ADMINISTRACJA II stopnia (megisterskie) - STACJONARNA

ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021
 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

 

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej (6 ECTS) dr Jacek Wałdoch

27/01/2021 "0"

01/02/2021

11:15

12:00

test on-line

test on-line

  egzamin podstawowy

01.03.2021

03/03/2021

18:00

18:00

 

MS Teams

  egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski;

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

8/02/2021 11:00     egzamin podstawowy
22/02/2021  12:00     egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Fundusze strukturalne i systemy finansowania projektów UE (6 ECTS) dr Tomasz Sowiński 02/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
02/03/2021 10:00     egzamin poprawkowy
Postępowanie sądowo-administracyjne (6 ECTS)  dr Krzysztof Kaszubowski 8/02/2021 10:00 test   egzamin podstawowy
5/03/2021 10:00     egzamin poprawkowy
Prawo karne skarbowe (3 ECTS) dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System ochrony prawnej w UE (3 ECTS) dr Marcin Michalak 3/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
24/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:04; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Marzec 2021 - 09:37; osoba wprowadzająca: Anna Okoń