ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

ADMINISTRACJA I stopnnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego) od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Historia administracji

(6 ECTS)

dr Jacek Wałdoch 19/12/2020 16:00     egzamin "zerowy"
3/02/2021 18:00     egzamin podstawowy

1/03/2021

3/03/2021

18:00

18:00

MS Teams   egzamin poprawkowy

Podstawy prawoznawstwa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler 1/02/2021 18:00

2021.02.01. poniedziałek 

18:00 A-K 

19:00 L-P 

20:00 R-Z

  egzamin podstawowy
26/02/2021 18:00     egzamin poprawkowy

Nauka o administracji

(5 ECTS)

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 6/02/2021 18:30     egzamin podstawowy
23/02/2021 18:30     egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Makro- i mikroekonomia

(6 ECTS)

dr Przemysław Panfil 6/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
27/02/2021 11:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej

(6 ECTS)

dr Olga Śniadach 1/02/2021 18:00     egzamin podstawowy
2/03/2021 18:00 MS Teams   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Postępowanie administracyjne

(7 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski

13/02/2021 10:00 test   egzamin podstawowy
6/03/2021 10:00     egzamin poprawkowy

Ustrój samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski 6/02/2021 19:30     egzamin podstawowy
23/02/2021 19:30     egzamin poprawkowy

Publiczne prawo gospodarcze

(7 ECTS)

prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 4/02/2021 18:00 Portal Edukacyjny (Quiz)   egzamin podstawowy
27/02/2021 18:00     egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 12:43; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Marzec 2021 - 09:41; osoba wprowadzająca: Anna Okoń