KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (4 ECTS)

prof. UG, dr Arkadiusz Mański

    zdalny   egzamin "zerowy"
2/07/2022 9:00 s.1029   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Ochrona praw człowieka – standardy konstytucyjne i międzynarodowe (3 ECTS)

dr Ewelina Szatkowska;

dr Anna Podolska;

mgr Joanna Marszałek

25/06/2022 11:00 s.4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy nauki o przestępstwie (5 ECTS) dr Paweł Petasz 20/06/2022

18:00

AULA   egzamin podstawowy
5/09/2022

18:00

Aud. C   egzamin poprawkowy
Podstawy prawa cywilnego i obrotu gospodarczego (3 ECTS) dr K. Czub 22/06/2022 19:00

Aud. B

AULA

  egzamin podstawowy
14/09/2022 10:30 p. 4042 ustny egzamin poprawkowy

Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania (2 ECTS)

dr Bartosz Szolc-Nartowski 8/06/2022 18:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
1/07/2022 17:00 AULA   egzamin podstawowy
13/09/2022 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Psychologia emocji i motywacji (5 ECTS) dr Anna Chybicka         egzamin podstawowy
15/09/2022 17:00 s. 3043   egzamin poprawkowy

Sądownictwo, prokuratura i zawody prawnicze - ustrój i etyka (3 ECTS)

dr Łukasz Kodłubański 27/06/2022 17:00 AULA   egzamin podstawowy
8/09/2022 17:00 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminalistyka (4 ECTS) dr Wioletta Niemiec

02/07/2022

20/06/2022

10:00

18:00

Aud. B   egzamin podstawowy
11/09/2022 11:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) (3 ECTS) dr hab. Daniel Wicenty, profesor uczelni 3/07/2022 10:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich (3 ECTS) dr Wioletta Niemiec

02/07/2022

20/06/2022

21/06/2022

11:00

19:00

18:00

Aud. B   egzamin podstawowy
17/09/2022 12:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Podstawy prawa karnego procesowego (4 ECTS) dr Maciej Fingas

2/07/2022

26/06/2022

13:30

11:00

Aud.B

AULA

  egzamin podstawowy

18/09/2022

10/09/2022

13:00

10:30

s.2026   egzamin poprawkowy
Zarządzanie ryzykiem (2 ECTS) dr Karol Śledzik         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychopatologia (3 ECTS) dr Marcin Szulc, profesor uczelni 24/06/2022 18:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Resocjalizacja (3 ECTS) dr hab. Anna Babicka-Wirkus 25/06/2022       egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną) (5 ECTS)

dr Marcin Szulc, profesor uczelni;

dr Krzysztof Stasiak

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza)  (7 ECTS) dr hab. Wojciech Zalewski, profesor uczelni 25/06/2022 11:00

Aud. A

egzamin zdalny/ p.3077

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:51; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. Sierpień 2022 - 09:28; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski