PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Ordynacja podatkowa (5 ECTS) dr Łukasz Karczyński 26/06/2022 10:00

Aud. B

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo spółek handlowych (3 ECTS) dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor uczelni 25/06/2022 15:00 Aud. C   egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00 Aud. A   egzamin poprawkowy
Rachunek kosztów (4 ECTS) dr Michał Chalastra 2/07/2022 10:30 Aud. B   egzamin podstawowy
17/09/2022 9:00 s.204 WZ   egzamin poprawkowy
Ubezpieczenia społeczne (2 ECTS) dr Kamila Bielawska 3/07/2022 10:00 Aud. A   egzamin podstawowy
11/09/2022 10:00 s.3035   egzamin poprawkowy
Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych (2 ECTS) dr Przemysław Panfil 24/06/2022 19:00

AULA

egzamin zdalny- Portal Edukacyjny

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Analiza podatkowa i planowanie podatkowe (5 ECTS)

dr Rafał Mroczkowski;

dr Sebastian Susmarski

26/06/2022 12:00 AULA   egzamin podstawowy
17/09/2022 8:00 pok.202 WZR   egzamin poprawkowy
Postępowanie przed sądami administracyjnymi (4 ECTS) dr Krzysztof Kaszubowski

2/07/2022

27/06/2022

14:00

18:00

p. 3024

egzamin zdalny

ustny

Froms

egzamin podstawowy
14/09/2022 16:00 p. 3024 ustny egzamin poprawkowy
Prawo celne i dewizowe (2 ECTS) dr Maciej Mikliński 18/06/2022 12:00 AULA   egzamin "zerowy"
25/06/2022 15:00 Aud. A   egzamin podstawowy
6/09/2022

18:00

p.2006   egzamin poprawkowy
Prawo karne skarbowe (2 ECTS) dr Tomasz Kanty  

 

 

    egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 13:58; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 8. Wrzesień 2022 - 08:45; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski