Konferencje

Konferencje Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

Konferencje Naukowe zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. luty 2015 - 09:20; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 8. Czerwiec 2016 - 14:34; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła

Konferencje i seminaria poza Wydziałem

Konferencja: II Konferencja Naukowa 'Miejsce zdarzenia'

Organizator: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – instytut badawczy, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.03.13
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.10
Miejsce konferencji: Centrum Targowo Kongresowe MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie

UWAGA - konferencja oraz warsztaty odbywają się na terenie Targów CrimeLab, na które obowiązuje oddzielna rejestracja. Można dokonać jej na miejscu lub on-line


Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Prawo dostępu do broni'

Organizator: Studenckie Naukowe Koło Myśli Polityczno-Prawnej
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.03.13
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.01.31
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim

 

Konferencja: Konferencja Naukowa 'Problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach'

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń, Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu, Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego UMK
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.03.14
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.25
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 


Konferencja: Współczesna praworządność: nowe oblicza

Organizator: Katedra Pedagogiki Katolickiej we wsparciu organizacyjnym Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Studentów 'Nowoczesne Kształcenie' KUL w Stalowej Woli
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.03.18
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.01
Miejsce konferencji: Budynek Dydaktyczny KUL - Stalowa Wola
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: Academic and Business Research Institute International Conference - San Antonio 2014

Organizator: Academic and Business Research Institute
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.03.27
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.28
Miejsce konferencji: San Antonio, Texas, United States of America
 

Konferencja: The Milestones of law in the area of the Central Europe 2014

Organizator: The Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.03.27
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.01.21
Miejsce konferencji: Premises of National Council of the Slovak Republic in Častá Papiernička
 

Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'DYSKRECJONALNOŚĆ W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM'

Organizator: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.02
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.01
Miejsce konferencji: Aula Konferencyjna (Auditorium Maximum) Collegium Iuridicum Novum
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: Konferencja Naukowa 'Przemiany w Państwie i Prawie'

Organizator: Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji przy współpracy Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.03
Termin przesyłania zgłoszeń: Od 20 do 28.02.2014 r.
Miejsce konferencji: Wydział Prawa UMCS, Lublin
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: Ogólnopolska konferencja naukowa 'Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego'

Organizator: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.03
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.14
Miejsce konferencji: Aula A3 Collegium Iuridicum II, Warszawa
 

Konferencja: 4th Annual International Conference on Comparative Law 'Dominium and Imperium of the State versus Property Rights'

Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, WPiA
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.04
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.01.31
Miejsce konferencji: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

Konferencja: Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich

Organizator: Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego WZPiNoG KUL w Stalowej Woli
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.07
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.11.30
Miejsce konferencji: Sala Papieska – Gmach Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ul. Mariacka 9
 

Konferencja: Prawo pracy a prawo podatkowe

Organizator: Koło Naukowe Prawa Pracy UŁ
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.07
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.20
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji UŁ

INFORMACJA DLA PRELEGENTÓW

Nie chcąc ograniczać Państwa kreatywności, nie narzucamy tematyki referatów, ale zastrzegamy sobie prawo do ich wyboru na podstawie nadesłanych abstraktów. Abstrakty prosimy nadsyłać do 20 lutego 2014 roku, na adres konferencja.praca.podatki@gmail.com w formacie ,doc., docx, pdf, minimum 250, maximum 1000 słów, czcionka TNR 12, podając reprezentowaną organizację/jednostkę. Informacje o wybranych referatach uzyskają Państwo do 10 marca 2013 roku. Reprezentantom danej organizacji/jednostki przysługuje limit trzech prelekcji.

Do abstraktu prosimy załączyć:

1. zgodę zwierzchnika naukowego o objęciu nadzorem merytorycznym Państwa referatu.

2. formularz zgłoszenia

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

Osoby chcące wziąć udział w Konferencji w charakterze Słuchacza proszone są o zgłoszenie chęci udziału na adres konferencja.praca.podatki@gmail.com, wpisując w temacie wiadomości „SŁUCHACZ".

Konferencja: Długoterminowe kary pozbawienia wolności w teorii i praktyce

Organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku.
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.07
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.17
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. J. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk

Program konferencji
Dokumenty zgłoszeniowe

Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV 'PRAWO SĄDOWE W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO'

Organizator: Stalowowolskie Koło Naukowe Studentów Prawa
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.08
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.12.31
Miejsce konferencji: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli
 

Konferencja: 8th International Conference for PhD Students and Young Scholars COFOLA 2014

Organizator: Faculty of Law, Masaryk University
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.10
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.01
Miejsce konferencji: University Center Telč
 

Konferencja: V Ogólnopolska Konferencja Prawa Prywatnego

Organizator: Sekcja Prawa Cywilnego TBSP UJ
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.11
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.10
Miejsce konferencji: Kraków
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: 8th annual International Graduate Legal Research Conference (IGLRC)

Organizator: King's College London
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.14
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.12.06
Miejsce konferencji: London, United Kingdom
 

Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce'

Organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania,
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.23
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.31
Miejsce konferencji: Bydgoszcz
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: II edycja interdyscyplinarnej konferencji 'Prawo a Kultura Kultura a Prawo'

Organizator: Uniwersytet Jagielloński (Koło Filozofii Prawa TBSP UJ oraz Koło Socjologii i Antropologii Prawa TBSP UJ)
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.25
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.20
Miejsce konferencji: Kraków
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: QUO VADIS EUROPO IV: 10 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

Organizator: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA UW
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.25
Termin przesyłania zgłoszeń: -
Miejsce konferencji: Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego
 

Konferencja: International Academic Conference on Law and Politics (IACLP 2014)

Organizator:
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.26
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.01
Miejsce konferencji: Istanbul, Turkey
 

Konferencja: Winchester Conference on Trust, Risk, Information & the Law

Organizator: University of Winchester
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.04.29
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.12.06
Miejsce konferencji: West Downs Campus, University of Winchester, Winchester, Hampshire, UK
 

Konferencja: Annual International Conference on Business, Law and Economics

Organizator: Athens Institute for Education and Research
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.05
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.10.31
Miejsce konferencji: Athens, Greece
 

Konferencja: Rola sądownictwa międzynarodowego w kształtowaniu prawnej pozycji jednostki jako podmiotu prawa międzynarodowego

Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, Studenckie Koło Naukowe Rozstrzygania Sporów Międzynarodowych
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.05
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.04.04
Miejsce konferencji: Wrocław
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego 'Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych'

Organizator: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego, WPiA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.08
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.01.10
Miejsce konferencji: Olsztyn
 

Konferencja: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 'Dostęp do akt postępowania administracyjnego a ustawa o dostępie do informacji publicznej'

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Prawa Administracyjnego UMK wraz z Katedrą Prawa Administracyjnego UMK
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.12
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.15
Miejsce konferencji: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 

Konferencja: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska połączonej ze Zjazdem Katedr Prawa Ochrony Środowiska

Organizator: Katedra Prawa Ochrony Środowiska przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.15
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.28
Miejsce konferencji: Hotel Mercure, Toruń
 

Konferencja: The 8th International Conference 'Challenges of the Knowledge Society'

Organizator: Nicolae Titulescu University of Bucharest
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.16
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.01.24
Miejsce konferencji: Bucharest, Romania
 

Konferencja: XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość

Organizator: Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.05.29
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.01.31
Miejsce konferencji: Hotel Wolin, Międzyzdroje
 

Konferencja: International Conference on Gender and the Law: Limits, Contestations and Beyond

Organizator: Gediz Univeristy, Dokuz Eylul University, LCSS, Indiana University
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.06.04
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.12.07
Miejsce konferencji: Izmir, Turkey
 

Konferencja: Perspectives on Conflict

Organizator: The University of Glasgow
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.06.06
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.07
Miejsce konferencji: Glasgow, United Kingdom
 

Konferencja: ICTBEL 2014 International Conference on Trade, Business and Economic Law

Organizator: FLE Learning
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.06.16
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.04.14
Miejsce konferencji: Edinburgh, United Kingdom
 

Konferencja: ICLMH'14 INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, MANAGEMENT AND HUMANITIES

Organizator: International Centre of Economics, Humanities and Managemen
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.06.21
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.05
Miejsce konferencji: Bangkok, Thailand
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: ECPEL 2014 - The European Conference on Politics, Economics and Law

Organizator: IAFOR - The International Academic Forum
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.07.03
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.01
Miejsce konferencji: Brighton, United Kingdom
 

Konferencja: 13th Global Conference: Environmental Justice and Citizenship

Organizator: Inter-Disciplinary.Net
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.07.13
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.02.14
Miejsce konferencji: Mansfield College, Oxford, United Kingdom
 

Konferencja: 11th Annual International Conference on Law

Organizator: Athens Institute for Education and Research
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.07.14
Termin przesyłania zgłoszeń: 2013.12.15
Miejsce konferencji: Athens, Greece
 

Konferencja: 1st Global Conference: Sexuality, Oppression and Human Rights

Organizator: Inter-Disciplinary.Net
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.07.30
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.07
Miejsce konferencji: Oxford, United Kingdom
 

Konferencja: International Conference on End of Life: Law, Ethics, Policy and Practice 2014 (ICEL 2014)

Organizator: The Queensland University of Technology Health Law Research Centre, Dalhousie Health Law Institute and Tsinghua Health Law Research Centre
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.08.13
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.04.30
Miejsce konferencji: Brisbane, Australia
 

Konferencja: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts

Organizator: Bulgarian Academy of Sciences
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.09.02
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.05.26
Miejsce konferencji: Albena, Bulgaria
 

Konferencja: BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE OBROTU GOSPODARCZEGO

Organizator: Społeczna Akademia Nauk, Instytut Ekonomiczny w Warszawie
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.10.22
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.04.30
Miejsce konferencji: Hotel JM Apart Hotel, Warszawa
 

Konferencja: Malta 14th International Academic Conference - The IISES

Organizator: The International Institute of Social and Economic Sciences (IISES)
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.10.28
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.09.28
Miejsce konferencji: La Valletta, Malta
Przejdź na stronę konferencji: link

Konferencja: PODATEK JAKO ZJAWISKO FINANSOWE ORAZ INSTYTUCJA PRAWNA

Organizator: Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.11.17
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.03.15
Miejsce konferencji: Karpacz
 

Konferencja: 2014 Winter Global Public Policy Symposium

Organizator: University of Riverside, United States of America
Data rozpoczęcia konferencji: 2014.12.05
Termin przesyłania zgłoszeń: 2014.11.28
Miejsce konferencji: Los Angeles, California, United States of America
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 12. Marzec 2014 - 13:12; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 11. Maj 2018 - 17:50; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski