Konferencje

Konferencja Naukowa

W dniu 26.10.2018 r. w Lizbonie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pn. "Corporate restructuring, insolvency and courts: challenges and opportunities within the European context". Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach projektu ACURIA. Przebieg konferencji będzie transmitowany na stronie internetowej projektu: acuria.eu. Serdecznie zapraszamy! Poniżej program konferencji.

 

Konferencja Lizbona


 

Konferencja Naukowa

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.06.2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Konferencja Naukowa "Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery i propozycje usprawnień".

Przedmiotem Konferencji były najlepsze praktyki stosowane przez sądy w postępowaniach upadłościowych, bariery napotykane podczas stosowania prawa upadłościowego, jak również propozycje usprawnień. Podczas Konferencji zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Projektu Europejskiego ACURIA. W ramach szeroko zakreślonej tematyki Konferencji szczególną uwagę poświęcono formom oraz skutkom sprzedaży składników majątkowych upadłego dłużnika. Organizatorami Konferencji byli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Academic Conference

We kindly inform that on 16 June 2018 Academic Conference "Insolvency proceedings: best practices, blockages and ways of improvement" took place in the Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk.

The subject of the Conference were best practices applied by the courts in insolvency proceedings, blockages encountered while applying insolvency law, as well as ways of improvement. During the Conference, the results of research carried out by employees of the University of Gdansk as part of the European  Project ACURIA were presented. As part of a broadly defined subject matter of the Conference, particular attention was paid to the forms and effects of selling the assets of an insolvent debtor. The organizers of the Conference were the Faculty of Law and Administration of the University of Gdansk and the Faculty of Law, Administration and Economy of the University of Wroclaw.

 

 

 

 

 

Konferencja ACURIA

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Styczeń 2017 - 09:46; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: piątek, 5. Październik 2018 - 11:22; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski