Konferencje | Wydział Prawa i Administracji

Konferencje

Monika Maśnicka, WPiA
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 17 kwietnia 2018 roku, 13:22

Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową "Postępowae upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery i propozycje usprawnień", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 16.06.2018 r.

Przedmiotem Konferencji są najlepsze praktyki stosowane przez sądy w postępowaniach upadłościowych, bariery napotykane podczas stosowania prawa upadłościowego, jak również propozycje usprawnień. Podczas Konferencji zostaną przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Projektu Europejskiego ACURIA. W ramach szeroko zakreślonej tematyki Konferencji pragniemy szczególną uwagę poświęcić formom oraz skutkom sprzedaży składników majątkowych upadłego dłużnika. Organizatorami Konferencji są Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, niemniej jednak Organizator nie zapewnia noclegów.

Więcej informacji na stronie: http://prawo.ug.edu.pl/konferencjaupadlosc

 

Serdecznie zapraszamy – w imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. UWr dr hab. Izabella Gil

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska - Krześ

 Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska

Prof. UG dr hab. Anna Machnikowska

 

Aktualności

Brak aktualności.