KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego) od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Kryminologia I (Biologia kryminalna)

(5 ECTS)

dr Wojciech Glac 6/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
27/02/2021 9:00     egzamin poprawkowy

Metodologia badań w naukach społecznych

(5 ECTS)

dr Paweł Jurek 13/02/2021 12:00     egzamin podstawowy
28/02/2021 12:00     egzamin poprawkowy

Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

(5 ECTS)

dr Jarosław Niesiołowski 4/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
25/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy

Historia prawa i procesu karnego

(3 ECTS)

dr Piotr Kitowski 08/02/2021 17:00 MS Teams-test   egzamin podstawowy
01/03/2021 17:00 MS Teams-test   egzamin poprawkowy

Przestępstwo w literaturze, sztuce i filmie

(3 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler;

prof. dr hab. Beata Możejko;

prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki

2/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
23/02/2020 17:00     egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych)

(5 ECTS)

dr Joanna Główczewska (część psychologiczna);

dr Stanisław Cora (część prawna)

07/02/2021

(J.Główczewska)

18:00     egzamin podstawowy

22/02/2021

(J.Główczewska)

18:30     egzamin poprawkowy

Podstawy medycyny sądowej

(3 ECTS)

dr n. med. Marta Krzyżanowska;

lek. Wojciech Dalewski

5/12/2020

15:10

 

  egzamin "zerowy"
23/01/2021 17:00     egzamin podstawowy
27/02/2021 12:00     egzamin poprawkowy

System środków reakcji karnej

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski

11/02/2021

14/02/2021

16:00

12:00

na prośbę studentów   egzamin podstawowy
25/02/2021 16:00 MS Teams (ustnie)   egzamin poprawkowy

Psychologia społeczna

(5 ECTS)

dr Blanka Kondratowicz

1/02/2021

06/02/2021

8:30

11:30

    egzamin podstawowy
6/03/2021 8:30     egzamin poprawkowy

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe

(3 ECTS)

dr Anna Podolska 2/02/2021 17:30     zaliczenie na ocenę
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna)

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Podstawy psychiatrii sądowej

(3 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Europejskie prawo karne

(3 ECTS)

prof.UG, dr hab. Sławomir Steinborn

21/01/2021 18:00     egzamin podstawowy
21/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy

Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze)

(3 ECTS)

dr Beata Czarnecka-Dzialuk 23/01/2021 17:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Psychologia sądowa

(3 ECTS)

dr Anna Jarmołowska 7/02/2021 11:30     egzamin podstawowy
   

 

 

  egzamin poprawkowy

Pokrzywdzony w prawie karnym

(3 ECTS)

dr Marta Flis-Świeczkowska 12/12/2020 8:30     zalicznenie na ocenę

Polityka karna i kryminalna

(3 ECTS)

prof. UW, dr hab. Jarosław Utrat-Milecki         zalicznenie na ocenę

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. luty 2021 - 13:04; osoba wprowadzająca: Anna Okoń