Raport finalny, publikacje

Projekt ACURIA został zakończony  w 2019 r. W tej chwili ukazała się pierwsza publikacja poprojektowa autorstwa J. Kruczalak-Jankowskiej, A. Machnikowskiej, M. Maśnickiej pt. Działaność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce.  Książkę wydało Wydawnictwo UG.

Fragment publikacji

Załącznik Rozmiar
dzialalnosc-sadow-fragm.pdf 1.49 MB