Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

"Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" (GŁRPPiPS) ukazują się nieprzerwanie od 2011 r. W pierwotnym założeniu miały one stanowić formę upublicznienia referatów wygłaszanych na corocznych seminariach naukowych Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie przyjęta została otwarta formuła publikacji, a tym samym serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych autorów do przesyłania swoich publikacji.

Zakres przedmiotowy GŁRPPiPS obejmuje szeroko pojęte prawo zatrudnienia pracowniczego, wykraczając poza wąsko pojęte prawo stosunku pracy. Jednocześnie tematyka czasopisma obejmuje również zagadnienia dotyczące prawa socjalnego, np. prawa ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze względu na częstotliwość ukazywnia się czasopisma preferowane są publiokacje artykułów naukowych oraz przeglądów orzecznictwa.

Rocznik posiada numer ISSN: 2300-8318

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 26. luty 2014 - 11:31; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: środa, 17. Czerwiec 2015 - 11:36; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła