynającej aplikację adwokacką/radcowską.

1. Oferta

Adres: Gdynia ul. 10 Lutego 18A/9


Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

Poszukuje osoby do pracy: student/ka, absolwent/ka

Stanowisko pomocnicze w Dziale Postępowań Administracyjnych

 • praca nie wymaga doświadczenia i specjalistycznej wiedzy.

Praca ta może być bardzo ciekawym doświadczeniem na starcie zawodowej kariery. Wszyscy pracownicy działu są absolwentami administracji. Dział zajmuje się głównie prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach kar za zajecie pasa drogowego i naruszenie krajobrazu.

Szczegóły oferty na stronie Biura Karier: https://biuro-karier.ug.edu.pl/pl/strefa-studenta/oferty-pracy/5173

 


Meszczczyński i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych:

Podejmie współpracę ze studentem/studentką IV lub V roku prawa

Charakterystyka pracy:

 • sporządzanie pism w różnych postępowaniach ( początkowo prostych, później bardziej skomplikowanych)
 • opracowywanie zagadnień prawnych.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i motywacji,
 • dostęp do nowoczesnych narzędzi ułatwiających pracę,
 • komfortowe biuro z zapleczem socjalnym,
 • bliskość stacji SKM i PKM

Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Abrahama 1A

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie CV na adres: kancelaria@kancelariamiw.eu


SEBASTIAN URBAŃSKI- Kancelaria Radcy Prawnego Gdańsk zatrudni:

osobę odbywającą aplikację radcowską I , II , III rok

Wymagania:

 • status aplikanta,
 • dyspozycyjność czasowa,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • terminowość.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie projektów pism,
 • kontakt z urzędami i sądami,
 • odbieranie korespondencji,
 • prace biurowo-administracyjne i odbieranie korespondencji,
 • analiza bieżących zagadnień prawnych,
 • wspieranie pozostałych członków zespołu kancelarii w realizacji ich zadań,
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji.

Aplikację na wskazane stanowisko prosimy o przesłanie na adres e-mail: adwokatborowik@gmail.com

Adres Kancelarii:  80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 494/4A

 


WOJCIECH BOROWIK- Kancelaria Adwokacka Gdańsk zatrudni:

osobę odbywającą aplikację adwokacką I roku lub II rok

Wymagania:

 • status aplikanta I roku (2024) lub II roku,
 • dyspozycyjność czasowa,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • terminowość.

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie projektów pism,
 • kontakt z urzędami i sądami,
 • odbieranie korespondencji,
 • prace biurowo-administracyjne i odbieranie korespondencji,
 • analiza bieżących zagadnień prawnych,
 • wspieranie pozostałych członków zespołu Radców Prawnych kancelarii w realizacji ich zadań,
 • dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji.

Aplikację na wskazane stanowisko prosimy o przesłanie na adres e-mail: adwokatborowik@gmail.com

Adres Kancelarii: 80-309 Gdańsk,  Al. Grunwaldzka 494/4A


PRAKTYKA W URZĘDZIE MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

Urząd Miasta Pruszcz Gdański pilnie potrzebuje praktykantów do Referatu Podatków i Opłat.

 

Oferta skierowana do studentów kierunku administracja I i II stopnia oraz   podatki i doradztwo podatkowe I i II stopnia.

 

Kontakt: e-maile chyla@pruszcz-gdański.pl

tel 058 775 99 74

lub iwona.grygiel@prawo.ug.edu.pl

tel 058 523 2994


ELŻBIETA KAMIŃSKA- Kancelaria Adwokacka Gdynia poszukuje:

studentki lub studenta czwartego lub piątego roku kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do współpracy (dwa/trzy dni w tygodniu- oferta pracy) w Kancelarii zajmującej się w głównej mierze prawem gospodarczym, prawem cywilnym oraz rodzinnym.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie doświadczenia,
 • pracę w miłej atmosferze i komfortowych, nowoczesnych warunkach miejsca pracy,
 • bieżące wsparcie w toku prowadzonych spraw,
 • możliwość objęcia patronatem w przypadku kontynuowania współpracy.

Miejsce pracy

- Gdynia ul. 10 Lutego 18A/9

Obowiązki:

 • analiza przepisów prawnych, wyszukiwanie odpowiedniego orzecznictwa do konkretnych zagadnień prawnych i doktryn, należna ich weryfikacja,
 • przygotowanie projektów dokumentów tj. pism procesowych, projektów umów, opinii, analiz,
 • negocjowanie warunków umów podmiotów gospodarczych od strony prawne,
 • kontakt telefoniczny i e-mailowy z organami administracji publicznej, sądami, urzędami, kontrahentami,
 • pomoc przy czynnościach biurowych.

Wymagania:

 • status studenta prawa,
 • zainteresowanie prawem gospodarczym, budowlanym, cywilnym, rodzinnym,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, staranność i dbałość o jakość wykonywanych zadań,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.

 

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną w terminie do dnia 20.11.2023 r. na adres

kancelaria.kamińska@wp.pl

 z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Elżbieta Kamińska z siedzibą w Gdyni moich danych osobowych zawartych w przekazanej dokumentacji rekrutacyjnej, dla których przetwarzania nie zachodzi inna podstawa prawna, w celu realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub współpracę - także w związku z zawarciem i wykonywaniem tej umowy"


PAULINA GÓRNIAK- Kancelaria Adwokacka Żukowo poszukuje:

studentki lub studenta kierunku prawo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbycia stażu/ oferta pracy w Kancelarii

Oferujemy:

 • współpracę w życzliwej atmosferze,
 • indywidualne podejście do wprowadzenia w specyfikę pracy kancelarii,
 • współprace bez nadgodzin - cenimy sobie życie prywatne,
 • stała współpraca, możliwość zatrudnienia, pracy na umowę cywilnoprawną,
 • szeroka możliwość rozwoju

   

Miejsce stażu/pracy

- Żukowo k. Gdańska

Obowiązki:

 • wspólna praca nad obsługą podmiotów - klientów kancelarii,
 • codzienna praca biurowa,
 • dobra organizacja pracy oraz systematyczność,
 • wysoka kultura osobista,
 • opracowywanie projektów pism procesowych, umów, strategii rozwoju przedsiębiorstw.

 

Nastawiamy się na nawiązanie stałej współpracy, podczas której zakres obowiązków i wynagrodzenie będzie systematycznie rosło wraz z nabieraniem doświadczenia.

Osoby zainteresowane proszę o składanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres:

kancelaria.adwokatgorniak@gmail.com

lub kontakt pod numerem telefonu 667-406-043


KKP Kurczewska- Kozikowska Prawdzik Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Gdańsku poszukuje:

studentki lub studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbycia praktyk w Kancelarii

W zakres Twoich obowiązków wchodzić będzie m.in.:

 • przygotowywanie projektów pism procesowych oraz opinii i opracowań prawnych,
 • research oraz analiza przepisów i orzecznictwa,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji,
 • pozostałe wsparcie radców prawnych w ramach bieżącej obsługi klientów Kancelarii.

 

Kandydatka/kandydat powinien:

 • być osobą komunikatywną, zorganizowaną i sumienną,
 • zaangażowaną w realizację powierzonych zadań,
 • chętną do nauki i rozwoju.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz nauki praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie kształcenia,
 • możliwość poznania pracy prawnika oraz działania Kancelarii prawnej „od podszewki”,
 • elastyczne formy współpracy uwzględniające harmonogram studiów.

Prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: sekretariat@kkpkrp.pl

Prosimy o wpisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 


Actia Forum Sp. z o.o. świadcząca usługi doradcze poszukuje osoby na stanowisko:

Stażysta/Analityk ds. polityki i regulacji UE

1. Szczegółowe informacje


Akademia Rzecznika Finansowego

Akademia Rzecznika Finansowego to inicjatywa, dzięki której studenci prawa będą mogli zdobyć zaawansowaną wiedzę na temat mechanizmów ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, a także wiele umiejętności praktycznych.
Będzie to nowatorski system praktyk studenckich, łączący elementy szkoleń w formacie stacjonarnym i online w formule zbliżonej do blended learning oraz pracy nad konkretnymi sprawami pod okiem specjalistów z Biura Rzecznika Finansowego.

Ukończenie Akademii będzie umożliwiało uzyskanie zaliczenia praktyk zawodowych w toku studiów prawniczych, ale przede wszystkim stanowić będzie unikalną okazję do nabycia przez przyszłych prawników umiejętności zawodowych potrzebnych na rynku usług finansowych.
Pozwoli ponadto na zwrócenie uwagi na istnienie ciekawej ścieżki kariery prawniczej w Biurze Rzecznika Finansowego, w której wsparcie dla słabszych stron umów wiąże się nie tylko z osobistą satysfakcją, ale realnymi możliwościami rozwoju zawodowego. Wartością dodaną będzie integracja osób z różnych ośrodków akademickich.

Ramowa struktura programu ARF

• co do zasady: miesiąc (16 dni roboczych + dni pracy własnej; łącznie 4 tygodnie); trzy sesje w roku - lipiec, sierpień, wrzesień lub sesje równoległe (początek lipca, połowa lipca, początek sierpnia) – w zależności od preferencji zgłaszanych przez uczelnie partnerskie;

• tydzień szkoleniowy; zajęcia w przestrzeni Akademii, w biurze zlokalizowanym w Warsaw Trade Tower; 5-6 godzin dziennie przez 4 dni;

Szkolenia będą prowadzone przez: pracowników Biura Rzecznika Finansowego, nauczycieli akademickich (wybranych spośród wskazanych przez Doradczy Komitet Naukowy i uczelnie współpracujące), ekspertów zewnętrznych, w szczególności przedstawicieli NGOs oraz różnych zawodów prawniczych.

• 3 tygodnie we współpracy z poszczególnymi wydziałami Biura Rzecznika Finansowego, obejmujące w szczególności: analizowanie spraw, przygotowywanie dokumentacji, dokonywanie wykładni prawa, przygotowywanie pism procesowych etc.

•  podczas każdego z 3 dni stażu w poszczególnych wydziałach studenci będą podzieleni na kilkuosobowe grupy, przy czym skład grup będzie ulegał zmianie wraz ze zmianą opiekunów; w każdy czwartek odbywać się będzie szkolenie podsumowujące oraz omówienie wyników prac indywidualnych oraz grupowych zleconych przez opiekunów;

• przewidywana jest zarówno praca w grupach, jak i praca indywidualna do wykonania w czasie bez opiekuna, gdy studenci będą mogli korzystać z przestrzeni Akademii (co do zasady – w piątki; zostaną udostępnione materiały umożliwiające zapoznanie się ze specyfiką pracy w wydziale, do którego w kolejnym tygodniu kierowani będą studenci).

 

Zapisy i kontakt: Iwona Grygiel


IV EDYCJA PROGRAMU PRAKTYK LETNICH KANCELARII DLA PIPER „TAKE A CHANCE ON LAW”

IV edycji programu praktyk letnich „Take a chance on law” organizowanych przez kancelarię DLA Piper. Studenci prawa , którzy ukończyli co najmniej 3 rok i posługują się językiem angielskim na poziomie min. B2.

https://careers.dlapiper.com/job/861/

Najważniejsze informacje:

 

 • Praktyki odbywają się w biurze DLA Piper w Warszawie i trwają miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień).
 • Praktyki mają charakter odpłatny. 
 • Wymagana dostępność w okresie wakacyjnym 4 – 5 dni w tygodniu.
 • W trakcie wakacji kancelaria współpracuje z 45 osobami.
 • Wybrani kandydaci otrzymują możliwość zatrudnienia w ramach programu Ahead przez 12 miesięcy (od listopada 2023 do października 2024).
 • Praktyki można odbyć w jednym z 10 zespołów (Corporate, Employment, Energy, Finance, Projects & Restructuring, Intellectual Property & Technology, Litigation & Arbitration, Real Estate, Regulatory, Tax, White Collar Crimes & Investigations)
 • W trakcie programu Ahead możliwa jest praca zdalna.

 

Rekrutacja trwa do 21 kwietnia 2023 roku.

1. Informacje o firmie

2. Informacje o rekrutacji

3. Informacja o poprzednich edycjach

4. Informacje o praktyce

5. Program praktyk

 

 


OFERTA - DYPLOMACJA

1. Praca, wolontariat, staż, praktyka w dyplomacji.

 


OFERTA PRACY

Kancelaria BGST Radcowie Prawni Gajda Tołwiński Sp.p. z siedzibą w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko:

 

1. Prawnik – specjalista do spraw windykacji


PRAKTYKA W KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH

Kancelaria radców prawnych Burzak&Okoń i Wspólnicy KRP sp.k. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 252, zaprasza studentki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbywania płatnych praktyk w Kancelarii.

W zakres obowiązków wchodzą w szczególności:

- merytoryczne wsparcie pracowników Kancelarii w realizacji zadań;

- wsparcie w przygotowywaniu pism procesowych;

- przegląd orzecznictwa sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w kontekście powierzonych zadań;

- monitorowanie zmian przepisów prawnych;

- prowadzenie kalendarza spotkań;

- weryfikacja wokand, terminów.

Kandydatka / kandydat powinien cechować się w szczególności otwartością i chęcią zdobywania wiedzy w zakresu prawa, dobrą organizacją pracy, umiejętnością pracy w zespole a także indywidualnie, dokładnością i sumiennością w wykonywaniu powierzonych czynności.

Kancelaria oferuje godziny odbywania praktyk dopasowane do harmonogramu zajęć na studiach, możliwość zdobycia cennego doświadczenia i poznania charakterystyki pracy pracowników Kancelarii oraz funkcjonowania Kancelarii, indywidualne szkolenie z obsługi systemów informacji prawnych (LEX), a wszystko w przyjaznej i otwartej atmosferze sprzyjającej rozwojowi zawodowemu.

 

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyk, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 573-146-704 lub e-mailem na adres: sekretariat@burzak-okon.pl przesyłając CV wraz z krótką informacją o sobie.


PRAKTYKI I STAŻE W MINISTERSTWIE FINANSÓW

Akcelerator Kariery MF to program współpracy pomiędzy Ministerstwem Finansówa a środowiskiem akademickim. Dzięki niemu osoby uczące się jak i tuż po studiach będą mogły
sprawdzić się i rozwijać swoje umiejętności, angażując się w prowadzone projekty.

 

1. Praktykant d/s obsługi strony internetowej

2. Praktykant d/s administrowania systemami operacyjnymi

3. Praktykant d/s testów

4. Praktykant d/s analizy biznesowej

5. Praktyki d/s tworzenia dokumentacji

6. Praktykant d/s baz danych

7. Stażysta d/s baz danych


PRAKTYKA W KANCELARII KOMORNICZEJ NR XXII

Komornik Sądowy Marek Nowakowski oferuje praktyki studenckie w Kancelarii Komorniczej.

W trakcie praktyk studenci zapoznają się z :

1) organizacją pracy w kancelarii

2) systemem CURRENDA (wprowadzanie danych i obsługa systemu)

3) obiegiem dokumentów w kancelarii

4) aktami prawnymi niezbędnymi w pracy Komornika

5) obsługą sekretariatu kancelarii

 

Dane kontaktowe:

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe
w Gdańsku Marek Nowakowski
Kancelaria Komornicza nr XXII w Gdańsku
80-753 Gdańsk, św. Barbary 12/36
tel. 518050238
e-mail: gdansk.nowakowski@komornik.pl

 


PRACA - KANCELARIA NOTARIALNA S.C

Kancelaria notarialna zatrudni studentów Wydziału Prawa i Administracji na umowę zlecenie.

Kancelaria mieści się w Gdyni przy Placu Kaszubskim 17 lokal 305.

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna s.c

not. Maciej Woźniak

not. Ewa Koperska- Woźniak

Plac Kaszubski nr 17 lok. 305

81-350 Gdynia

tel. 58 620 - 57- 02; 58 621 - 64 - 93

maciej.wozniak@gdin.pl


 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA - PŁATNE PRAKTYKI

Bank Ochrony Środowiska zaprasza studentów do nowego, wakacyjnego projektu płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

 

W BOŚ Banku wierzy w potencjał drzemiący w młodych ludziach! Dlatego specjalnie dla Studentów stworzył nowy projekt płatnych praktyk „Buduj z nami lepszy klimat”.

Oferują:

 • zdobycie cennego doświadczenia z kapitalnym efektem
 • płatne 3-miesięczne praktyki (od lipca do września w Centrali BOŚ Banku w Warszawie)
 • hybrydowy i elastyczny wymiar pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • wsparcie Mentora i współpracę z ekspertami, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej
 • możliwość rozwoju i realizacji różnorodnych projektów
 • pracę w otwartej atmosferze w zgranym zespole ludzi, którzy tworzą dobry klimat
 • onboarding i pakiety startowe

Poszukują studentów:

 • 4. i 5. roku (IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II roku studiów uzupełniających magisterskich)
 • otwartych na ambitne zadania
 • chętnych do rozwijania swojego potencjału zawodowego
 • komunikatywnych i z inicjatywą

Praktyki  BOŚ to idealny start  kariery zawodowej. Studenci mogą zdobywać wiedzę w obszarze:

 • Zarządczym
 • Biznesowym
 • Finansów i Operacji
 • Ryzyka
 • Ekologii i Klimatu

 

Aplikuj: https://www.pracuj.pl/praca/praktykantka-praktykant-warszawa,oferta,1001751705?sort=3&s=e6fcbb42

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
www.bosbank.pl

Ulotka z ofertą

   


 PRAKTYKA - KOMORNIK SĄDOWY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski oferuje płatne praktyki studenckie w Kancelarii.
 

W zakres obowiązków wchodzą w szczególności:

- prace administracyjno - biurowe, obsługa urządzeń biurowych,

- obsługa korespondencji przychodzącej/wychodzącej,

- obsługa spraw egzekucyjnych: rejestracja wniosków egzekucyjnych, sporządzanie projektów pism i postanowień w toku postępowania egzekucyjnego.

 

Oferta praktyk jest adresowana do studentów prawa, bądź administracji.

 

Kandydat powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, a także rzetelnością oraz dokładnością w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV pod adres e-mail:

kancelaria@komornik.pro

 

Dane kontaktowe:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Michał Opalski Kancelaria Komornicza nr XIX w Gdańsku ul. Piekarnicza 12

80-126 Gdańsk

tel. 516-317-087

e-mail: gdansk.opalski@komornik.pl

www.komornik-gdansk.com

 


KOMORNIK SĄDOWY GDAŃSK-POŁUDNIE

Płatne praktyki lub staże dla studentów 4 i 5 roku Prawa oraz 1 i 2 roku Administracji II stopnia.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk - Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk oferuje studentom oraz absolwentom studiów dziennych jak i studiów zaocznych (prawo i administracja) WPiA, możliwość odbycia odpłatnych praktyk lub stażu w kancelarii komorniczej z gwarancją zawarcia pierwszej umowy o pracę/umowy zlecenia.
• praca możliwa w niepełnym wymiarze czasu pracy/zadaniowym systemie czasu pracy;
• zakres obowiązków:
- przygotowywanie projektów pism,
- bieżąca obsługa poczty przychodzącej i wychodzącej oraz weryfikacja dokumentów,
- rejestracja spraw,
- zakładanie i prowadzenie akt komorniczych,
- obsługa interesantów,
- praca w programie Komornik SQL.

Warunki odbycia płatnych praktyk przez studenta studiów stacjonarnych lub absolwenta WPiA, który nie podjął pracy zawodowej:
Praktyki odbywać się będą na podstawie umowy zawartej z Komornikiem sądowym na okres od 1 do 3 miesięcy. Po odbyciu praktyk zawarta zostanie pierwsza umowa o pracę.
Warunki odbycia płatnego stażu przez studenta studiów niestacjonarnych oraz absolwenta WPiA, który nie podjął pracy zawodowej:

Staż zorganizowany zostanie we współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy na okres:
• od 3 do 9 miesięcy – dla osób do 30 roku życia
• od 3 do 6 miesięcy – dla osób powyżej 30 roku życia.
Warunkiem koniecznym udziału w stażu jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Więcej informacji oraz Regulamin organizacji stażu dostępny jest na stronie
https://gdansk.praca.gov.pl/organizacja-stazy-w-gup

Osoby zainteresowane ofertą proszę o przesłanie swojego CV na adres:
andrzej.grabarczyk@komornik.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 517811324.

 


PRAKTYKI - KANCELARIA NOTARIALNA

Kancelaria notarialna zaprasza studentki oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego do odbycia praktyk w kancelarii.

Kancelaria mieści się w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 2.

W trakcie praktyk będzie możliwość zapoznania się z:

 1. organizacją pracy w kancelarii
 2. obsługą sekretariatu kancelarii
 3. systemem KANCELARIA NOTARIALNA (wprowadzanie danych i obsługa systemu)
 4. przygotowywaniem projektów aktów notarialnych i czynności poświadczeniowych

 

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna

Notariusz Martyna Kwiatkowska

Ul. Trzy Lipy 2 lok. 3/3

80-172 Gdańsk

tel. 606 937 760

notariuszkwiatkowska@gmail.com

 


PROJEKT STOWARZYSZENIA ROZWOJU ' INSPIRACJE'

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, z siedzibą w Słupsku, ul. Partyzantów 33 (KRS 0000363825) rozpoczyna projekt z prawa administracyjnego „Ogólnopolski monitoring regulaminów kąpielisk”

Projekt kierowany jest do studentów prawa administracyjnego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy stworzą 30 zespołów mieszanych (uczeń szkoły ponadpodstawowej oraz student).

Zespoły przebadają 2477 gmin w Polsce pod kątem występowania kąpielisk, następnie sprawdzą zapisy regulaminów pod kątem zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego.

Zadaniem zespołów będzie wykrycie nieprawidłowości oraz doprowadzenie do podjęcia stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego.

Ostatnim etapem będzie monitoring regulaminów po zmianach oraz sporządzenie raportu z monitoringu.

W raporcie zostaną wymienione wszystkie osoby biorące udział w projekcie oraz jednostki szkolne i uczelnie, do których uczęszczają.

Na zakończenie projektu odbędzie się konferencja z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Raport zostanie rozesłany do wszystkich gmin, uczelni i szkół biorących udział w projekcie, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewodów wszystkich województw.

 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty projektowe.

Spotkania w projekcie planowane są on-line na platformie ZOOM, zaś praca zespołów jest zdalna.

 

Nabór trwa do 10 listopada. Stowarzyszenie zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru w przypadku dużej ilości chętnych.

Ogólnopolski monitoring kąpielisk

--

Dane kontaktowe:

Robert Chomicki 

Stowarzyszenie Rozwoju  

„INSPIRACJE” 

Tel. 59 723 51 20, 693 004 101 

robert@inspiruj.org                   inspiracje@inspiruj.org

http://inspiruj.org       https://facebook.com/inspiruj

 


KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH – WSPÓŁPRACA

Oferta dla studentów administracji oraz doradztwa podatkowego.

Kancelaria poszukuje do współpracy (staż, po którym istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę) studenta/studentki.

 

Oczekiwania Kancelarii: punktualności, chęci uczenia się i rozwoju, otwartości na nowe zadania, sumienności i staranności.  Wymogi merytoryczne : znajomość języka angielskiego i umiejętność prawidłowego sporządzania prostych pism/maili (obsługa word).

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie CV na adres: office@hklegal.pl albo  mmikusinska@hklegal.pl

Kancelaria Radców Prawnych
"Hałoń i Kucharski" S.K.A.

ul. Kartuska 314

80-125 Gdańsk

tel/faks: +48 58305 10 72-72

 


OFERTA PRACY POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku poszukuje pracowników. Oferta skierowana do studentów ostatniego roku studiów lub studiów niestacjonarnych.

1. Pracownik obsługi punktu informacyjno-doradczego

2. Pracownik obsługi infolinii

 


OFERTA PRACY

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz poszukuje osoby na stanowisko Asystent/ka Administracyjny/a

1. Ogłoszenie

 


 PRAKTYKA  - KANCELARIA GALIŃSKI & KLEINA

 Galiński & Kleina Kancelaria Radców Prawnych to wspólne przedsięwzięcie prawników funkcjonujących na rynku usług prawniczych od 2007 roku, będące odpowiedzią na potrzeby Klientów oczekujących najwyższej jakości usług, wysokich standardów komunikacji, dostępności i efektywności połączonej z konkurencyjnymi warunkami współpracy.

Posiadają zespół profesjonalistów o bogatym doświadczeniu.

Oferują kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i osób indywidualnych.

 

Jeżeli jesteś studentem III  i IV roku Wydziału Prawa i Administracji i chcesz poznać praktyczną stronę pracy w Kancelarii to zapraszamy na bezpłatne praktyki studenckie.

 

 P: + 48 58-351-48-44 kontakt P. Monika Bilińska

Email: sekretariat@gklaw.pl 

www.galinski-kleina.pl 

 

Galiński & Kleina Kancelarie Radców Prawnych 

ul. Gnilna 2 (Centrum Biurowe Madison), 80-847 Gdańsk

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Marzec 2016 - 12:31; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: środa, 22. Maj 2024 - 13:27; osoba wprowadzająca: Iwona Grygiel