PRAWO jednolite (magisterskie) - niestacjonarne ZAOCZNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Logika dla prawników (8 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni;

dr hab. Maciej Wojciechowski

21/06/2022 17:00 AULA   egzamin podstawowy
8/09/2022 17:00 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo konstytucyjne (12 ECTS) dr hab. Krzysztof Grajewski, profesor uczelni 25/06/2022

12:00

13:15

Aud. A

gr. A

gr. B

egzamin podstawowy
6/09/2022

16:00

17:15

Aud. C

Aud. A

gr. A

gr. B

egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe publiczne (8 ECTS) dr hab. Adam Wiśniewski, profesor uczelni 23/06/2022 17:00

Aud. A

Aud. B

  egzamin podstawowy
12/09/2022 16:30 Aud. A   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

Prawo administracyjne (10 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 25/06/2022 11:45 Aud. B   egzamin podstawowy
17/09/2022 11:00 Aud. C   egzamin poprawkowy

Prawo cywilne II (10 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas 23/06/2022 17:00 AULA   egzamin podstawowy
13/09/2022 17:00 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo karne procesowe (10 ECTS) dr Piotr Rogoziński 2/07/2022 11:00 AULA   egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00 AULA   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

III rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Postępowanie cywilne

 (11 ECTS)

dr hab. Anna Machnikowska, profesor uczelni;

dr Jarosław Świeczkowski;

dr Grzegorz Julke

20/06/2022 17:00 AULA   egzamin podstawowy

7/09/2022

17:00 Aud. B  

egzamin poprawkowy

4/10/2022 17:00 1033   terminy przywrócone
Prawo finansowe (11 ECTS)

dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, profesor uczelni

25/06/2022 14:00 Aud. B   egzamin podstawowy
10/09/2022 11:00 Aud.C   egzamin poprawkowy

Prawo gospodarcze publiczne i ochrony środowiska

 (8 ECTS)

prof. dr hab. Andrzej Powałowski;

dr hab. Diana Trzcińska, profesor uczelni

22/06/2022 17:00 AULA   egzamin podstawowy
17/09/2022 17:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

IV rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo umów gospodarczych (4 ECTS)

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, profesor uczelni;

dr Grzegorz Sikorski

25/06/2022 14:00 Aud. C   egzamin podstawowy
10/09/2022 10:00 Aud. B   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo papierów wartościowych (4 ECTS)

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, profesor uczelni;

20/06/2022 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy
12/09/2022 17:00 p. 2083   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Prawo własności intelektualnej (4 ECTS)

dr Krzysztof Czub

25/05/2022

17:30

egzamin zdalny   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
14/09/2022 11:45 p. 4042   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminologia i wiktymologia (4 ECTS)

dr hab. Wojciech Zalewski, profesor uczelni 2/07/2022 11:00

Aud. C

p.3077

  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Ochrona praw człowieka (4 ECTS)dr Anna Podolska

 
24/06/2022 17:30 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne materialne-pozakodeksowe (4 ECTS)

dr Paweł Petasz

 
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PRAWO DOWODOWE

Prawo dowodowe (karne, cywilne i administracyjne) (4 ECTS)


dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni;

dr Krzysztof Kaszubowski;

dr Grzegorz Julke

22/06/2022 17:00 Aud. C   egzamin podstawowy
5/09/2022 lub 12/09/2022 w godzinach konsultacji p.3068   egzamin poprawkowy

Specjalizacja dodatkowa - PROCESOWE WARSZTATY PRAWNICZE

Tworzenie umów  (4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni;

dr Paulina Wyszyńska-Ślufińska

8/05/2022 13:00 s. 1033   egzamin "zerowy"
8/07/2022 17:00 pomocą platformy edukacyjnej UG (moodle)   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 11 kwietnia 2022 do 24 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022 15/04/2022 (WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA) 16/04/2022 (WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA) 17/04/2022 (WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA)
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
18/04/2022 (WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA) 19/04/2022 (WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA) 20/04/2022 21/04/2022 22/04/2022 23/04/2022 24/04/2022

Sesja poprawkowa od 25 kwietnia 2022 do 30 kwietnia 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
25/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 28/04/2022 29/04/2022

30/05/2022

1/05/2022 (ŚWIĘTO)

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

PRAWO jednolite (studia niestacjonarne (zaoczne))

V rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 11 kwietnia 2022 do 24 kwietnia 2022)

(sesja poprawkowa od 25 kwietnia 2022 do 30 kwietnia 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo handlowe (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni 24/04/2022 12:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
29/04/2022 19:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Międzynarodowe prawo procesowe  (6 ECTS)

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, profesor uczelni

20/04/2022

19:00 Portal Edukacyjny   egzamin podstawowy
28/04/2022 19:00 Portal Edukacyjny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne (6 ECTS) 

dr Jarosław Świeczkowski 11/04/2022 17:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - CYWILNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)dr hab. Paweł Sut;

dr Anna Podolska

 

21/04/2022 17:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Arbitraż i mediacja (6 ECTS)

dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni 23/04/2022 11:00 egzamin on-line   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo ochrony konkurencji (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni 11/04/2022 17:00 test online PE   egzamin podstawowy
25/04/2022 17:00 on-line   egzamin poprawkowy/przywrócony

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo własności przemysłowej (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub 15/04/2022 17:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - GOSPODARCZO-FINANSOWA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

12/04/2022

13/04/2022

17:00 test online PE   egzamin podstawowy
28/04/2022 17:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Europejskie prawo karne (6 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, profesor uczelni

12/04/2022

19:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
26/04/2022 18:30 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Kryminalistyka (6 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Prawo karne i postępowanie w sprawach nieletnich (6 ECTS)

dr Wioletta Niemiec;

dr Krzysztof Stasiak

9/04/2022 11:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - KARNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)dr hab. Paweł Sut;

dr Anna Podolska 

21/04/2022 17:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Dostęp do informacji publicznej oraz ochrona danych osobowych (6 ECTS)

dr Michał Miłosz 23/04/2022 9:00 egzamin zdalny   egzamin podstawowy
30/04/2022 9:00     egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Egzekucja administracyjna i postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS)

dr hab. Mariusz Bogusz, profesor uczelni 11/04/2022 17:00 Opracowanie zadanego tematu (praca zaliczeniowa)   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Prawo zamówień publicznych (6 ECTS)

dr hab. Anna Dobaczewska, profesor uczelni;

dr hab. Edvardas Juchnevičius, profesor uczelni

12/04/2022

13/04/2022

17:00 test online PE   egzamin podstawowy
28/04/2022 17:00 egzamin zdalny   egzamin poprawkowy

SPECJALIZACJA GŁÓWNA - PUBLICZNO-PRAWNA

Zawody prawnicze (6 ECTS)

dr hab. Paweł Sut;

dr Anna Podolska

21/04/2022 17:00 Aud. C egzamin zdalny   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

 
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 14:06; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 16. Wrzesień 2022 - 12:22; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski