CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

I rok (I year) semestr letni (summer semester) 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(basic session from June 20, 2022 to July 3, 2022)

 

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

(correction session from September 5, 2022 to September 18, 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Biological Aspects of Human Behavior (Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka) (5 ECTS) dr hab. Michał Harciarek, prof. UG         basic exam (egzamin podstawowy)
05/09/2022 13:00 on-line   correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminology II - Psychological theories of crime (Kryminologia II - psychologia kryminalna) (6 ECTS) dr hab. Daniel Boduszek         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminological Research Methods (Metodologia badań kryminalnych) (5 ECTS)  dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz 22/06/2022 11:30 s.4021   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)
Substantive Criminal Law (Prawo karne materialne) (9 ECTS) dr Tomasz Snarski 20/06/2022 18:30 s.2026   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
 
Basics of Rhetoric (Podstawy retoryki) (2 ECTS) prof. dr hab. Kamil Zeidler         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

II rok (II year) semestr letni (summer semester) 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(basic session from June 20, 2022 to July 3, 2022)

 

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

(correction session from September 5, 2022 to September 18, 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
International Criminal Justice 
(Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości) (4 ECTS)
dr hab. Karolina Wierczyńska 27/06/2022

13:00

s. 1039   basic exam (egzamin podstawowy)
12/09/2022 10:00 s. 1033   correction exame (gzamin poprawkowy)
Criminal Procedure  (Prawo karne procesowe) (6 ECTS) dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni 22/06/2022 15:00 Aud. C   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Penology (Penologia) (3 ECTS) dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)
Victimology (Wiktymologia) (3 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk

22/06/2022

24/06/2022

9:30 s. 2014   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)
ABC of Entrepreneurship (ABC Przedsiębiorczości) (1 ECTS)

prof. UG, dr hab. Michał Suchanek

        (zaliczenie)
        (zaliczenie)
Seminar - Current Issues in Criminal Justice (Seminarium- aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości) (3 ECTS) dr hab. Andrzej Marcin Suszycki        

(zaliczenie)

       

(zaliczenie)

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

III rok (III year) semestr letni (summer semester) 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(basic session from June 20, 2022 to July 3, 2022)

 

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

(correction session from September 5, 2022 to September 18, 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Philosophy of Law (Filozofia Prawa) (4 ECTS) dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG 20/06/2022

11:00

10:00

s.1033   basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Environmental Criminology (Kryminologiczne aspekty ochrony środowiska) (3 ECTS) dr hab. Maciej Nyka, prof. UG         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (gzamin poprawkowy)
Social Responsibility (Odpowiedzialność społeczna) (1 ECTS) dr Jerzy Podlewski         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)
Policy and Crime Prevention (Polityka karna i przeciwdziałanie przestępczości) (4 ECTS) dr Georgii Sibirtsev         basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)

Restorative Justice (Sprawiedliwość naprawcza) (4 ECTS)

 

dr Beata Czarnecka-Dzialuk 3/06/2022 18:15 s.1039    (egzamin zerowy)
        basic exam (egzamin podstawowy)
        correction exame (egzamin poprawkowy)

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:46; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 26. Sierpień 2022 - 10:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski