PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Administracja podatkowa (3 ECTS) dr Tomasz Sowiński 25/06/2022 10:00 s. 2014   egzamin podstawowy
18/09/2022 10:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Finanse publiczne (4 ECTS) dr Patryk Kaczmarek 18/06/2022 11:30 Aud. B   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo cywilne (6 ECTS) dr Krzysztof Czub

25/06/2022

22/06/2022

 

17:00

20:00

11:00

Aud. B

AULA

  egzamin podstawowy
14/09/2022 11:00 p. 4042   egzamin poprawkowy
Rachunkowość (5 ECTS) dr Monika Mazurowska 2/07/2022 9:00 Aud. A   egzamin podstawowy

10/09/2022

10:00

s. 4021   egzamin poprawkowy
Teoria podatku i opodatkowania (3 ECTS) dr Łukasz Karczyński 26/06/2022 9:00

Aud. B

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Analiza finansowa (2 ECTS) dr Bartłomiej Gabriel 26/06/2022 9:35 s.1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Finanse przedsiębiorstw (2 ECTS) dr Kamila Stańczak-Strumiłło         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo przedsiębiorców (5 ECTS)

dr Grzegorz Sikorski

25/06/2022 11:00 Aud. C   egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00 s.1039   egzamin poprawkowy
Prawo zobowiązań podatkowych (4 ECTS) dr Rafał Mroczkowski 19/06/2022 15:00 Aud. C   egzamin "zerowy"
24/06/2022 19:00 s.1039   egzamin podstawowy
09/09/2022 19:00

s.1033

  egzamin poprawkowy

Ubezpieczenia gospodarcze (1 ECTS)

dr Piotr Pisarewicz 29/05/2022 13:00 Aud. A   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Analiza podatkowa (5 ECTS)

dr Damian Cyman;

dr Sebastian Susmarski

2/07/2022 11:00 s. 4037   egzamin podstawowy

5/09/2022

17/09/2022

17:00

8:00

s. 4037

pok.202 (WZR)

  egzamin poprawkowy
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny (2 ECTS) dr Małgorzata Siemionek-Ruskań

26/06/2022

18:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe (4 ECTS)

dr Krzysztof Kaszubowski;

dr Damian Cyman

1/07/2022

18:00

s. 4037

 

egzamin podstawowy

6/09/2022

18:00

s. 4037

 

egzamin poprawkowy
Rynki finansowe (5 ECTS) dr Adam Barembruch 20/06/2022 18:00 s. 4021   egzamin podstawowy
18/09/2022 17:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Zarządzanie ryzykiem (2 ECTS) dr Andrzej Dżuryk 25/06/2022 8:00 s.1033   egzamin podstawowy
10/09/2022 8:00 s.1033   egzamin poprawkowy
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:56; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 08:41; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski