KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021
 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia I (Biologia kryminalna) (5 ECTS) dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Metodologia badań w naukach społecznych (5 ECTS) dr Paweł Jurek 4/02/2021 12:00     egzamin podstawowy
25/02/2021 12:00     egzamin poprawkowy
Wstęp do wiedzy o państwie i prawie (5 ECTS) dr Jarosław Niesiołowski 1/02/2021 14:00     egzamin podstawowy
22/02/2021 14:00     egzamin poprawkowy
Historia prawa i procesu karnego (3 ECTS) dr Piotr Kitowski

08/02/2021

17:00

    MS Teams- test

 

egzamin podstawowy

01/03/2021 17:00     MS Teams- test   egzamin poprawkowy
Przestępstwo w literaturze, sztuce i filmie (3 ECTS) prof. dr hab. Kamil Zeidler; prof. dr hab. Beata Możejko; prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki 2/02/2021

16:00

    egzamin podstawowy
23/02/2020

16:00

    egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia II (Psychologia kryminologiczna i psychologia osobowości i różnic indywidualnych) (5 ECTS)

dr Joanna Główczewska (część psychologiczna);

dr Stanisław Cora (część prawna)

03.02.2021

(J.Główczewska)

12:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy medycyny sądowej (3 ECTS) dr n. med. Marta Krzyżanowska; lek. Wojciech Dalewski

19/01/2021

17:15     egzamin podstawowy
23/02/2021 12:00-12:45     egzamin poprawkowy
System środków reakcji karnej (4 ECST) prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 10/02/2021 11:00     egzamin podstawowy
25/02/2021 16:00 MS Teams   egzamin poprawkowy
Psychologia społeczna (5 ECTS) prof. UG, dr hab. Joanna Różycka-Tran 1/02/2021 11:15-12:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe (3 ECTS) dr Anna Podolska

2/02/2021

4/02/2021

18:00

08:30

    zalicznenie na ocenę
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podstawy psychiatrii sądowej (2 ECTS) dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz 29/01/2021       egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Europejskie prawo karne (3 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

12/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
21/02/2021 10:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy
Wiktymologia I (Nauka ogólna o ofierze) (3 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk 3/12/2020 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia sądowa (3 ECTS) dr Anna Jarmołowska 6/02/2021 17:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Pokrzywdzony w prawie karnym (2 ECTS) dr Marta Flis-Świeczkowska 21/12/2020 11:00     zaliczenie "zerowe"
12/01/2021 10:00     zalicznenie na ocenę
Polityka karna i kryminalna (3 ECTS) dr hab. Jarosław Utrat-Milecki,prof. UW         zaliczenie na ocenę
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:08; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. luty 2021 - 12:52; osoba wprowadzająca: Anna Okoń