Procedura recenzowania

Procedura recenzowania publikacji nadesłanych do "Gdańsko-Łódzkich Roczników Prawa Pracy i Prawa Socjalnego":

  1. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów spoza Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Autor przyjmuje do wiadomości dopuszczalność recenzowania artykułu według systemu, w którym autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  3. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać konkluzję co do dopuszczenia artykułu do druku lub jego odrzucenia.
  4. Podstawą (kryterium) kwalifikowania artykułu jest ocena dokonana pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z powszechnie przyjmowanymi standardami. Redakcja podejmuje decyzję w oparciu o rekomendację recenzentów.
  5. Nazwiska Recenzentów redakcja ujawnia do publicznej wiadomości w postaci listy recenzentów współpracujących, publikowanej raz w roku na stronie internetowej czasopisma.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 20. Marzec 2014 - 15:08; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski Ostatnia zmiana: czwartek, 20. Marzec 2014 - 15:08; osoba wprowadzająca: Piotr Komorowski