PRAWO jednolite (magisterskie) - STACJONARNE

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021
 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawoznawstwo 

(12 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG;

dr Jarosław Niesiołowski; dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

1/02/2021 11:00     egzamin podstawowy
25/02/2021 11:00     egzamin poprawkowy

Historia prawa

(10 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski 12/02/2021 17:00     egzamin podstawowy

04/03/2021

17:00     egzamin poprawkowy

Informatyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

mgr Patryk Ciurak

5/02/2021 18:00     egzamin podstawowy

22/02/2021

18:00     egzamin poprawkowy

Prawo rzymskie

(4 ECTS)

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG 8/02/2021 10:00 MSTeams   egzamin podstawowy
1/03/2021 10:00 MSTeams   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Prawo cywilne I 

(10 ECTS)

dr Izabela Adrych-Brzezińska 1/02/2021 12:00

 

 

  egzamin :podstawowy
22/02/2021 9:00 MS Teams   egzamin poprawkowy

Prawo karne

(12 ECTS)

dr Tomasz Snarski; dr Paweł Petasz;  prof. UG, dr hab. Jacek Potulski; dr Bartosz Kędzierski 9/02/2021 11:00     egzamin podstawowy
4/03/2021 16:00 MS Teams   egzamin poprawkowy

Prawo Unii Europejskiej

(8 ECTS)

dr hab. Monika Adamczak-Retecka, prof. UG

12/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(8 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

PS301 – 1 lutego (poniedziałek) 

PS302 – 2 lutego (wtorek) 

PS303 – 3 lutego (środa) 

PS304 – 4 lutego (czwartek)

PS305 – 5 lutego (piątek) 

PS306 – 6 lutego (sobota) 

PS307 – 8 lutego (poniedziałek) 

od godz. 9:00 MsTeams 10min/osobę egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo cywilne III

(8 ECTS)

dr Beata Kowalczyk 12/02/2021 10:00  

test on-line

egzamin podstawowy
24/02/2021 10:00   test on-line egzamin poprawkowy

Prawo handlowe

(14 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska;

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

10/02/2021 10:00 test online na PE UG   egzamin podstawowy
2-3/03/2021 10:00 egzamin ustny MS Teams   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (stacjonarne)

IV rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Etyka prawnicza

(4 ECTS)

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG;

dr Maciej Wojciechowski;

dr Łukasz Kodłubański

11/01/2021 "0"

08/02/2021

11:00

10:00

 

 

egzamin podstawowy
01/03/2021 11:00     egzamin poprawkowy

Prawo morskie

(6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć 1/02/2021 17:00 MS Teams   egzamin podstawowy
2/03/2021 17:00 MS Teams   egzamin poprawkowy

Prawo pracy

(8 ECTS)

prof. dr hab. Jakub Stelina;

prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki

11/02/2021

12/02/2020

10:00  

 

egzamin podstawowy

4/03/2021

godź. ustalona indywidualnie

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo prywatne międzynarodowe 

(6 ECTS)

dr Arkadiusz Wowerka 5/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO jednolite stacjonarne PRAWO V rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów konsumenckich

(4 ECTS)

prof. dr hab. Ewa Bagińska;

prof. UG, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc;

dr Arkadiusz Wowerka

26/01/2021 12:00-12:30

egzamin pisemny (Moodle)

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska 12/01/2021 10:00     egzamin "zerowy"
5/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
23/02/2021 16:30-18:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo ubezpieczeń gospodarczych

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

19/01/2021

10:30

egzamin ustny zdalnie

  egzamin podstawowy
26/02/2021 17:00 test on-line   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 01/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
01/03/2021 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ubezpieczeniowe

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak

19/01/2021

9:00

egzamin pisemny - test

  egzamin podstawowy
dr Tomasz Sowiński 02/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
prof. UG, dr hab. Dorota Maśniak 26/02/2021 17:00 test on-line   egzamin poprawkowy
dr Tomasz Sowiński 24/02/2021 9:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Marta Zbucka-Gargas 25/01/2021 11:15     egzamin "zerowy"
1/02/2021 9:00     egzamin podstawowy

22/02/2021

17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo karne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn;

dr hab. Karolina Wierczyńska

6/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
22/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Postępowania karne szczególne

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński 15/01/2021 12:15     egzamin "zeorwy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne wykonawcze

(4 ECTS)

dr Piotr Rogoziński;

dr Krzysztof Stasiak

19/01/2021 18:00     egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Organizacja i funkcjonowania samorządu terytorialnego

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 21/12/2020 13:15     termin zerowy
8/02/2021 18:15     egzamin podstawowy
24/02/2021 11:15 MS Teams   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej

(4 ECTS)

prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean 01/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
01/03/2021 17:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo urzędnicze

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 22/12/2020 12:15   termin zerowy egzamin podstawowy
23/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy
             

Specjalizacja dodatkowa - BANKI I REGULACJE BANKOWE (PUBLICZNE I PRYWATNE PRAWO BANKOWE)

Prawo bankowe

(4 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowanie cywilne w ustawach szczególnych

(4 ECTS)

dr Dominika Mróz-Szarmach 2/02/2021 10:00 PE   egzamin podstawowy
25/02/2021 16:00 PE   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO KRYMINALNE

Prawo kryminalne państw obcych

(4 ECTS)

dr Tomasz Snarski 01/02/2021 09:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO W BIZNESIE
Ekonomiczna analiza prawa i negocjacje prawnicze

(4 ECTS)

dr Łukasz Kodłubański         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - UŻYCIE SIŁY I KONFLIKTY ZBROJNE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Międzynarodowe prawo humanitarne

(4 ECTS)

prof. UG, dr hab. Katarzyna Łasak;

dr Magdalena Łągiewska

1/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
22/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:32; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 25. luty 2021 - 09:48; osoba wprowadzająca: Anna Okoń