PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego) od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Instytucje prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

(4 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski 30/01/2021 12:00     egzamin podstawowy
20/02/2021 12:00     egzamin poprawkowy

Podstawy finansów publicznych

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

07/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Podstawy teorii podatku

(2 ECTS)

dr Anna Drywa

(zastępstwo dr Ł. Karczyński)

06/02/2021 9:30 Quizizz   egzamin podstawowy
27/02/2021 9:30 Quizizz   egzamin poprawkowy

Rachunkowość finansowa

(5 ECTS)

dr Beata Zackiewicz-Brunke 13/02/2021 15:00 Portal Edukacyjny i MS Teams   egzamin podstawowy
6/03/2021 11:30 Portal Edukacyjny i MS Teams   egzamin poprawkowy

System administracji podatkowej i skarbowej

(2 ECTS)

dr Lech Jędrzejewski

        egzamin podstawowy
   

 

  egzamin poprawkowy

Wykładnia prawa podatkowego

(5 ECTS)

dr Łukasz Karczyński

13/02/2021

12/02/2021

9:30

18:00

20:00

Quizizz   egzamin podstawowy
06/03/2021 9:30 Quizizz   egzamin poprawkowy

Źródła prawa i legislacja podatkowa

(2 ECTS)

dr Łukasz Karczyński 14/02/2021 9:30 Quizizz   egzamin podstawowy
07/03/2021 9:30 Quizizz   egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Opodatkowanie dochodu w prawie polskim

(5 ECTS)

prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevičius;

dr Lech Jędrzejewski

1/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
22/02/2021 9:00     egzamin poprawkowy

Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy

(5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski 13/02/2021 10:00     egzamin podstawowy

6/03/2021

10:00     egzamin poprawkowy

Podatki i opłaty samorządowe

(5 ECTS

dr Przemysław Panfil;

dr Paweł Galiński

6/02/2021

11:00

 

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Zarządzanie ryzykiem

(2 ECTS)

dr Karol Śledzik         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prowadzenie ksiąg podatkowych

(2 ECTS)

dr Maciej Hyży;

mgr Ewa Chrostowska

        egzamin podstawowy

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:38; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. luty 2021 - 07:30; osoba wprowadzająca: Anna Okoń