Badania

Badania Naukowe

Międzynarodowa i europejska współpraca w sprawach karnych
prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn, dr Maciej Fingas, mgr Dawid Marko 

Niemiecki proces karny
prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn

Uczestnicy procesu karnego
prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn, Dr Maciej Fingas, Dr Piotr Rogoziński, Tomasz Kanty, Dr Marta Flis-Świeczkowska  

Pełnomocnik w procesie karnym
dr  Marta Flis-Świeczkowska

Doręczenia w procesie karnym
dr Wioletta Niemiec

Porozumienia w procesie karnym
prof. UG, dr hab. Steinborn Sławomir  

Postępowanie odwoławcze
prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn  
dr Maciej Fingas

Nadużycie prawa w procesie karnym
prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn
dr Łukasz Cora
 
Prawo dowodowe
prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski  
dr Łukasz Cora

Czynności procesowe
prof. UG, dr hab Krzysztof Woźniewski 
dr Wioletta Niemeic
 
Środki przymusu w procesie karnym
dr Łukasz Cora

Weryfikacja dowodów w polskim procesie karnym
dr Łukasz Cora

Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Dr Maciej Fingas

Zasada bezpośredniości w procesie karnym
Dr Piotr Rogoziński  

Uzasadnienie wyroku 
dr Tomasz Kanty

Amerykańskie standardy procesu karnego
Dr Maciej Fingas, Dr Łukasz Cora
 
Standardy dostępu do obrońcy
dr Maciej Fingas

Czynności kontrolujące dowody
Dr Łukasz Cora 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. luty 2014 - 15:43; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: wtorek, 2. Lipiec 2019 - 18:30; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła