Przedmioty

Prawo karne procesowe

Prawo dowodowe

Kryminalistyka

Europejskie Prawo Karne

Tryby szczególne w procesie karnym

Podstawy prawa i postępowania karnego

Międzynarodowe Prawo Karne
 
Pokrzywdzony w prawie karnym

Czynności operacyjno-rozpoznawcze

Prawo i postępowanie karne skarbowe

Przestępczość chuligańska i stadionowa