fbpx wydarzenia | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

wydarzenia

wydarzenia

FORMOZA

Zakład Kryminologii WPiA UG zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie z żołnierzami rezerwy JW FORMOZA poświęcone problematyce szeroko pojętego terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 grudnia 2015 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UG w Audytorium A o godz. 11:00.

Podpisy

Dnia 18 listopada bieżącego roku w gmachu Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, podpisana została umowa o współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a Wydziałem Prawa Uniwersytetu Masaryka. Wydział Prawa i Administracji UG reprezentowali: Prodziekan ds. studenckich i nauki - dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego - dr hab. Andrzej Powałowski, prof.

wykład prof. Doroty Maśniak

W dniu 20 listopada 2015 pracownica Katedry Prawa Cywilnego uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Group interest in CEE  organizowanej przez SOCIETAS CEE Company Law Research Network  na National University of Public ServiceBudapeszcie. W trakcie konferencji Prof. UG dr hab. Dorota Maśniak (Vice-Prezes SOCIETAS CEE Company Law Research Network) wygłosiła referat na temat: Group interest in Poland.

Podpisanie umowy

W dniu 24 listopada 2015r. w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego miało miejsce podpisanie umowy o szerokiej współpracy naukowej pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego a Katedrą Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej  Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie.

prof. dr hab. Ewa Bagińska

W dniach 22-23 października 2015 r. Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy merytorycznej z Katedrą Praw Człowieka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowała międzynarodową anglojęzyczną konferencję naukową pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”. Patronami honorowymi tego wydarzenia byli Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. UKSW dr hab.

KKPM

W dniu 30.10.2015 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego nowej kadencji. Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Dorota Pyć prof. UG, kierownik Katedry Prawa Morskiego na naszym wydziale oraz dr Justyna Nawrot, adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego zostały powołane w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego (KKPM).
Prof. Dorota Pyć została członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego po raz trzeci. Natomiast dr Justyna Nawrot jest jej nowym członkiem.

Z przyjemnością informujemy, że profesor Ewa Bagińska, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego na naszym Wydziale, powołana została do składu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Życzymy owocnej pracy i serdecznie gratulujemy.

Informujemy, że istnieje możliwość uczestnictwa w programie stażowym ICAO. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego www.ulc.gov.pl

W dniach 02-04.09.2015 r. w Wiedniu odbyło się Walne Zgromadzenie oraz doroczna Konferencja European Law Institute. Wzięli w niej udział  członkowie ELI, będący pracownikami naszego Wydziału - prof. dr hab. Ewa Bagińska i dr Małgorzata Balwicka-Szczyrba z Katedry Prawa Cywilnego oraz dr Marcin Glicz z Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego.

Więcej informacji na temat stowarzyszenia ELI Polska na stronie: elipolska.eu