ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Konstytucyjny system organów
państwowych (10 ECTS)
dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG 24/06/2022 9:00

s.1029

(egz. ustny)

  egzamin podstawowy
6/09/2022 10:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Organizacja i zarządzanie w
administracji publicznej (6 ECTS)
dr hab. Maciej Nyka, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Technologia informacyjna (6 ECTS) prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński 27/06/2022 9:00 2017/2018   egzamin podstawowy
12/09/2022 10:00 s.2017   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne z umowami w
administracji (6 ECTS)
dr Maja Maciejewska-Szałas 28/06/2022 14:30 Aud. A   egzamin podstawowy
13/09/2022 15:00 s. 4031   egzamin poprawkowy
Prawo administracyjne (6 ECTS) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 20/06/2022 9:30 1039   egzamin podstawowy
5/09/2022 9:30 s.1033   egzamin poprawkowy
Prawo pracy i prawo
urzędnicze (6 ECTS)
dr Jakub Szmit

21/06/2022

22/06/2022

24/06/2022

9:00

8:00

Aud.C   egzamin podstawowy
8/09/2022 18:00 s. 1033   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 19 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Finanse publiczne i prawo
finansowe (7 ECTS)
dr Tomasz Sowiński 14.06.2022 9:00 Aud. A   egzamin "zerowy"
22.06.2022 10:00 s. 2026   egzamin podstawowy
14.09.2022 10:00 s.2026   egzamin poprawkowy
Postępowanie egzekucyjne w administracji (5 ECTS) dr Michał Miłosz 13.06.2022 11:00 s.1039   egzamin "zerowy"
20/06/2022 9:00 s.2026   egzamin podstawowy
7/09/2022 9:00 s.2026   egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:40; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Wrzesień 2022 - 11:06; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski