KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Mechanoskopia i fizyczne metody badania śladów (2 ECTS) dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Medycyna sądowa (3 ECTS)

dr n. med. Karol Karnecki;

dr n. med. Marta Krzyżanowska;

dr n. med. Dorota Pieśniak;

lek. Wojciech Dalewski;

mgr Joanna Dawidowska;

dr inż. Mateusz Woźniak

3/07/2022 16:00 Aud. C   egzamin podstawowy
17/09/2022 17:00 2007   egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika kryminalistycznego (1 ECTS)

Janusz Skosolas

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Naukowe sposoby badania śladów przestępstw metodami chemicznymi (5 ECTS)

prof. dr hab. Tadeusz Ossowski;

dr Paweł Niedziałkowski

25/06/2022

11:00

13:00

Aud. C

D101 WChem

D1 (WChem)

  egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00 C309 (WChem)   egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 26/06/2022 12:00 s.1039   egzamin podstawowy
11/09/2022 13:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne (2 ECTS)

Łukasz Wroński

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów przestępstw (5 ECTS)

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

19/06/2022

(część biologiczna)

14:00 s.3053   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Biologia kryminalna (2 ECTS) dr Wojciech Glac, profesor uczelni 25/06/2022 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy
17/09/2022 9:00 s.1039   egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie prawo karne (2 ECTS) dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. PAN 26/06/2022 14:00 s. 4021   egzamin podstawowy
11/09/2022 18:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i wiktymologii (2 ECTS) dr Stanisław Cora

 

      egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Penologia (2 ECTS)

dr Paweł Petasz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa (2 ECTS) dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychologia agresji (4 ECTS) dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna (2 ECTS) dr hab. Daniel Wicenty, profesor uczelni

20/06/2022

3/07/2022

8:30

9:00

Aud. B

Aud. C

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System prawa karnego i procesu karnego w perspektywie prawnoporównawczej(3 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni;

dr Marcin Lech

2/07/2022 9:00 Aud. B   egzamin podstawowy

18/09/2022

10/09/2022

10:00

9:00

Aud. C

Aud. A

  egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów

przestępstw metodami

biologicznymi (5 ECTS)

Wydział Biologii

25/06/2022 14:00 s. 2002   egzamin podstawowy
12/09/2022 11:00

pok. C229

(Wydz. Biologii)

  egzamin poprawkowy
Balistyka (3 ECTS) dr Adrian Wrocławski 22/06/2022 17:00 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminalistyczna i psychologiczna identyfikacja kłamstwa (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 26/06/2022 13:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Przestępczość komunikacyjna (2 ECTS)

dr Tomasz Kanty;

mgr inż. Ryszard Walencik

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku (4 ECTS)

Wydział Biologii;

Wydział Chemii;

Wydział Prawa i Administracji

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna (2 ECTS)

dr Wojciech Glac, profesor uczelni;

dr Paweł Petasz

25/06/2022 (część biologiczna)

10:00

Aud. A   egzamin podstawowy
17/09/2022 (część biologiczna) 10:00 s.1039   egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (studia niestacjonarne)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie

przestępczości (2 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Morskie prawo karne (2 ECTS) dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska 21/06/2022 18:30 egzamin zdalny   zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców

przestępstw (2 ECTS)
dr Justyna Siemionow, profesor uczelni 25/06/2022 10:00 s.2026   zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i

stadionowa (1 ECST)

dr Tomasz Kanty

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Cybeprzestępczość (2 ECST) dr hab. Wojciech Wiewiórowski 2/07/2022 11:00     egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00     egzamin poprawkowy
Sprawiedliwość naprawcza (2 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk 21/05/2022 7:30 s. 2025   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo penitencjarne (2 ECTS) dr Tomasz Snarski 25/06/2022 9:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji (3 ECTS)

dr hab. Robert Opora, profesor uczelni

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a przestępczość (3 ECTS) dr hab. Anna Lusińska, profesor uczelni 20/06/2022 8:00 WNS, pok. C428   egzamin podstawowy
12/09/2022 8:00 WNS, pok. C428   egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe (2 ECTS) dr hab. Radosław Giętkowski, profesor uczelni         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:50; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 15. Wrzesień 2022 - 08:08; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski