ADMINISTRACJA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

 

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupa uwagi
Polityka społeczna i system

ubezpieczeń społecznych (5 ECTS)
prof. UG, dr hab. Marcin Zieleniecki 29/06/2022 9:00 s.1039   egzamin podstawowy
16/09/2022 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Publiczne prawo konkurencji (5 ECTS) prof. UG, dr hab. Anna Dobaczewska 21/06/2022

9:00

11:00

s.1039   egzamin podstawowy
5/09/2022 9:00 s.1039   egzamin poprawkowy i przywrócony
Zasady ustroju politycznego

państwa (5 ECTS)
prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski 25/06/2022 11:00 s.2002   egzamin podstawowy
6/09/2022 15:00 s.2002   egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA II stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupa uwagi
Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej (7 ECTS) dr Tomasz Sowiński  22.06.2022 9:30 s.2026   egzamin podstawowy
14.09.2022 9:30 s.2026   egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:44; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 13:18; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski