CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021
 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

I rok (I year) semestr zimowy (winter semester) 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(basic session from February 01, 2021 to February 14, 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

(correction session from February 22, 2021 to March 7, 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
ABC IT (1 ECTS) dr Jacek Maślankowski         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminal Biology (Biologia kryminalna) (6 ECTS) dr Wojciech Glac         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Criminology and Criminal Justice System (Podstawy kryminologii i systemu wymiaru sprawiedliwości) (5 ECTS) dr Tomasz Snarski 8/02/2021 9:00     basic exam (egzamin podstawowy)
22/02/2021 9:00     correction exame (egzamin poprawkowy)
Comparative Law (Prawo porównawcze) (4 ECTS) dr Marcin Michalak 4/02/2021 9:15     basic exam (egzamin podstawowy)
25/02/2021 9:15     correction exame (gzamin poprawkowy)
Introduction to Jurisprudence (Wstęp do wiedzy o państwie i prawie) (4 ECTS)

 

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

1/02/2021 13:00     basic exam (egzamin podstawowy)
24/02/2021 11:00     correction exame (gzamin poprawkowy)

 

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

II rok (II year) semestr zimowy (winter semester) 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(basic session from February 01, 2021 to February 14, 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

(correction session from February 22, 2021 to March 7, 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Forensic Medicine (Podstawy medycyny sądowej) (5 ECTS) dr n. med. Marta Krzyżanowska; lek. Wojciech Dalewski 17/12/2020 15:10-15:55     basic exam (egzamin podstawowy)
4/02/2021 12:00-12:45     correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminology III - Social Theories of Crime (Kryminologia III - socjologia kryminologiczna) (5 ECTS) dr hab. Robert Opora, prof. UG         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
 (Intercultural Communication) Komunikacja Międzykulturowa (2 ECTS)  dr Paulina Pawlicka; dr Natasza Kosakowska-Berezecka; dr Magdalena Żadkowska         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Maritime Criminal Law ( Morskie prawo karne) (4 ECTS) dr Justyna Nawrot/ dr Magdalena Adamowicz 1/02/2021 9:30     basic exam (egzamin podstawowy)
27/02/2021 9:00     correction exame (gzamin poprawkowy)
System of Penal Measures (System środków reakcji karnej) (5 ECTS)

dr Tomasz Snarski

8/02/2021 12:00     basic exam (egzamin podstawowy)
22/02/2021 12:00     correction exame (gzamin poprawkowy)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:06; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: sobota, 20. luty 2021 - 11:30; osoba wprowadzająca: Anna Okoń