PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/01/2021 19/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 22/01/2021 23/01/2021 24/01/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/01/2021 26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 30/01/2021 31/01/2021

 

Sesja podstawowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*) od 18 stycznia 2021 do 31 stycznia 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/02/2021 2/02/2021 3/02/2021 4/02/2021 5/02/2021 6/02/2021 7/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
8/02/2021 9/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 12/02/2021 13/02/2021 14/02/2021

 

Sesja poprawkowa (w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego) od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
22/02/2021 23/02/2021 24/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 28/02/2021
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
1/03/2021 2/03/2021 3/03/2021 4/03/2021 5/03/2021 6/03/2021 7/03/2021

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (niestacjonarne)

I rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Historia administracji publicznej w Polsce od 1944 r.

(3 ECTS)

dr Jacek Wałdoch

30/01/2021

4/02/2021

11:15

18:00

    egzamin podstawowy

1/03/2021

3/03/2021

18:00

18:00

MS Teams   egzamin poprawkowy

Konstytucyjny ustrój państwa

(5 ECTS)

prof. UG, dr hab. Anna Rytel-Warzocha 14/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
7/03/2021 17:00     egzamin poprawkowy

Nauka o organizacji

(4 ECTS)

dr Mirosław Czapiewski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

(6 ECTS)

prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski 6/02/2021 10:00     egzamin podstawowy
27/02/2021 10:00 MS Teams   egzamin poprawkowy

Wstęp do nauk prawnych

(5 ECTS)

prof. UG, dr hab. Tomasz Widłak 3/02/2021 17:00     egzamin podstawowy
25/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (niestacjonarne)

II rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Legislacja administracyjna

(2 ECTS)

prof. dr hab. Tomasz Bąkowski 9/01/2021 14:00     egzamin zerowy
13/02/2021 12:00     egzamin podstawowy
6/03/2021 12:00     egzamin poprawkowy

Podstawy prawa finansów publicznych

(4 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski 11/02/2021 18:00     egzamin podstawowy
4/03/2021 18:00     egzamin poprawkowy

Podstawy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

(4 ECTS)

dr Jakub Szmit 1/02/2021 19:30     egzamin podstawowy
24/02/2021 19:30     egzamin poprawkowy

Podstawy rachunkowości zarządczej

(3 ECTS)

dr Aleksandra Żurawik         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

(5 ECTS)

dr Adam Bochentyn

6/02/2021 9:00     egzamin podstawowy
27/02/2021 9:00     egzamin poprawkowy

System zamówień publicznych

(3 ECTS)

dr Hanna Wolska 24/01/2021 10:00     egzamin podstawowy
22/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (niestacjonarne)

III rok semestr zimowy 2020/2021

(sesja podstawowa od 1 lutego 2021 do 14 lutego 2021)

(sesja poprawkowa od 22 lutego 2021 do 7 marca 2021)

Przedmiot prowadzący dzień godz. narzędzie grupy uwagi

Gospodarka komunalna/spółki komunalne

(2 ECTS)

dr Hanna Wolska;

dr Grzegorz Sikorski

23/01/2021 10:00     egzamin podstawowy
27/02/2021 10:00     egzamin poprawkowy

Publiczne prawo morskie

(2 ECTS)

dr Magdalena Adamowicz;

mgr Jakub Puszkarski

21/11/2020 12:00     egzamin "zerowy"
1/02/2021 18:00     egzamin podstawowy
23/02/2021 17:00     egzamin poprawkowy

Zarządzanie zasobami ludzkimi

(2 ECTS)

prof. UG, dr hab. Monika Tomaszewska

30/01/2021

31/01/2021

12:30

16:00

    egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 25. Wrzesień 2020 - 13:41; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Marzec 2021 - 09:41; osoba wprowadzająca: Anna Okoń