Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze w procesie karnym

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SALI ROZPRAW

IMIENIA PROFESORA JANA GRAJEWSKIEGO

ORAZ

KONFERENCJA NAUKOWA

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W PROCESIE KARNYM

– U PROGU NOWYCH WYZWAŃ

Gdańsk, 25-26 września 2014 r.

 

Zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego konferencja naukowa poświęcona została w całości tematyce istotnych zmian normatywnych, które nastąpią w obszarze systemu zwyczajnych oraz nadzwyczajnych środków odwoławczych wraz z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2015 r. wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Równie istotnym asumptem do organizacji konferencji była chęć upamiętnienia Profesora Jana Grajewskiego (1932–2009), wieloletniego kierownika naszej Katedry, Sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego w latach 1990–2000, wybitnego karnisty i wychowawcy wielu pokoleń gdańskich prawników. Obrady zaszczyciło swoją obecnością grono ponad sześćdziesięciu znakomitych przedstawicieli nauki oraz praktyki.

 

PROGRAM

 

 

Sesja poświęcona pamięci Profesora Jana Grajewskiego

Prowadzenie: prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, Prezes Sądu Najwyższego

Profesor Jan Grajewski – uczony i praktyk (prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn)

Wspomnienia

Uroczyste nadanie Sali rozpraw imienia Profesora Jana Grajewskiego

 

Sesja pierwsza: Model postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym – między apelacyjnością a rewizyjnością

Moderacja: prof. dr hab. dr h. c. mult. Stanisław Waltoś

Referat otwierający: SSN prof. dr hab. Piotr Hofmański (Uniwersytet Jagielloński, Sąd Najwyższy, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego)

Głosy prawnoporównawcze: 

prof. dr hab. Cezary Kulesza (Uniwersytet w Białymstoku )

prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Uniwersytet Warszawski)

prof. UG dr hab. Krzysztof Woźniewski (Uniwersytet Gdański)

 

Sesja druga: Konstytucyjne i konwencyjne uwarunkowania postępowania odwoławczego w procesie karnym

Moderacja: prof. UMCS dr hab. Ireneusz Nowikowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Paneliści: dr Wojciech Jasiński (Uniwersytet Wrocławski)

prof. UMK dr hab. Arkadiusz Lach (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. KUL dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. UAM dr hab. Paweł Wiliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

sesja trzecia: Czy aktualny system nadzwyczajnych środków odwoławczych spełnia swe zadania?

Moderacja: prof. UAM dr hab. Hanna Paluszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

Paneliści: prof. UW dr hab. Antoni Bojańczyk (Uniwersytet Warszawski )

prof. dr hab. Ryszard A. Stefański (Uczelnia Łazarskiego )

dr hab. Monika Zbrojewska (Uniwersytet Łódzki)

Sesja czwarta: Czy bezwzględne przyczyny odwoławcze wymagają rewizji? Orzekanie przez sąd odwoławczy z urzędu a kontradyktoryjność postępowania sądowego

Moderacja: prof. UO dr hab. Zbigniew Kwiatkowski (Uniwersytet Opolski)

Paneliści: dr Łukasz Chojniak (Uniwersytet Warszawski

SSA prof. UWr dr hab. Jerzy Skorupka (Uniwersytet Wrocławski, Sąd Apelacyjny w Wrocławiu)

 

Sesja piąta: Postępowanie dowodowe w instancji odwoławczej – czy po 1 lipca 2015 r. sądy odwoławcze czeka rewolucja?

Moderacja: prof. UG dr hab. Wojciech Cieślak (Uniwersytet Gdański)

Paneliści: SSA dr Dariusz Kala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Sąd Apelacyjny w Gdańsku)

dr Piotr Rogoziński (Uniwersytet Gdański )

dr hab. Andrzej Światłowski (Uniwersytet Jagielloński)

SSN dr hab. Dariusz Świecki (Uniwersytet Łódzki, Sąd Najwyższy)

 

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Załącznik Rozmiar
program-konferencji.pdf 556.6 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 8. Czerwiec 2016 - 10:41; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 8. Czerwiec 2016 - 13:49; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła