KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podstawy nauki o przestępstwie (5 ECTS) dr hab, Wojciech Zalewski, prof. UG

21/06/2022

29/06/2022

14:00 p.3077   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (4 ECTS) prof. UG, dr hab. Michał Harciarek         egzamin podstawowy
5/09/2022 13:00 on-line   egzamin poprawkowy
Psychologia emocji i motywacji (5 ECTS) dr Anna Chybicka         egzamin podstawowy
15/09/2022 17:00 s. 3043   egzamin poprawkowy
Podstawy prawa cywilnego i obrotu gospodarczego (3 ECTS) dr Krzysztof Czub 22/06/2022 10:30 AULA   egzamin podstawowy
14/09/2022 10:00 p.4042   egzamin poprawkowy
Ochrona praw człowieka-standardy konstytucyjne i międzynarodowe (3 ECTS) dr Anna Podolska, dr Ewelina Szatkowska, mgr Joanna Marszałek         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Sądownictwo, prokuratura i zawody prawnicze- ustrój i etyka (3 ECTS) dr Łukasz Kodłubański

 

 

    egzamin zerowy
27/06/2022 13:00 p.3034 (egz. ustny)   egzamin podstawowy
08/09/2022 13:00 p.3034 (egz. ustny)   egzamin poprawkowy
Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania (2 ECTS) dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia III (3 ECTS) (Socjologia kryminologiczna) dr Daniel Wicenty

21/06/2022

17:00 Aud. C   egzamin podstawowy

 

      egzamin poprawkowy
Podstawy prawa karnego procesowego (4 ECTS) dr Marta Flis-Świeczkowska 23/06/2022 12:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminalistyka (4 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

20/06/2022 12:00 Aud.A   egzamin podstawowy
8/09/2022 13:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Resocjalizacja (3 ECTS) dr hab. Anna Babicka- Wirkus         egzamin "zerowy"
        egzamin poprawkowy
Psychopatologia (3 ECTS) dr Marcin Szulc         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarzadzanie ryzykiem (2 ECTS) dr Karol Śledzik         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich (3 ECTS) dr Wioletta Niemiec 2/06/2022 18:00 s. 1039   egzamin "zerowy"
20/06/2022 17:00 Zakład kryminalistyki   egzamin podstawowy
9/09/2022 12:00 s. 1039   egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Wiktymologia II (7 ECTS) (Sprawiedliwość naprawcza) prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 22/06/2022 10:00 s.1033   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminologia IV (5 ECTS) (Etiologia, fenomenologia i prewencja
zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną)
dr Krzysztof Stasiak, dr Marcin Szulc, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:47; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 26. Sierpień 2022 - 10:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski