PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNE

Sesja podstawowa (z wyłączeniem zajęć) od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
20/06/2022 21/06/2022 22/06/2022 23/06/2022 24/06/2022 25/06/2022 26/06/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
27/06/2022 28/06/2022 29/06/2022 30/06/2022 1/07/2022 2/07/2022 3/07/2022

Sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
5/09/2022 6/09/2022 7/09/2022 8/09/2022 9/09/2022 10/09/2022 11/09/2022
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
12/09/2022 13/09/2022 14/09/2022 15/09/2022 16/09/2022 17/09/2022 18/09/2022

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Etyka w administracji (1 ECTS) dr hab. Tomasz Widłak, profesor uczelni         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Podstawy prawa prywatnego (5 ECTS) dr hab. Arkadiusz Wowerka, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy zarządzania organizacją publiczną (3 ECTS) dr hab. Jarosław Waśniewski, profesor uczelni         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Prawo administracyjne (część ogólna) (5 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 25/06/2022 10:45 Aud. B   egzamin podstawowy
17/09/2022 10:15 Aud. C   egzamin poprawkowy
Prawo europejskie w pracy urzędnika (3 ECTS)

dr Jakub Szmit;

dr Olga Śniadach

22/06/2022 18:00 Aud. A   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo międzynarodowe w pracy urzędnika (2 ECTS)

dr Jakub Szmit

20/06/2022 18:00 Aud. C   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo represyjne w administracji publicznej (3 ECTS) dr Tomasz Snarski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia administracji (1 ECTS) dr Elżbieta Kolasińska         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE NIESTACJONARNE II stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr letni 2021/2022

(sesja podstawowa od 20 czerwca 2022 do 3 lipca 2022)

(sesja poprawkowa od 5 września 2022 do 18 września 2022)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo urzędnicze (2 ECTS) dr Jakub Szmit 20/06/2022 19:00 Aud. C   egzamin podstawowy
8/09/2022 18:00 s. 1033   egzamin poprawkowy
Statystyka w administracji (2 ECTS) dr Dorota Banaszkiewicz

na podstawie wykonanego samodzielnie projektu, którego termin zwrotu to 20.06.2022

      egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. luty 2022 - 14:08; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Lipiec 2022 - 13:27; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski