Badania

Gospodarcze prawo środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina

Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG

Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
dr hab. Trzcińska Diana

Prawna ochrona środowiska morskiego
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG

Prawna ochrona środowiska w Unii Europejskiej
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina

Prawo ochrony przyrody
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Trzcińska Diana

Prawo ochrony środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG
dr hab. Trzcińska Diana 
 
Regulacja sektora usług medycznych
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG

Sądowa kontrola przestrzegania prawa o ochronie środowiska
dr hab. Trzcińska Diana

Status jednostki w prawie ochronie środowiska
dr Urbańska Krystyna

Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
prof. zw. dr hab. Ciechanowicz-McLean Janina
dr hab. Nyka Maciej, prof. UG
dr hab. Trzcińska Diana

Preferowane kierunki badań w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska: w pracach licencjackich, magisterskich oraz doktorskich

 1. prawo ochrony klimatu
 2. prawo ochrony środowiska w odniesieniu do mórz i oceanów
 3. prawne problemy ochrony przyrody
 4. polskie prawo ochrony środowiska
 5. unijne prawo ochrony środowiska
 6. międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 7. prawne instrumenty zarządzania środowiskiem
 8. prawo bezpieczeństwa ekologicznego
 9. prawo bezpieczeństwa żywnościowego
 10. prawo i polityka rolnośrodowiskowa
 11. prawna ochrona wód morskich i śródlądowych
 12. prawne instrumenty ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
 13. prawa człowieka a ochrona środowiska
 14. prawna regulacja handlu a ochrona środowiska – aspekty krajowe i międzynarodowe
 15. ochrona środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 16. ochrona środowiska w realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego
 17. rola organizacji międzynarodowych w ochronie środowiska
 18. prawnośrodowiskowe uwarunkowania działalności wydobywczej na lądach i morzach
 19. prawo człowieka do środowiska w systemie handlu światowego
 20. prawnohandlowe instrumenty ochrony środowiska
 21. prawo ochrony zdrowia publicznego
 22. prawnośrodowiskowe instrumenty regulacji działalności gospodarczej
 23. prawne aspekty ochrony i gospodarowania wodami śródlądowymi/morskimi
 24. gospodarcze prawo środowiska
 25. zrównoważony rozwój w prawie polskim i międzynarodowym
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 5. Marzec 2014 - 12:26; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: czwartek, 29. Sierpień 2019 - 19:37; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła