KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa (3 ECTS) dr hab. med.Marta Krzyżanowska         egzamin zerowy
23/06/2022 15:00 s.1038   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 20/06/2022 13:00 Aud.A   egzamin podstawowy
8/09/2022 12:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika kryminalistycznego (1 ECTS) mł. insp. Janusz Skosolas         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw (5 ECTS)

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

02/06/2022 (cz.biologiczna) 13:15-14:45 s.2026   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów (2 ECTS)
dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi (5 ECTS)

dr Paweł Niedziałkowski;

prof. dr hab. Tadeusz Ossowski

22/06/2022

11:00-13:00

8:00-10:00

13:00-15:00

D101

(W.Chem)

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne (2 ECTS) Łukasz Wroński         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji (4 ECTS) dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii (2 ECTS)
dr Stanisław Cora         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne (2 ECTS)
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN 27/06/2022 14:00 s. 1039   egzamin podstawowy
12/09/2022 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa (2 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna (2 ECTS) dr Daniel Wicenty 13/06/2022 8:00 Aud. A   egzamin zerowy
21/06/2022 8:30 s.1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna (2 ECTS) dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Penologia (2 ECTS)

dr Adrian Wrocławski;

dr Krzysztof Dubicki

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
System prawa karnego i procesu karnego w perspektywie prawnoporównawczej (3 ECTS)

dr hab Sławomir Steinborn, profesor uczelni;

dr Marcin Lech

20/06/2022 9:00 AULA   egzamin podstawowy

18/09/2022

10/09/2022

10:00

9:00

Aud. C

Aud. A

  egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi (6 ECTS)

dr Marcelina Malinowska; dr Marta Zakrzewska; dr hab. Joanna N. Izdebska; dr hab. Monika Badura, profesor uczelni; dr Marcin Górniak

20/06/2022 10:00 s.4021   egzamin podstawowy
12/09/2022 11:00

pok. C229

(Wydział Biologii)

  egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku (5 ECTS)

dr hab. Diana Trzcińska, profesor uczelni; dr hab. Dagmara Jacewicz, prof.UG; dr hab. Hanna Margońska

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna (4 ECTS)

dr Tomasz Kanty;

mgr inż. Ryszard Walencik

        egzamin podstawowy

 

 

      egzamin poprawkowy
Balistyka (3 ECTS) dr Adrian Wrocławski 22/06/2022 15:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminalistyczna i psychologiczna identyfikacja kłamstwa (3 ECTS) dr Magdalena Kasprzak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna (3 ECTS)

dr Paweł Petasz;

dr Wojciech Glac

         
         

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości (2 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw (2 ECTS)
dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG 17.05.2022 12:00 s.2026   zerowe zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Cybeprzestępczość (2 ECST) dr hab. Wojciech Wiewiórowski 2/07/2022 11:00 PE   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Morskie prawo karne (2 ECTS) dr hab. Dorota Pyć, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa (2 ECTS)

dr Tomasz Kanty

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza (3 ECTS) dr  Beata Czarnecka-Dzialuk

27/05/2022

10/06/2022

18:30

18:00

s.1039

AULA

  egzamin zerowy
24/06/2022 9:30 s.1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji (3 ECTS)

dr hab. Robert Opora, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a
przestępczość (3 ECTS)
dr hab. Anna Lusińska, prof. UG         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe (3 ECTS) prof. UG, dr hab. Radosław Giętkowski         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 14:02; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 2. Wrzesień 2022 - 09:09; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski