Bluźnierstwo w sztuce

W dniu 6 maja 2016 r. w Audytorium C Wydziału Prawa i Adminisracji UG odbyła się zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki przy udziale Koła Naukowego Prawa Karnego UG konferencja naukowa pt " Bluźnierstwo w sztuce z perspektywy polskiego i niemeickiego prawa karnego ".
Otwarcia Konferencji dokonali  prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn, Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki UG i prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UG.

W pierszej sesji dotyczącej Bluźnierstwa w niemieckim prawie karnym referaty wygłosili : Ass. iur. mgr Joanna Melz LL.M. (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) Znieważenie religii przez sztukę w niemieckim prawie karnym. Zarys tematu, Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) „Bluźnierstwo“ i ars artis gratia – analiza „The Holy Virgin Mary“ Chrisa Ofiliego („Gotteslästerung“ und Ars artis gratia - „The Holy Virgin Mary“ von Chris Ofili auf dem Prüfstand), Dr Dela-Madeleine Halecker (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) Religia w sztuce karykatury i satyry - sprawa Georga Grosza (Religion in der Kunstform Karikatur und Satire - der Fall George Grosz), Mgr Claudia Zielińska LL.M. (Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odrą) Madonna - ikona popu między adoracją Boga a bluźnierstwem.

W drugiej sesji pt. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym udział wzięli ks. prof. USz, dr hab. Andrzej Draguła (Uniwersytet Szczeciński), prof. UWM, dr hab. Wojciech Cieślak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), adw. Marcin Kradziecki (Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku).

W przerwie pomiędzy sesjami w holu głównym budynku WPIA UG dokonano uroczystego otwarcia wystawy pt :  " Sztuka a prawo karne ". 

 

                                                                   

 

Bluźnierstwo

Załącznik Rozmiar
program-bluznierstwo-w-sztuce.docx 1.05 MB