PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (licencjackie) - STACJONARNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo cywilne (6 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas

23/06/2022 15:30 AULA   egzamin podstawowy
13/09/2022 15:00 s. 4031   egzamin poprawkowy
Rachunkowość (5 ECTS) dr Monika Mazurowska 20/06/2022 15:00 Aud.C   egzamin podstawowy
10/09/2022 10:00 s. 4021   egzamin poprawkowy
Finanse publiczne (4 ECTS) dr Patryk Kaczmarek                egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria podatku i opodatkowania (3 ECTS) dr Łukasz Karczyński 27/06/2022 10:30 s.2026   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Administracja podatkowa (3 ECTS) dr Tomasz Sowiński

26/06/2022

22.06.2022

10:00

9:00

Aud. C

s.2026

  egzamin podstawowy

18/09/2022

14.09.2022

10:00

9:00

s. 1033

s.2026

  egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo przedsiębiorców (5 ECTS) dr Grzegorz Sikorski

25/06/2022

20/06/2022

11:00

15:00

Aud. C

s.1039

Aud. A

  egzamin podstawowy
5/09/2022 11:00 s.1039   egzamin poprawkowy
Prawo zobowiązań podatkowych (4 ECTS) dr Rafał Mroczkowski 25/06/2022 11:00 s.1039   egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00 s.1033   egzamin poprawkowy
Analiza finansowa (2 ECTS) dr Bartłomiej Gabriel

21/06/2022

28/06/2022

9:00

s.1033

Aud. A

Aud. C

  egzamin podstawowy

 

 

    egzamin poprawkowy
Finanse przedsiębiorstw (2 ECTS) dr Kamila Stańczak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Ubezpieczenia gospodarcze (1 ECTS) dr Piotr Pisarewicz 28/04/2022 11:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stopnia (stacjonarne)

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Rynki finansowe (4 ECTS) dr Dorota Kowalczyk         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe (5 ECTS) dr Krzysztof Kaszubowski
dr Damian Cyman
27/06/2022 12:00 p. 3024 ustny egzamin podstawowy
14/09/2022 13:00 p. 3024 ustny egzamin poprawkowy
Analiza podatkowa (5 ECTS) dr Rafał Mroczkowski
dr Sebastian Susmarski
21/06/2022 9:00 Aud. B   egzamin podstawowy
16/09/2022 9:00 s. 1029   egzamin poprawkowy
Zarządzanie ryzykiem (2 ECTS) dr Karol Śledzik         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny (2 ECTS) dr Małgorzata Siemionek-Ruskań 20/06/2022 9:00 s. 4021   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:55; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 08:51; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski