Zespół

Zespół

W skład zespołu realizującego projekt ACURIA z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego wchodzą:

- Prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska – Kierownik Projektu

- Prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska – członek zespołu

- mgr Monika Maśnicka – członek zespołu